Dňa 14.03.2019 v rámci aktivít o ľudských právach, právach detí, tolerancii, šikane a kyberšikane v spolupráci s SNSĽP – Bratislava sa žiaci 6., 7. roč., PŠ 2, 8., 9. roč., PŠ 3 a trieda variantu B2 zúčastnili besedy práve na tému „Šikana a kyberšikana,“ ktorá je v súčasnosti najaktuálnejšia. Mali možnosť dozvedieť sa množstvo zaujímavých vecí, ako aj podeliť sa so svojimi skúsenosťami a informáciami  s p. lektorkami. Tie žiakom vysvetlili ako postupovať, keď sa ocitnú v takej situácii i na koho sa možno obrátiť a požiadať o pomoc. Zároveň sa všetci žiaci zapojili do rôznych zaujímavých činností.

                                                                                                                         Mgr. Magdaléna Tóthová

Fašiangové obdobie plné zábavy, hojnosti, spevu a tanca. Aj my sme sa zodpovedne pripravovali na školský karneval, ktorý sa konal dňa 22.02.2019. Žiaci sa naň tešili celé týždne a úporne rozmýšľali, akú masku si tento rok zvolia. Školská chodba sa zmenila na rozprávkový svet, a že to bola zábava parádna, sa môžete pozrieť hneď.

Mgr. Mária Holáčiková

V zimnom období naše vtáčiky trpia nedostatkom potravy, ktorú potrebujú na to, aby mali dostatok energie na prekonanie obdobia mrazivých dní plných snehu. V tomto období si v prírode potravu nájdu iba veľmi ťažko. Vedia to aj žiaci našej školy, preto si pre ne v rámci hodín pracovného vyučovanie pripravili rôzne kŕmidlá. Materiál, ktorý použili na ich výrobu bol tiež rôzny, ale čo je dôležité, všetky boli vyrobené z odpadového materiálu. Kŕmidlá naplnili zmesou rôznych semien, ktoré si boli spolu s učiteľkou kúpiť. Vtáčikom pripravená potrava chutila, preto žiaci priebežne dohliadali na dopĺňanie prázdnych kŕmidiel. V prikrmovaní budeme pokračovať až do príchodu jari. Za túto pomoc sa nám vtáčiky odmenia krásnym spevom a chytaním rôznych druhov škodlivého hmyzu.

Ing. Emília Šulajová

Zoologickej prednášky Tajomstvá nočného lesa sa dňa 21.02.2019 zúčastnili žiaci 3. – 9. ročníka spolu so žiakmi Praktickej školy v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Prednášku viedol zoológ Považského múzea RNDr. Ladislav Hlôška PhD., ktorý priblížil žiakom nočný život lesných zvierat, ich spôsob života a formy komunikácie. Súčasťou prednášky bola tiež ukážka preparátov a audiovizuálne formy prezentácie. Žiaci tak mali možnosť porozumieť nočných zvukom lesa a presvedčiť sa, že vôbec nie sú strašidelné.

Mgr. Júlia Moravíková

Školská knižnica v spolupráci s učiteľmi slovenského jazyka a literatúry v týždni od 11. do 15.02.2019 uskutočnila na hodinách SJL aktivitu spoločné čítanie z ľubovoľnej knižky s využitím zážitkového učenia a hrania rolí Veselý Čítajko.

Žiaci prípravných ročníkov A a B si so svojimi pani učiteľkami prečítali rozprávku O rybárovi a rybke. Rozprávka sa im páčila a pomocou farebných ilustrácií a hlavných postáv, ktoré namaľovali žiaci siedmeho ročníka, si celý príbeh zdramatizovali.

Do triedy B1 opäť po roku zavítali žiaci z triedy B2. Hodina slovenského jazyka sa zmenila na rozprávkový svet, ktorým ich sprevádzala krásne ilustrovaná knižka Rozprávky do ručičky. Žiaci v nej listovali a spoznávali svojich rozprávkových kamarátov. Najviac sa im zapáčili zvieratká z rozprávky Drevený zámoček. Starší žiaci svojim čítaním zvieratká oživili a v závere hodiny si celý príbeh spoločne zahrali.

V triede 1. a 2. ročníka prečítala pani učiteľka žiakom ich najobľúbenejšiu rozprávku z knihy Márie Rázusovej-Martákovej O medovníkovom domčeku. Žiakov rozprávka zaujala a pomocou maňušiek si jej dej spoločne zopakovali. Na hodine čítania si žiaci 3. a 5. ročníka čítali z encyklopédie. Najviac ich zaujímali zvieratá. Každý si vybral to zvieratko, o ktorom sa chcel dozvedieť niečo pozoruhodné. Potom si o tom spoločne porozprávali. V rámci aktivity Veselý Čítajko sa žiaci 4. ročníka preniesli do rozprávky. Spoločným čítaním si pripomenuli rozprávky ako Červená Čiapočka, Šípková Ruženka a Popoluška. Na záver si žiaci zahrali, zatancovali a zaspievali Hru na Ruženku. Žiaci 8. a 9. ročníka si spoločne čítali z knižky Zo života Adama, v ktorej sú stvárnené žartovné príbehy zo školského prostredia.

Do aktivity Veselý Čítajko sa zapojili aj žiaci variantu C2, ktorým pani učiteľka v rámci rozvíjania komunikačnej schopnosti zahrala rozprávku Veselé zvieratká. Pomocou maňušiek a nakreslených obrázkov si predstavili zvuky jednotlivých zvieratiek. Deti sa veľmi pekne do činnosti zapojili a spontánne reagovali na podnety.

                                                             Mgr. Eva Kováčiková, Mgr. Magdaléna Tóthová

V rámci aktivity spoločné čítanie z ľubovoľnej knižky Veselý Čítajko sme so žiakmi triedy spojeného 6. a 7. ročníka A variantu najskôr navštívili školskú knižnicu. Pani učiteľka Mgr. Tóthová nás ochotne oboznámila s knihami, ktoré máme v školskej knižnici a poradila nám aj pri výbere vhodnej knihy pre každého žiaka. Knihy si žiaci zobrali domov. Mali si ich prečítať celé alebo aspoň nejakú časť z nich. Potom sme sa na hodinách čítania a literatúry s knihami vzájomne oboznámili. Každý žiak povedal ostatným, kto je autorom knihy, ktorú si vybral, aký je jej názov, ktoré vydavateľstvo ju vydalo a kto ju ilustroval. Potom ostatným prečítal ukážku z knihy alebo porozprával obsah z prečítaného.

Na záver sme sa dohodli, že si budeme knihy zo školskej knižnice požičiavať aj naďalej. Kto prečíta najviac kníh a oboznámi s ich obsahom aj ostatných žiakov, dostane na konci školského roka od pani učiteľky odmenu - novú knihu podľa vlastného výberu, ktorú si pôjdu spolu kúpiť do kníhkupectva.

                                                                                   Mgr. Božena Bašová

Všetci občas potrebujeme zažiť príjemný pocit zvláštnosti a dôležitosti. K tomuto pocitu nám často pomôže úprimný kompliment, ktorý vyvolá úsmev na tvári, pomôže človeku nadobudnúť sebavedomie, úctu k sebe, ale aj úctu k druhým. Týmto vyjadrením vyzdvihujeme niečo, čo sa nám na danej osobe páči. Či je to vzhľad, oblečenie, úprava zovňajšku, účes, ale aj jeho správanie a dobré vlastnosti.

Takto príjemne sa mohli cítiť a vzdávať si komplimenty aj naši žiaci na Deň komplimentov. Tí menší  hľadaním dobrých vlastností  na svojom spolužiakovi. Ale aj to, ako vyzerá, či je slušný, ako sa správa v kolektíve a podobne. Každý si vybral toho svojho kamaráta a mohol si ho aj nakresliť.

Tí starší si pozreli príbeh a zamysleli sa nad tým, kedy naposledy úprimne, zo srdca povedali niekomu niečo pekné a milé. Kedy vyvolali poďakovanie i úsmev na tvári toho druhého.  Kedy obdarili svojich blízkych milými slovami.  V tento deň mali k tomu príležitosť. A veruže sa to niektorým aj podarilo, keď  svojej spolužiačke alebo spolužiakovi vyjadrili milé slová. Ale aj pani učiteľky sa potešili úprimným komplimentom.

                                                                                                                                Mgr. Magdaléna Tóthová

 V priloženej prezentácii si môžete pozrieť prácu žiakov v triedach prípravného ročníka v školskom roku 2018/2019.

 

Vianoce... keď nám v ušiach zaznie toto slovo, všetci si predstavíme sneh, koláče, stromček, koledy, darčeky... Toto obdobie je kúzelné. Aj keď má človek 30, 40 či 60 rokov, vianočný  čas ho presvedčí, že vo vnútri mu stále horí plameň detskej radosti. A preto sme sa pokúsili spoločne zastaviť čas dňa 19.12. a znovu sa vrátili do detstva, cez vianočné piesne, vinše, detské tance a divadielka, ktoré si spolu s učiteľmi pre rodičov a hostí pripravili deti a žiaci našej školy. Akoby šibnutím čarovného prútika sme si oprášili spomienky, kedy sme vonku stavali snehuliakov, užívali si zimné radovánky a tancovali s vločkami. Vianočný program detí a žiakov nám ukázal pravý zmysel Vianoc. Je o tom, aby sme sa s láskou pozreli jeden na druhého pri vianočnom stole, že sa držíme za ruky a povieme si  vrúcne slová, že nám pohľad na vianočný stromček vyčarí úsmev na tvári, a detský smiech nám  naplní srdcia radosťou a spokojnosťou... tieto momenty nám nikto nezoberie, pretože sú len naše.

Mgr. Linda Cigániková

 

Predvianočný čas je spojený s pečením vianočného pečiva a medovníčkov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Naši žiaci Jean Baláž a Lea Sopóciová sa dňa 12.12.2018 zúčastnili tvorivých dielní „ZDOBENÝ  MEDOVNÍK“ v Čadci. O dobrú náladu sa postarali žiaci domovskej školy, ktorí si pripravili  pekný program,  čím navodili vianočnú atmosféru. Pani medovnikárka deťom porozprávala o histórii vzniku medovníkov. Vysvetlila im, ako vznikol názov „perník“, že toto pomenovanie vzniklo v Česku, kde piekli perníky mnísi v kláštoroch a ako koreninu používali čierne korenie, ktoré sa v Čechách volá pepř a od neho sa odvodil názov peperník neskôr perník. Po ukážke zdobenia pripravených medovníčkov sa všetci zúčastnení s elánom pustili do zdobenia. V tomto roku si vyzdobili troch anjelikov, ktorých dostali ako odmenu za dobre vykonanú prácu a tiež pekný darček, ktorý im tam zanechal minulý týždeň Mikuláš. Tiež si mohli upiecť aj vianočné oblátky, ktoré rozvoniavali po celej škole. Na tieto tvorivé dielne chodíme veľmi radi tešíme sa na stretnutie o rok.

Ing. Emília Šulajová

Všetci dobre vieme, že triedenie odpadu je nevyhnutné, keď si chceme zachovať našu prírodu krásnu a čistú aj pre budúce generácie. V rámci projektu EKO ALARM nám pani Kmeťová z nadácie „ Priatelia Zem“ prišla porozprávať o triedení odpadu  a využití zozbieraného papiera, plastu a kovu.  Prakticky sme si zopakovali, aký odpad patrí do ktorej smetnej nádoby. V rámci prednášky sme videli dokument o  výrobe recyklovaného papiera.  Dozvedeli sme sa, že papier sa dá recyklovať maximálne sedemkrát a tiež to, že pokladničný bloček nepatrí do koša na papier. Našich žiakov zaujal aj  dokumentárny film „PLASTY V OCEÁNOCH“ , kde sme videli, ako plasty poškodzujú morské živočíchy až im privodia smrť. Pani Kmeťová sa venovala každej triede individuálne, preto pobudla na našej škole dva dni od 10. do 11.12.2018. Žiaci počas prednášok  a enviroaktivít  ukázali, že majú dobré poznatky o triedení odpadu, všímajú si svoje životné prostredie, majú prehľad o umiestnení kontajnerov na odpad v mieste svojho bydliska.  Dúfame, že aj naďalej budú vzorne pristupovať k triedeniu odpadu a tak prispievať k ozdravovaniu nášho životného prostredia.

Ing. Emília Šulajová

5. decembra 2019 navštívil deti a žiakov našej školy Mikuláš. Nebol sám. Doprovod mu robili čerti aj anjeli - prváci z Dopravnej akedémie zo Žiliny pod vedením dvoch pedagógov. Mikuláš so svojimi pomocníkmi nadelil deťom okrem sladkých balíčkov aj divadelné predstavenie o Popolške. Deti mu poďakovali básničkami, pesníčkami i vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Spoločne si zaspievali Tichú noc a popriali si krásne sviatky.

Mgr. Júlia Moravíková

Vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ sa uskutočnilo dňa 03.12.2018 o 10,00 hodine v zasadačke Okresného úradu v Bytči. Z našej školy boli v kategórii špeciálne školy komisiou vybrané výtvarné práce týchto žiakov: Lea Sopóciová, Mária Polhošová a Patrik Čerňan. Víťazné práce boli odmenené aj zaujímavými vecnými cenami a budú odoslané na celoslovenské kolo súťaže. Dúfame, že výtvarné práce našich žiakov získajú ocenenie aj v celoslovenskom kole. Fotografie zo slávnostného odovzdávania ocenení a víťazné práce našich žiakov si môžete pozrieť TU.

Už niekoľkokrát našu školu navštívili herci z divadla Portál z Prešova. Rovnako tomu bolo aj dňa 23.11.2018, kedy potešili deti a žiakov našej školy divadelným predstavením Pyšná princezná. Veselé rozprávanie s pesničkami o tvrdohlavej princeznej, ktorá neposlúcha svojho kráľovského otca a odmieta pytačov z celého sveta, rozosmialo nielen deti a žiakov, ale aj učiteľov. A kto si získal srde pyšnej princeznej? No predsa múdry a vynaliezavý kráľ, ktorý dobehol aj samotnú princeznú.

Mgr. Júlia Moravíková

Dňa 21.11.2018 sa žiaci 4. – 9. ročníka A variantu zúčastnili odbornej prednášky zoológa RNDr. Ladislava Hlôšku, PhD. Škola malého stopára. Prednáška sa konala v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Žiaci mali možnosť pozrieť si prezentáciu spolu s obrázkami, audioukážkami a krátkymi videoukážkami zo života našich lesných zvierat. Súčasťou prednášky bola prehliadka výstavy „Lesné zverstvo našich hôr“, ktorá priblížila život tradičných druhov zvierat nášho regiónu. Žiaci sa zapojili aj do tvorivých dielní, v rámci ktorých sa učili určovať stopy zvierat a zhotoviť ich sadrové odliatky.

Mgr. Júlia Moravíková

Vo štvrtok 08.11.2018 sa naši žiaci zúčastnili oblastnej súťaže tvorivosti žiakov špeciálnych základných  škôl ,,Svetlušky“ a výtvarnej súťaže ,,Krajina nádeje“.

Skvelo pripravenú súťaž organizovalo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, PX Centrum Považská Bystrica a Spojená škola internátna Považská Bystrica.

Oblastná súťaž je venovaná žiakom špeciálnych základných škôl Trenčianskeho a Žilinského kraja. Poskytuje priestor a vhodné podmienky na vzájomné stretnutia, prezentáciu vlastných výkonov v jednotlivých súťažných disciplínach. U žiakov podporuje tvorivosť, súťaživosť a pocit zdravého sebavedomia.

Naši žiaci opäť zažiarili a svoj talent predviedli v tanci, speve a modelovaní. Výkony žiakov boli očarujúce za čo si odniesli krásne prvé miesta v nasledovných kategóriách:

Spev

Alexandra Paigertová - 1.miesto

Tanec

Tanečná skupina Bodky, choreografia Rozprávkový sen - 1. miesto

Tanečná skupina Cesta, choreografia Bláznivý deň - 1. miesto

Tanečníci- Sára Dudíková, Vratko Čonka, Branislav Štruml, Ivana Stolárová, Alexandra Paigertová, Jean Baláž, Lea Sopóciová, Patrik Čerňan, Pamela Štrkáčová

Modelovanie

Adrián Zajac - 1. miesto

Vo výtvarnej súťaži Krajina nádeje boli ocenené všetky zaslané práce.

Veľké poďakovanie patrí organizátorom za nezabudnuteľné chvíle plné emócií a zážitkov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

 

Projekt:  PRIBÍŽME SA K PRÍRODE

Projekt realizujeme na základe grantového programu "SPPravmeTo" vyhláseného Nadáciou SPP     

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť aktivity, ktoré pomôžu deťom zmysluplne tráviť voľný čas, rozvinú environmentálne cítenie, eliminujú pohybové bariéry, zlepšia psychomotorický vývin a naučia ich starať sa o prírodu v im dostupnom prostredí.


Kolektív zanietených učiteľov v SŠI, ktorým nie je ľahostajný osud detí so zdravotným znevýhodnením, spoločne s detským EKO tímom a žiakmi školského klubu a internátu vo voľnom čase naplnili cieľ projektu. Vytvorili domčeky pre užitočný hmyz, náučné pexeso, zmyslový chodník, na vychádzkach nazberali a nasušili liečivé bylinky. Osadili „Hotely pre hmyz“, čím pritiahnu do záhrady užitočný hmyz, ktorý pomôže bojovať so škodcami. Z prírodnín vytvorili masážny zmyslový chodník na stimuláciu chodidiel a osadením náučného pexesa vytvorili pre žiakov živú učebňu, kde si budú môcť upevňovať poznatky o lesných zvieratách. Prínosom celého projektu je, že vyčistením a upravením záhrady sa podarilo prinavrátiť kúsok zelene a prírody do školského areálu priamo v centre mesta, kde naša škola sídli.

Začiatok projektu: júl 2018           Ukončenie projektu: november 2018
Prostredníctvom projektu sme získali:
finančné prostriedky v hodnote 1000 € na nákup hranatých dosiek, náterové hmoty, spojovací materiál, náučné kocky na pexeso, plátno, pastelky, diplomy, medaily.

Srdečne ďakujeme Nadácii SPP za podporu nášho projektu a všetkým dobrovoľníkom, ktorí boli nápomocní pri jeho realizácii.

Mgr. Ľubomíra Kucková