Dňa 08. 04. 2014 sa v priestoroch Mestskej knižnice v Ružomberku konalo krajské kolo recitačnej súťaže Gaňova Tarnava, ktorú organizovala Spojená škola  Ružomberok spolu s Okresným úradom Žilina -  odborom školstva. Do súťaže z regionálnej prehliadky postúpili aj štyria žiaci našej školy a na krajskom kole predviedli veľmi dobré recitačné výkony, ktoré boli ocenené nasledovne:

Nášho žiaka Štefana Biznára nominovalo Slovenské Hnutie špeciálnych olympiád ako reprezentanta Slovenska na Plavecké preteky princeznej Charlene do Monaka. Slovensko reprezentovalo 9 plavcov (4 chlapci a 3 dievčatá).  Štefan plával na 25 m prsia, v tejto disciplíne získal zlatú medailu a v disciplíne 50 m voľný spôsob sa umiestnil na 3. mieste. Plaveckých pretekov sa zúčastnilo 25 štátov.

Dňa 10.04.2014 sa uskutočnila prednáška spojená s besedou so psychologičkou CŠPP Bytča PhDr. Jankou Michalákovou na tému Negatívny vplyv návykových látok na osobnosť žiaka. Prednášky sa zúčastnili žiaci II. stupňa a triedy B2.

Výrazný úspech dosiahol náš žiak Adam Cabaj na XX. ročníku regionálneho turnaja v stolnom tenise v Liptovskom Mikuláši. V silnej konkurencii nenašiel premožiteľa a získal 1. miesto. Vzorne reprezentovali aj žiaci Zdenko Sládeček (4. miesto), Patrik Kováč a Mária Kubíková.

Dňa 27.03.2014 sa už po 19.-krát konala regionálna prehliadka Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik, ktorú organizovala naša škola. Na prehliadku sme pozvali špeciálne školy Žilinského a Trenčianskeho kraja, z ktorých pozvanie prijali Spojená škola J.M. Hurbana v Žiline, ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka Žilina, ŠZŠ Čadca, Spojená škola internátna sv. Jozefa v Turzovke, ŠZŠ Kysucké Nové Mesto, ŠZŠI Trenčianska Teplá, ŠZŠ Ilava a ŠZŠ Púchov.

V prvej časti sa predviedli žiaci špeciálnych škôl v troch kategóriách v prednese poézie a prózy. Druhá časť, Bytčiansky slávik, sa niesla v duchu melódií ľudových piesní. 

....

Dňa 25.03.2014 sa v priestoroch ŠZŠI Bytča konalo školské kolo prehliadky Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik. Školského kola sa zúčastnilo viac ako 30 žiakov školy. Niektorí predniesli poéziu či prózu, iní spievali, ale našli aj takí žiaci, ktorí vystúpili v oboch častiach prehliadky.

Pri príležitosti mesiaca kníh sme so žiakmi 1.-10. ročníka A a B variantu navštívili Mestskú knižnicu v Bytči.

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa uskutočnil dňa 21.03.2013 pre žiakov ŠZŠI a deti ŠMŠ ekovýchovný program Zázračná kvapka vody a Rieka a život v nej. Mgr. Peter Pajger formou prezentácie a hry príblížil mladším žiakom a deťom ŠMŠ tému o zázračnej kvapke vody a starším žiakom opísal vznik rieky a jej cestu až do mora. Porozprával o živote organizmov žijúcich v rieke a zodpovedal na otázky detí.

Aj naša škola sa zapojila do súťaže Ekohra, ktorú vyhlásila spoločnosť Lidl. Predmetom súťaže bol zber PET fliaš z nápojov. Našim žiakom sa ich podarilo nazbierať a odovzdať 23 808. To, či sa nám podarí vymeniť PET fľaše za ihrisko, ešte nevieme. Podstatné je, že sme sa zúčastnili, urobili niečo správne pre našu planétu, naučili sa triediť odpady a zažili sme veľa nezabudnuteľných chvíľ. V rámci školy odovzdali najviac fliaš žiaci 7. ročníka, druhé miesto obsadili deviataci a treťou triedou, ktorá odovzdala najvyšší počet fliaš bola trieda spojeného 6. a 8. ročníka. Žiaci týchto tried boli odmenení vynikajúcimi sladučkými tortami. Ostatní usilovní zberači získali odmenu vo forme čokolád, lôpt či náramkov.

 

Aj v tomto školskom roku sme prijali pozvanie na podujatie Môj priateľ počítač, ktorého sme sa zúčastnili dňa 20.03.2014 v Spojenej škole J. M. Hurbana v Žiline s dvoma žiakmi 9. ročníka. Majka Kubíková a Adam Cabaj si na podujatie pripravili prezentáciu na tému V zdravom tele zdravý duch. Problematiku spracovali v programe Microsoft Office Power Point a na 28 snímkach prezentovali aktivity, ktorým sa venujeme v škole počas celého roka a ktorých cieľom je zdravý životný štýl našich žiakov. V druhej časti stretnutia bolo úlohou žiakov za krátky čas spracovať a prezentovať elektronickú pozvánku na ľubovoľné podujatie.

Dňa 12.03.2014 sa naše deviatačky Majka Kubíková a Maťka Balážová zúčastnili tvorivých dielní v Spojenej škole sv. Jozefa v Turzovke. Žiačky pracovali s prírodninami, ktoré použili pri výrobe dekoračných predmetov (zrkadielok a šperkovníc). Žiačky získali nové skúsenosti, ktoré budú môcť využiť v predmete pracovné vyučovanie a remeselná výchova.

Po úspešnom postupe z okresného kola naši stolní tenisti historicky reprezentovali okres Bytča na Krajských majstrovstvách žiakov a žiačok základných škôl v Čadci dňa 6. marca 2014.

Na  majstrovstvách sa stretli so silnou konkurenciou registrovaných hráčov v stolno-tenisových kluboch. Hrali v zložení: Adam Cabaj, Peter Rástočný, Armand Baláž, Patrik Kováč. Na podujatí získali cenné skúsenosti a v rámci kraja - ako jediní zo ŠZŠ - obsadili pekné 7.-10. miesto.

Žiakom ďakujeme za reprezánciu.

V stredu 26. 02. 2014 sme na našej škole zorganizovali odborné stretnutie rodičov autistických detí so psychologičkou Mgr. Alenou Žabkovou. Témy stretnutia boli nasledovné: Komunikácia a jej prostriedky, Problémové správanie sa autistických detí a riešenia problémového správania. Pre veľký záujem zo strany rodičov, aj pedagógov týchto detí, nám pani psychologička prisľúbila ďalšie stretnutia, na ktoré sa už teraz tešíme. Určite sa opäť dozvieme nové zaujímavé informácie a vymeníme si navzájom rady a skúsenosti, ktoré nám  pomôžu pri výchove a vzdelávaní autistických detí.


Cvičná kuchynka na našej škole sa v pondelok 24. 02. zmenila na malý kozmetický salón. Prišla k nám pani kozmetička a dievčatám z 2. stupňa porozprávala, ako sa majú starať o pleť a aká kozmetika je vhodná pre ich typ pleti. Nezostalo však len pri slovách. Dievčatá si na "vlastnej koži" odskúšali čistenie pleti, aplikáciu peelingu, či pleťovej masky, aj nanesenie ľahkého make-upu. Po besede s pani kozmetičkou odchádzali dievčatá nielen o niečo múdrejšie, ale hlavne krajšie.

 

Aj tento rok sa žiaci našej školy so svojimi výtvarnými  prácami zapojili do 42. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Lidice 2014. Tohtoročná téma bola Rodinné hospodárstvo alebo naša záhradka a pole.

 

Výtvarné práce našich žiakov, ktoré sme zaslali na výstavu,  si môžete pozrieť aj Vy.

24. februára 2014 sa konal turnaj v stolnom tenise o majstra ŠZŠI Bytča. Záujem prejavilo 21 nádejných tenistov. Poradové umiestnenia:

 

 

A, dievčatá

  1. Dominika Rástočná -8. ročník
  2. Mária Kubíková - 9. ročník
  3. Jana Bongilajová - 9. ročník

B, chlapci

  1. Adam Cabaj - 9. ročník
  2. Armand Baláž - 7. ročník
  3. Peter Rástočný - 7. ročník