Európsky futbalový týždeň sme ukončili unifikovanými futbalovými zápasmi dievčat na ihrisku Gymnázia v Bytči 2. júna 2017. Priateľské zápasy odohrali dievčenské tímy z Trenčína, Púchova, Považskej Bystrice a Bytče. Naše dievčatá si vybojovali sa umiestnili na krásnom prvom mieste. Ďakujeme vedeniu Gymnázia za ústretovosť, primátorovi mesta Bytče za pomoc, ako aj všetkým priaznivcom futbalu.

Mgr. Zdena Počarovská

Európsky futbalový týždeň sme začali už tradične na ihrisku v Kočkovciach 26.05.2017. Naši chlapci spoločne s chlapcami z Gymnázia Bytča tvoria už zohratý tím. Po odohratí priateľských zápasov s ostatnými unifikovanými tímami z Považskej Bystrice, Púchova a Trenčína si vybojovali striebro. Náš Jakub Štrkáč bol vyhodnotený ako najlepší strelec.

Mgr. Zdena Počarovská

Príjemný deň – 31.5.2017 – plný nových a nezabudnuteľných zážitkov sme strávili na podujatí pre mladých športovcov v areáli Karloveského športového klubu v partnerstve s poisťovňou MetLife a podporou Slovenského futbalového zväzu. Programu na rozvoj pohybových zručností sa zúčastnili skupiny detí zložených z detí zo ZŠ a ŠZŠ. My sme si do tímu pozvali deti zo ZŠ Lániho v Bytči. Za športové zručnosti boli deti odmenené medailami a darčekmi od poisťovne MetLife.

Mgr. Zdena Počarovská

Vo štvrtok, 8. júna, prežili žiaci II. stupňa krásny slnečný deň v prírode na letnom účelovom cvičení. Počas prvej vyučovacej hodiny absolvovali teoretickú prípravu. Tento rok bola zameraná hlavne na turistiku, bezpečný pobyt a pohyb v prírode. V druhej, praktickej časti, smerovali kroky žiakov na ihrisko do Malej Bytče. Hodinová túra  v pekný slnečný deň nikomu neprekážala. Počas nej mohli naučené teoretické poznatky aplikovať v konkrétnych situáciách.

Mgr. Júlia Moravíková

Úsmev, radosť, nadšenie a množstvo emócií zažili žiaci B1 variantu na tanečnej súťaži Pohyb bez bariér.  S úsmevnou choreografiou Trpasličí deň sa predstavili na semifinálovom kole v Žiline a na finálovom kole v Bratislave, kde získali krásne 1. miesto.  Odmenou za ich úsilie a snahu bol postup do rakúskeho Grazu. Svojou radosťou presvedčili nielen porotu, ale aj obecenstvo, ktoré ich počas vystúpenia odmenilo nepretržitým potleskom. Práve tu sme mohli ukázať , že naši žiaci sú výnimoční a skvelí, sú jednoducho úžasní. Veríme, že toto je len začiatok toho, čo všetko môžeme ukázať a dokázať.

Mgr. Mária Holáčiková

Rok s rokom sa zišiel,

Hasičský deň opäť prišiel.

Dobrá nálada, úsmevy detí, rozžiarené detské očká, splnené sny a množstvo emócií  zažili naši škôlkari, malí i veľkí  žiaci na Hasičskom dni detí v Hliníku. Aj tento rok si DHZ z Hliníka pre našich žiakov pripravil bohatý program, kde nechýbal skákací hrad, množstvom súťaží, hasičské útoky, sladké odmeny a pre všetkých ozajstné medaily. Nezabudnuteľným zážitkom bolo uhasenie  požiaru, sprevádzaného zvukom sirén.  Hasiči opäť ukázali, že majú veľké srdce a tak viacerým žiakom splnili tajný sen, aspoň na chvíľu sa mohli stať hasičmi.

Dňa 5. júna sme si v rámci environmentálnej výchovy pripomenuli so žiakmi druhého stupňa  Svetový deň životného prostredia. Prezreli  sme si film „ Aby človek nezničil nebesá i zem“, kde sme videli, ako v priebehu polstoročia došlo k zdevastovaniu prírody na Slovensku. Dozvedeli sme sa, ako máme pristupovať  k životnému prostrediu, aby sme ho ešte viac nepoškodzovali. Film bol spracovaný tak, aby sa zvýšilo environmentálne povedomie žiakov.

Ing. Emília Šulajová

Dňa 17.05.2017 sa naši žiaci Lea Sopóciová, Tomáš Rychtarčík a Jean Baláž zúčastnili na celoslovenskom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Gaňova Tarnava. Súťaž sa konala v príjemnom prostredí Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi. Tomáš Rychtarčík obsadil prvé miesto v prednese poézie v prvej kategórii. Jean Baláž obsadil prvé miesto v prednese prózy v prvej kategórii. Všetkým žiakom za výbornú reprezentáciu našej školy patrí veľká pochvala. Aj naďalej budeme viesť našich žiakov k práci s umeleckým textom a jeho prezentáciou na verejnosti. Pevne veríme, že podobné úspechy zažijeme aj v budúcnosti.

Mgr. Milada Randová

Posledný májový deň sme sa s našimi žiakmi zúčastnili školského výletu na Oravu. Oravský hrad  sme si prezreli v sprievode milej sprievodkyne, ktorá nás oboznámila s históriu vzniku hradu a  tiež o tom, kto na hrade vládol. Zaujímavo nám porozprávala,  ako sa v dávnej minulosti žilo ľuďom na hrade a v podhradí. V expozícii Odevy a remeslá sme videli každodenný odev ľudí, veľa pomôcok a náradia, ktoré používali pri vykonávaní bežných denných činností. Zaujímavá bola chladnička z minulosti. Bola to jednoduchá kamenná doska, pod ktorou bola umiestnená drevená skrinka. Netradičný bol aj vianočný stromček, ktorý bol vyrobený z prútia a drôtu a vyzeral ako luster.  Po zdolaní 670 schodov  sme boli trochu unavení, ale plní zážitkov.  Po prehliadke Oravského hradu sme ďalej putovali našou krásnou Oravou  na Oravskú priehradu, kde sme mali v reštaurácii zabezpečený chutný obed, po ktorom nás čakala plavba loďou, súčasťou ktorej bola aj prehliadka Slanického ostrova umenia. Je to pozostatok zaplavenej obce Slanica so zachovaným kostolom Povýšenia sv. kríža. V súčasnosti sa v interiéri kostola nachádza galéria ľudového umenia, kde sú nainštalované expozície sakrálneho  umenia zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Počas plavby sme videli aj zákonom chránený Vtáčí ostrov, kde bolo veľa čajok, kačiek a iných vodných vtákov. Počasie nám prialo. Pršať začalo až na spiatočnej ceste domov, keď sme spokojní  sedeli v autobuse. Unavení, ale plní dojmov a zážitkov z výletu sa už teraz tešíme na ten, ktorý nás bude čakať na budúci rok.

Ing. Emília Šulajová

Naši ôsmaci a deviataci sa dňa 23. mája zúčastnili exkurzie do čističky odpadových vôd v Bytči. Podrobné informácie o chode čističky odpadových vôd nám podal Ing. Ľuboš Jašurek, ktorý nás oboznámil  s jednotlivými fázami čistiaceho procesu. Vysvetlil nám, čo do odpadovej vody nepatrí, akú funkciu majú baktérie, ktoré sa pridávajú do mechanicky vyčistenej vody a pomocou čoho odstránime z vody fosfáty, ktoré sa nachádzajú v pracích a čistiacich  prostriedkoch. Dozvedeli sme sa, ako môžeme využiť kal, získaný pri čistení odpadovej vody a načo v čističke odpadových vôd využívajú bioplyn získaný z kalu. Žiaci získané vedomosti využijú v predmete chémia, biológia a zvýši sa ich ekologické a environmentálne povedomie.

Ing. Emília Šulajová

Dňa 23. mája 2017 úspešne obhájili prvenstvo na turnaji v stolnom tenise Jaroslav Rác v kategórii chlapcov a Elin Balážová v kategórii dievčat. Keďže putovný pohár riaditeľky školy sme získali trikrát po sebe, pohár zostáva v našej škole nastálo. Gratulujeme!

Miroslav Kurinský

Skutočnosť, že v našej škole sú okrem výborných športovcov aj veľmi dobrí výtvarníci, potvrdzuje aj ich úspešná účasť na rôznych regionálnych, celoslovenských i medzinárodných výtvarných súťažiach.

Štvrták Majko Rác získal ocenenie na medzinárodnej výtvarnej súťaži s environmentálnou tematikou EGO vs. EKO. Do súťaže prišlo 874 prác zo 136 škôl.  Vernisáž výstavy so slávnostným vyhodnotením bola v stredu, 12.4.2017 o 11.00  hod., v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Mrzí nás, že sme sa jej nemohli z organizačných dôvodov zúčastniť. Potešilo nás, že nám organizátori poslali link na fotografie z vernisáže výstavy:

https://www.facebook.com/slovenskebanskemuzeum/posts/1402897959733601

Aj vy si tak  môžete pozrieť fotografie z uvedenej výstavy, ktorá je v Galérii Jozefa Kollára prístupná verejnosti do 18.6.2017 v dňoch  utorok – nedeľa v čase od 9.00 – 17.00 hodiny.

Mgr. Božena Bašová

Spojená škola v Púchove aj tento rok zorganizovala Výstavu výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením, do ktorej sa okrem žiakov špeciálnych základných škôl Trenčianskeho kraja zapojila aj naša škola. Tohtoročná téma výstavy bola „Cesta okolo sveta.“Cieľom výstavy bolo zobraziť dopravné prostriedky a krásy cestovania vo výtvarných prácach žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Vernisáž  výstavy  sa konala dňa 12. mája 2017 o 10,00 hod. vo foyeri Domu kultúry v Púchove, kde bola uvedená výstava nainštalovaná a do 19. mája sprístupnená aj širokej verejnosti.

Zo zaslaných prác našich žiakov získal Ján Jašík zo 7. ročníka ocenenie „Cenu riaditeľky Spojenej školy v  Púchove“. Ôsmačka Júlia Oláhová získala Cenu výtvarného odboru ZUŠ v Púchove.

Julke a Jankovi ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a organizátorom, kolegom zo Spojenej školy z Púchova, za výbornú prípravu  a  realizáciu výstavy.

Výstava výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením je jednou z foriem prezentácie zručnosti a tvorivosti žiakov špeciálnych základných škôl určená nielen rodičom a priateľom týchto škôl, ale aj širokej verejnosti. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník výstavy, do ktorej sa radi opäť zapojíme.

Mgr. Božena Bašová

Každý rok si v apríli pripomíname Deň Zeme. Tento rok nám však počasie neprialo, preto sme sa do tradičných aktivít zapojili až v mesiaci máj. Vyčistili sme priestory mesta Bytča pri pošte a skrášlili sme si okolie školy. Aktivít sa zúčastnili všetci žiaci a svojou usilovnosťou prispeli k zlepšeniu životného prostredia mesta a školy.

Zvýšiť záujem žiakov o vyučovací predmet je úsilím každého učiteľa. Na vyučovaní predmetu matematika v ôsmom ročníku sme sa snažili zvýšiť záujem o predmet prostredníctvom uplatňovania rôznych aktivizujúcich metód. V mesiaci máj sme k naplneniu tohto cieľa využili aj Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Popri delení desatinných čísel riešili žiaci rôzne tajničky, v ktorých sa ukrývali športové úspechy slovenského tímu v minulých rokoch. Žiaci riešili tajničky rôznym spôsobom: frontálne pri tabuli, v skupinách či individuálne, pričom bola nevyhnutná ich spolupráca. V duchu hesla správnych fanúšikov: „Hrdí, keď sa víťazí, verní, keď sa nedarí“, sme spojili matematiku s dianím života v spoločnosti.

Mgr. Júlia Moravíková

Tak už viete, detičky,

načo sú nám kravičky?

Chutné mliečko pre nás majú,

zdravie nám v ňom ponúkajú.

 

Fotogaléria k aktivitám

Mgr. Alena Korduljaková