Naša škola nezatvorila svoju bránu dňom rozdania vysvedčení, ale žiaci mali možnosť odštartovať nezabudnuteľné prázdniny. Nádherných osem dní, ktoré boli plné smiechu, šantenia, hier a dobrodružstiev, zažili naši žiaci v tvorivej letnej škole. Veríme, že spoločne sme si odnášali príjemné pocity, množstvo zážitkov a krásnych chvíľ. Prostredníctvom krátkej prezentácie si pripomenieme tieto dni plné radosti a nezabudnuteľných spomienok.

                   Mgr. Paulína Hujová, Mgr. Mária Holáčiková

Nadácia Kia - Pohnime svetom spoločne!Nadácia Pontis – Srdce pre deti - APPA

Škola je miestom, ktoré má poskytovať priestor na rozvoj schopností človeka a pomáhať tak deťom adaptovať sa na život v spoločnosti o to viac, ak ide o handicapované deti. Touto cestou chceme poďakovať NADÁCII KIA MOTORS SLOVAKIA a NADÁCII PONTIS, že práve v našej škole môžeme prostredníctvom schváleného rozvojového projektu v oblasti podpory športu Šport v regióne 2020, zlepšiť kvalitu života detí s postihnutím. 

Hlavným cieľom projektu je oprava školského ihriska, oprava chodníka, zakúpenie športového náčinia pre hru Boccia pre potreby rozvoja motoriky handicapovaných žiakov. Projektom chceme pomôcť deťom s mentálnym postihnutím, aby si našli cestu k pohybovým aktivitám, získali sebavedomie a zažili pocit úspechu. Aktivitami, ktoré budeme v projekte realizovať chceme zabezpečiť deťom a mládeži športové vyžitie, upevňovať u nich vzťah k športu a v konečnom dôsledku zlepšovať ich zdravotný stav.

V priebehu nasledujúcich mesiacov nás čaká: opraviť oplotenie na školskom ihrisku a prístupový chodník k ihrisku pre imobilných žiakov, pravidelnými aktivitami vytvoriť pozitívny vzťah zdravotne znevýhodnených k športu, naučiť sa základné pravidlá hry Boccia, zvládnuť základy techniky a taktiky v Boccii cez pravidelnú kondičnú prípravu, športovými a pohybovými aktivitami rozvíjať oslabenú telesnú - hrubú a jemnú motoriku detí a žiakov, rozvíjať a podporovať u detí pohybové zručnosti cez skákanie, hádzanie, behanie, chytanie, kopanie. Následne zrealizjeme Športový deň pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Zamestnanecký grantový program je zameraný na zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít a na dobrovoľnícku aktivitu zamestnancov. Aktivity projektu sa budú realizovať od mája 2020 do septembra 2020.

Tak neváhajte, tešte sa s nami, ukážme svetu náš záujem o zmenu a rozvoj postoja v oblasti športu a zdravého životného štýlu!

 Mgr. Ľubomíra Kucková

V prílohe sa nachádza textový materiál, v ktorom sa môžete oboznámiť so súčasnými podmienkami vzdelávania žiakov s poruchou autistického spektra v triede Špeciálnej základnej školy v Bytči. Od septembra 2020 bude trieda pre žiakov s poruchou autistického spektra súčasťou Základnej školy pre žiakov s autizmom. Sme jediná škola tohto druhu v okrese Bytča, ktorá bude od 1. septembra 2020 vzdelávať žiakov s poruchou autistického spektra aj bez mentálneho postihnutia. Možno práve vďaka uvedeným informáciám sa rozhodnete umiestniť Vaše dieťa v školskom roku 2020/2021 do našej školy.

              5,318 Autism Stock Illustrations, Cliparts And Royalty Free Autism ...

Téma VII. ročníka výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" pre školský rok 2019/2020 bola: „Záchranári na lúke, v lese, v horskom prostredí“. Slávnostné vyhodnotenie národného kola sa uskutočnilo 11. februára 2020, v Európsky deň čísla tiesňového volania 112, v priestoroch Okresného úradu Banská Bystrica. Ocenenie si za svoje výtvarné práce prevzali deti a žiaci z okresov Krupina, Brezno, Žarnovica, Revúca, Lučenec, Detva, Michalovce, Sobrance, Topoľčany, Komárno, Prešov, Bardejov, Vranov nad Topľou, Kežmarok, Snina, Trnava, Galanta, Žilina, Čadca a Bytča.

S radosťou sme prijali správu, že práve náš žiak 7. ročníka Marián Rác sa v internetovom hlasovaní národného kola umiestnil na 2. mieste. Ocenenie v podobe hodnotných vecných cien a diplomu si prevzal osobne. Blahoželáme mu a prajeme ešte veľa nápadov v jeho ďalšej tvorbe a ich úspešnú realizáciu. Výsledkovú listinu národného kola si môžete pozrieť TU

Všetky zaslané práce našich žiakov si môžete pozrieť TU

Mgr. Božena Bašová, Ing. Pavol Bilas

Dňa 05. marca 2020 sme sa zúčastnili už 13. ročníka regionálneho podujatia Môj priateľ počítač. Cieľom tejto akcie je prezentácia schopností a zručností pri práci s PC žiakov špeciálnych základných škôl zo žilinského regiónu. Úlohou žiakov je každý rok si samostatne pripraviť prezentáciu na určenú tému a odprezentovať ju na pôde školy J. M. Hurbana v Žiline. Téma 13. ročníka bola NAŠA ZEM JE ÚŽASNÁ.

Našu školu reprezentovali žiaci Patrik Čerňan a Matúš Horčičák. Pripravili si prezentáciu o environmentálnych aktivitách v našej škole. Predstavili ostatným tému ochrany životného prostredia a odpadov. Prostredníctvom fotografií a videí žiaci ukázali, ako sme v našej škole zrecyklovali niektoré odpadové materiály, dali sme im druhú šancu a vyrobili sme z nich edukačné pomôcky pre spolužiakov z B a C variantu.

         Mgr. Jana Frniaková, Mgr. Viera Kalmanová

Od začiatku školského roka sa spolu so žiakmi venujeme problematike odpadov a možnostiam jeho znižovania. Našim hlavným cieľom je naučiť žiakov triediť odpad a vytvoriť u nich návyky triedenia odpadu. V mesiaci február si žiaci spolu s triednymi učiteľmi zopakovali recyklačné symboly, ktoré sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si uľahčia rozhodovanie, či majú výrobok vhodiť do nádoby na separovaný zber alebo do komunálneho odpadu. Spolu s enviro pomocníkmi sme vyhotovili nové označenia na zberné nádoby papieru a plastov. Následne sme spoločne po celej škole vymenili staré označenia za nové. Toto označenie nádob žiakom tiež uľahčuje, aby vedeli, do ktorej nádoby patrí aký odpadový materiál.

Touto cestou by som chcela poďakovať žiakom za ich ochotu a nadšenie sa zúčastňovať a pomáhať pri environmentálnych aktivitách, tiež všetkým pedagógom a zamestnancom školy za zapájanie sa do separácie. Verím, že spoločnými silami, krok po kroku dosiahneme očakávané výsledky.

Mgr. Jana Frniaková

Sezóna karnevalov je v plnom prúde. Čas, na ktorý sa už každoročne tešia veľkí aj malí. Čas, kedy sa vymýšľajú masky, šijú kostýmy, zhotovujú škrabošky... Ľudia sa prezliekajú za rozprávkové bytosti a aspoň na chvíľu sa stávajú niekým iným - krásnymi princeznami, odvážnymi rytiermi či tajomnými tvormi s nadprirodzenými schopnosťami. Aj u nás sa dňa 21.02.2020 konal školský karneval. Tento rok si žiaci pripravili veľa originálnych masiek, ktoré si tu môžete pozrieť.

                   Mgr. Daniela Vyšná

 

 

Dňa 18.02.2020 sme sa zúčastnili prednášky a tvorivých dielní v Sobášnom paláci v Bytči. Pani etnologička Mgr. Adriana Bárdyová z Považského múzea v Žiline nám porozprávala o fašiangoch. Žiaci sa dozvedeli, že fašiangy sú obdobím, ktoré predstavuje prechod medzi zimou a jarou, medzi vianočnými sviatkami a obdobím pôstu. Trvajú od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Je to obdobie, ktoré sa spája s veselosťou, zábavami a plesmi. Neodmysliteľnou súčasťou sú masky a maskované sprievody. Konali sa zabíjačky, svadby, piekli sa šišky a fánky. Po zaujímavej prednáške si žiaci vytvorili fašiangové masky a do školy sa vracali zamaskovaní v novovyrobených škraboškách.

Mgr. Martina Koišová, Mgr. Ivana Janošíková

Výstava výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením Trenčianskeho a Žilinského kraja, ktorú každoročne organizuje Spojená škola v Púchove, nám v tomto školskom roku priniesla veľa radosti z ocenení. Vo štvrtok 13.02.2020 sa v Divadle Púchov konalo vyhlásenie výsledkov súťaže spojené s vernisážou výstavy výtvarných prác žiakov. Úspešné zobrazenie témy Karneval prinieslo ocenenia nasledovným žiakom našej školy:

Diplom a cenu za kolektívnu plošnú prácu žiakov B variantu, z triedy B1: Matúš Bača, Paulína Mohyláková

Diplomy a ceny za individuálne práce žiakom B variantu, z triedy B1: Jakub Brezáni, Silvia Voloníková

Diplom a cenu za kolektívnu trojrozmernú prácu žiakom 9. ročníka A variantu: Matúš Horčičák, Pamela Štrkáčová

Diplomy a ceny za individuálne práce žiakom 8. ročníka A variantu: Adrián Zajac, Erik Ďurkech, Silvia Majerová

Kresba je v živote hendikepovaných detí niečo magické a dieťa v nej vyjadruje všetko, čo v živote prežíva. Ich kresby sú výnimočné a vypovedajú o pocitoch, postojoch, predstavách, náladách a snoch. Každé jedno  ocenenie ich posúva vpred a stávajú sa z nich veľkí maliari.

                                                                                                     Mgr. Božena Bašová, Mgr. Mária Holáčiková

Zimné obdobie je čas kedy naša príroda oddychuje a naberá sily na nasledujúci náročný rok. Vtáky, rovnako ako ľudia, sa musia na chladné počasie včas pripraviť. Pred príchodom zimy niektoré druhy vtákov odlietajú do teplých krajín, kde majú dostatok potravy a tepla. Ide predovšetkým o husi, lastovičky, bociany či bahniaky. U nás zostávajú najmä spevavce - sýkorky, vrabce, drozdy, brhlíky, sláviky a ďalšie. Počas zimných dní je dôležité vtáky prikrmovať, najmä ak je veľká časť Slovenska pokrytá snehom. Ani nám nie sú vtáčiky v zime ľahostajné, a preto žiaci z praktickej školy pre nich vyrobili lojové pochúťky so semienkami. Žiaci z vyšších ročníkov zhotovili na hodinách remeselnej výchovy a pracovného vyučovania kŕmidlá pre vtáky z odpadového materiálu, mladší spolužiaci ich naplnili semenami rôzneho druhu a rozmiestnili po celom areáli školy. Pri výrobe kŕmidiel sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií, mnohé sa naučili a najmä sa zabavili. V prikrmovaní budeme pokračovať až do príchodu jari. 

Mgr. Jana Frniaková

Fotka Patrika Černana.Patrikovi sa splnil sen!  Pocestuje do Tokia so slovenským paralympijským tímom.

Do výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku „Mesiac detskej tvorby“ sme sa s výtvarnými prácami našich detí zapojili aj do jej tohtoročného, jubilejného XX. ročníka. Témy súťaže V Krajine drakov, Rozprávka - Červená Čiapočka, Ako išlo vajce na vandrovku, Janko Hraško, Slovenský plynárenský priemysel očami detí, Naša Zem a Maskot na letné paralympijské hry v Tokiu 2020 oslovili aj našich žiakov a vytvorili veľmi pekné práce. Ocenila to aj odborná porota, o čom svedčí skutočnosť, že spomedzi takmer 4 400 zaslaných prác detí z 306 špeciálnych základných škôl, detských domovov, sociálnych, nemocničných, integrovaných a reedukačných zariadení z celého Slovenska boli 1. miestom ocenené dve výtvarné práce našich žiakov. Žiačka 8. ročníka Silvia Majerová získala 1. miesto za kolorovanú kresbu na tému Naša Zem. Jej spolužiak Patrik Čerňan sa úspešne popasoval s témou Maskot slovenského paralympijského tímu Tokio 2020 a ako víťaz získal okrem diplomu a vecných cien aj mimoriadnu cenu, ktorú víťazovi udelil Slovenský paralympijský výbor. Je ňou účasť na XVI. letných paralympijských hrách, ktoré sa uskutočnia v metropole Japonska v dňoch 25. augusta – 6. septembra 2020. Patrik si cenu prevzal priamo od predsedu Slovenského paralympijského výboru, pána Jána Riapoša.

Vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním ocenení sa konala dňa 28.01.2020 v Kongresovej sále Dunaj v Bratislave. Svojimi vstupmi sa o jej slávnostnú atmosféru postarala speváčka Katka Feldeková. Samotnú výstavu nainštalovali v priestoroch Galérie v budove SPP, Mlynské Nivy 33/C v Bratislave, spolu s grafikami prvého predsedu odbornej poroty profesora Karola Ondreičku. Ako uviedol predseda poroty, akademický maliar prof. Dušan Kállay, nainštalovanie výstavy práve v priestoroch galérie, kde majú možnosť vystavovať významní umelci, je poctou nielen pre  žiakov, ktorí si to za svoje umelecky hodnotné práce zaslúžia, ale aj pre organizátorov súťaže, Občianske združenie Korytnačky v spolupráci s Nadáciou SPP, Slovenským plynárenským priemyslom a Slovenským paralympijským výborom, za ich záslužnú prácu pri príležitosti zorganizovania už XX. ročníka tejto súťaže. Všetky práce našich žiakov, ktoré boli zaslané na súťaž, si môžete pozrieť TU

Usporiadateľom ďakujeme za zorganizovanie podujatia, nezabudnuteľný zážitok z vernisáže výstavy, ale aj hodnotné ceny, ktoré sme si okrem diplomu a pocitu šťastia doniesli domov. Ďalšie fotografie a informácie z vernisáže si môžete pozrieť aj na týchto stránkach:

https://spv.sk/media/filter/maskot-spt

https://www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/podporujeme/galeria-spp/                                                                                                                                               

Mgr. Božena Bašová

V stredu 22.01.2020 sme zažili v našej škole výnimočný koncert, ktorého hlavnými hviezdami boli okrem našich detí aj Pali a Pali. Už v úvode koncertu vytvorili Pali a Pali fantastickú atmosféru, čo bolo znakom toho, že všetkých čaká nezabudnuteľný čas plný zábavy, interaktívnych aktivít, smiechu a známych piesní. Chceli by sme sa poďakovať mame Stanke Rašovcovej, ktorá sa prihlásila do súťaže o tento koncert a skupine Pali a Pali, ktorí roztancovali celú školu, dokonca aj nás pedagógov. Radi vás tu privítame aj v budúcnosti.

Mgr. Katarína Valíčková

Opäť nám klopú na dvere, prichádzajú pomaly a nenápadne - najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Je tu čas vône, ihličia, koláčov, rozžiarených detských očiek. Čas radosti a tichej pokory. Čas uvedomiť si krásu jednoduchých vecí, ktoré nás robia šťastnými. Práve Vianoce sú časom, keď sa otvárajú srdcia a my prepadneme ich čaru. Hľadáme a nachádzame viac úprimnosti a pochopenia, tolerancie, slušnosti a lásky. A preto sme sa pokúsili na chvíľu zastaviť čas dňa 18.12. a znovu sa vrátili do sveta rozprávok a čarokrásnych príbehov, do sveta, kde sa plnia tie najtajnejšie sny a spoločne s našimi deťmi zažiť pocit šťastia. V školskej vianočnej pekárni to poriadne rozvoniavalo a žiaci nám upiekli oblátky, medovníky, záviny, kde okrem múky, medu a cukru pridali koledy, básne, vinše, piesne, tance a divadielka. Veríme, že tie ozajstné Vianoce zavítali nielen do našej školy, ale aj do našich sŕdc.

                                                                                                        Mgr. Mária Holáčiková

O tom, že vianočný čas je naozaj zázračný sme sa mali možnosť opäť raz presvedčiť 17.12.2019 v Sobášnom paláci. Žiaci 3. – 9. ročníka a praktickej školy sa zúčastnili zaujímavej a poučnej prednášky o advente, o Štedrom večeri, o období medzi sviatkami a o Silvestri. Celé to bolo ladené z historického pohľadu. Dozvedeli sme sa mnoho nových a pritom tradičných zvykov a obyčajou našich predkov. Vedeli ste, že na Štedrý večer sa piekli štyri chleby, ktoré sa položili na rohy stola? Alebo, že na 1. sviatok vianočný nesmeli ženy vstúpiť do cudzieho domu, lebo symbolizovali bosorky? Alebo, že klasický stromček, ako ho poznáme dnes, je v podstate výdobytok modernej doby? V minulosti mali ľudia stromček slamený a zhotovoval sa z posledného snopu pred Štedrým dňom. Dievčatá i chlapci so záujmom počúvali. Potom sa pokračovalo v družnom rozhovore. V tvorivých dielňach, ktoré boli zamerané na drotárstvo, si žiaci pomocou lektorov a učiteľov vyrobili jednoduché drôtené ozdoby na stromček. Veríme, že týmto malým darčekom potešili nielen seba, ale i svojich blízkych.

Adventný čas je plný očakávaní, radosti, túžby,  príprav. Prajeme všetkým krásne, požehnané a šťastné Vianoce.     

                                                                       Mgr. Martina Koišová a Mgr. Ivana Janošíková

Prvé Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v boccii sa konali v Bratislave 11.12.2019. Spoluorganizátorom Špeciálnych olympiád bola Špeciálna základná škola s materskou školou Žehrianská, Bratislava. Našu školu reprezentovali v hre jednotlivcov dvaja žiaci – Adam Šušola a Marián Bondora. Získali sme nové poznatky o hre a vyskúšali sme ju hrať podľa pravidiel.

Celkovo sa Marián Bondora podľa bodov umiestnil v hre jednotlivcov na 6. mieste a Adam Šušola na 8. mieste. Naučíme to hrať spolužiakov, budeme trénovať, zlepšovať sa a na druhých M SR budeme možno my stáť na medailovom mieste. Len na upresnenie – hralo sa s drevenými guľami a my sme trénovali s koženými. Aj napriek tomu ďakujeme chlapcom za reprezentáciu.

Mgr. Zdena Počarovská

Vôňa medovníkov pripomína čas blížiacich sa vianočných sviatkov. Dňa 10.12.2019 sa v Spojenej škole v Čadci konali tradičné tvorivé dielne pod názvom „Zdobený medovník“. Začiatok podujatia nám spríjemnil folklórny súbor Ostružinka a pani medovnikárka Vaňovcová porozprávala rôzne zaujímavosti z medovnikárskeho remesla. So žiakmi sa podelila aj o svoje dlhoročné skúsenosti so zdobením medovníkov. Naši žiaci Patrik Čerňan a Lea Sopóciová veľmi šikovne a tvorivo vyzdobili medovníkové srdcia. Okrem toho si vyskúšali upiecť aj vianočné oblátky a trubičky, ktoré boli také dobré, že sa zjedli. Nakoniec sme si zaželali krásne Vianoce a tešíme sa ďalšie tvorivé stretnutie v budúcom roku 2020.

Mgr. Katarína Valíčková