Ako všetci iste vieme, február je posledným zimným mesiacom. Po ňom už prichádza mesiac marec a s ním aj nádych jari. V stredu pred jarnými prázdninami sme sa so žiakmi II. stupňa a Praktickej školy zúčastnili prednášky v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči s názvom Jarné prebúdzanie a zvieracie mláďatká. Pán Ladislav Hlôška - zoológ - porozprával žiakom o tom, že koniec zimy a jar sú v našich zemepisných šírkach spájané so vznikom nového života, čomu podlieha aj rozmnožovanie živočíchov vo voľnej prírode. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o dvorení a pytačkách v živočíšnej ríši, o tom, ako vzniká život a ako sa rodia mláďatá obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov. Získali nové informácie o mláďatách zvierat, o ich vývoji a starostlivosti rodičov o ne. Prednášku dopĺňala audiovizuálna projekcia a preparované zvieratá.

Mgr. Júlia Moravíková

Tradícia fašiangových zvykov siaha do dávnej minulosti slovanských pohanských predkov. Zlučuje v sebe mnoho obyčajov, ktoré súviseli s vyháňaním zimy a príchodom jari. Fašiangové radovánky na Slovensku sa spájali s veselosťou, ľudovými zábavami, hrami, karnevalmi a prekáračkami. Neodmysliteľným doplnkom fašiangov je hojnosť dobrého jedla a nápojov. Tradične sa v domácnostiach ponúka vyprážané pečivo, ako sú šišky či fánky – niekde nazývané i krapne alebo pampúchy. Súčasťou fašiangových zábav a hier sú sprievody masiek.

Krásnymi maskami sme sa mohli pochváliť aj v našej škole, kde sa dňa 01.02.2018 konal tradičný karneval. Školská chodba sa premenila na kráľovstvo s rozprávkovými postavičkami. Žiaci i pani učiteľky sa zmenili na hrdinov z akčných príbehov, čarodejnice, zvieratká, princezničky či iné zvláštne bytosti. O zábavu nebola núdza. Všetci sa dobre bavili, tancovali a súťažili. Odmenou pre všetkých boli nielen sladkosti, ale i vynikajúce šišky. A že sme sa skutočne skvele bavili, bolo vidieť na rozžiarených detských očkách, úsmeve, radosti a spokojnosti našich žiakov.

Mgr. Mária Holáčiková

31. januára sme si pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.  Žiaci druhého stupňa si prezreli filmy „Posledný vlak a Prvý transport“. Po filme mali žiaci besedu s učiteľmi  na danú tému.

Ing. Emília Šulajová

Na vianočnú atmosféru sme sa naladili  počas tvorivých dielní v Spojenej škole v Čadci 12.12.2017 pri zdobení medovníka. Žiaci Jean Baláž a Patrik Čerňan si vyzdobili pripravené medovníčky.  A čakalo na nich aj prekvapenie, pečenie vianočných oblátok. Oblátky sa im vydarili a aj veľmi chutili.

Ing. Emília Šulajová

30.11.2017 sme sa s našimi žiakmi zúčastnili Dielní zručností v Spojenej škole J.M. Hurbana v Žiline, ktoré sa niesli vo vianočnej atmosfére. Pán učiteľ Mgr. Pavel Braso nás privítal videom, v ktorom sme videli, ako žiaci tamojšej školy pre nás vyrábali z preglejky symboly Vianoc: kométu, hviezdu, anjela a stromček. Tieto si mohli žiaci sami podľa svojej predstavy a fantázie dozdobiť rôznymi farbami, trblietkami či stužkami. A že aj chlapci sú veľmi šikovní, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Zdena Počarovská

Posledný deň pred vianočnými prázdninami mali naši žiaci Envirodeň, počas ktorého  sme si pozreli dokumentárny film „Medvede v Tatrách“.  Vo filme boli krásne ukážky našej Tatranskej fauny a zobrazený život zvierat, ktorých domovom sú Vysoké Tatry. Po prezretí filmu si triedni učitelia spoločne so svojimi žiakmi vyrobili hračku z odpadového materiálu. Posedeli si pri bylinkovom čaji a robili si plány na prázdniny. Popriali si šťastné a veselé vianočné sviatky a rozišli sa domov.

Ing. Emília Šulajová

Aj tento rok nám čarovný mesiac december priniesol kúzlo Vianoc. Dňa 20. decembra sa na našej školskej chodbe začala zázračná rozprávka plná vinšov, prianí, spevu, tanca. Príjemné prekvapenia pre svojich rodičov pripravili všetky deti a žiaci našej školy. Počas vianočnej besiedky panovala výborná vianočná nálada, deti a žiaci sa tešili, rodičia boli príjemne prekvapení. Už teraz sa tešíme na ďalšiu vianočnú besiedku.

Mgr. Milada Randová

Dňa 19.12.2017 sa žiaci II. stupňa a Praktickej školy zúčastnili odbornej etnologickej prednášky Vianočné tradície v regióne Horné Považie, na ktorú nás pozvali zamestnanci Považského múzea v Žiline. Prednáška sa uskutočnila v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči.

Mgr. Adriána Bárdyová, etnologička Považského múzea v Žiline, pútavým spôsobom rozprávala žiakom o zvykoch a tradíciách nášho regiónu od adventu do Troch kráľov. Niektoré zvyky žiaci poznali, dokonca sa zachovávajú v ich rodinách dodnes, o niektorých počuli prvýkrát. V prezentácii mohli vidieť množstvo obrázkov a fotografií, ilustrujúcich jednotlivé tradície.

Súčasťou prednášky bola aj prehliadka výstavy vianočných betlehemov.

Mgr. Júlia Moravíková


 

25. ročník Vianočného turnaja v unifikovanom futbale sa uskutočnil v sTC Aréne v Púchove v dňoch 7.12. – 9.12.2017. Prvýkrát v histórii sa tohto podujatia zúčastnili aj dva tímy dievčat. Jeden tím z našej školy a druhý tím zo Spojenej školy internátnej Považská Bystrica. V prvý deň sa hrali zaraďovacie zápasy chlapcov. Náš tím postúpil do skupiny A, medzi najlepších. Dievčatá vyhrali v zaraďovacom zápase 7:0.

Celkové umiestnenie:

chlapci – 4.miesto

dievčatá – 1.miesto

Mgr. Zdena Počarovská

 

Dňa 5. decembra 2017 sa študenti z triedy III.AP pod pedagogickým vedením Mgr. Medviďovej, Mgr. Kyklošovej Mgr. Černekovej rozhodli spríjemniť deň našim žiakom. Študenti si pripravili divadelné predstavenie „Vlk a kozliatka“, ktoré sa našim žiakom veľmi páčilo. Potom veľkým potleskom a krikom privítali Mikuláša, pre ktorého si pripravili rôzne básničky a pesničky.  Mikuláš deti odmenil balíčkami a študentky z III.AP prezlečené za anjelov a čerta odmeňovali žiakov darčekmi v podobe hračiek a knižiek. O hudobný program sa postaral Matúš Tichý z I.BM, ktorý nám všetkým na harmonike zahral najznámejšie vianočné koledy a naši žiaci sa samozrejme k harmonike a spevu pridali. Ďakujeme všetkým (pedagogickým zamestnancom a študentom), ktorí sa zapojili do zbierky pre naše deti, či už vo forme finančného príspevku, hračiek i detských knižiek.

V priloženom videu si môžete pozrieť mikulášsku atmosféru v našej škole a radosť našich detí z darčekov, ďakujeme. https://www.youtube.com/watch?v=Ai1noX_1xv8

Mgr. Zdena Počarovská

Projekt, ktorý vyhlasuje nezisková organizácia „Centrum rozvoja znalostí o potravinách“ pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, do ktorého sa naša škola každoročne zapája. V tomto roku sme si vybrali súťažno-vzdelávacie aktivity vyhlásenej dennej témy: „Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek“. Našim cieľom bolo utvrdiť a rozšíriť vedomosti žiakov o zdraviu prospešných potravinách a o ich pôvode, poskytnúť im zaujímavé informácie o kravičkách, mlieku a mliečnych výrobkoch a následne im prakticky ukázať „cestu mlieka“ od kravičky cez mliečne výrobky až k spotrebiteľovi.

Zrealizovali sme so žiakmi zaujímavé, poučné a zábavné aktivity, navštívili sme poľnohospodárske družstvo zaoberajúce sa chovom hovädzieho dobytka a oviec, produkciou kravského a ovčieho mlieka, výrobou výrobkov z kravského a ovčieho mlieka, navštívili sme  aj výrobnú prevádzku zameranú na spracovanie mlieka, syra, na výrobu typických slovenských syrových výrobkov, ale aj originálnych syrových produktov.

Našim zámerom bolo presvedčiť žiakov o prednostiach konzumácie lokálnych potravín, vyzdvihnúť regionálny význam chovateľských a spracovateľských potravinárskych podnikov, poukázať na význam vhodnej, rôznorodej a vyváženej stravy, usmerniť ich pre výber zdraviu prospešných potravín, podnietiť ich k uplatňovaniu osvojených poznatkov vo vlastnom stravovaní a k zodpovednosti za vlastné zdravie a kvalitu svojho života.

Všetky uskutočnené aktivity boli spracované do prezentácie, ktorá bola zaslaná ako súťažný príspevok. V týchto dňoch naša škola obdržala za zrealizované súťažno-vzdelávacie aktivity zlatý diplom.

 

Súťažná prezentácia

Mgr. Alena Korduljaková

Bc. Eva Sedliačková

Opäť po roku naši žiaci dňa 08.11.2017 previedli svoj talent v súťaži Svetlušky a Krajina nádeje.

To, že pohyb je neoddeliteľnou súčasťou života, presvedčili žiaci prvého stupňa B variantu s úsmevnou choreografiou Trpasličí deň, kde Nikola Kamasová, Nikola Kulíšková, Paulína Mohyláková a Silvia Voloníková získali 3. miesto.

Veľmi temperamentnou, rokovou choreografiou sa predstavili žiaci Jean Baláž, Izabela Balážová, Lea Sopóciová, Elin Balážová, Pamela Štrkáčová a za búrlivého potlesku získali krásne 1. miesto.

V speváckej kategórii svoje pocity, emócie a lásku k hudbe predviedli Jean Baláž, ktorý získal 2. miesto a na 3. mieste sa umiestnila Elin Balážová.

Adrián Zajac predviedol svoje zručnosti v modelovaní. Porota bola veľmi očarená jeho výkonom, vďaka ktorému získal krásne 1. miesto.

Krajinu nádeje vyčarovali svojimi farbami na papieri Jaroslav Ačjak a Emanuel Hošták.

Nie vždy môžeme všetko deti naučiť, ale môžeme ich urobiť šťastnými. Ak láska k hudbe, pohybu, umeniu robí deti šťastnými, je len na nás, aby sme v nich talent rozvíjali a podporovali.

                                                                                                              Mgr. Mária Holáčiková

Žiaci z 9. ročníka sa 21.11.2017 zúčastnili exkurzie v Spojenej škole internátnej v Kysuckom Novom Meste. S veľkým záujmom si pozreli dielne a triedy učebných odborov:

 

 

-          Stavebná výroba so zameraním na murárske práce

-          Obchodná prevádzka sa zameraním na práce pri príprave jedál

-          Stavebná výroba so zameraním na stavebné zámočníctvo

-          Kožiarska výroba so zameraním na obuvnícku montáž

-          Stavebná výroba so zameraním na maliarske a natieračské práce

-          Cukrárska výroba

-          Služby a domáce práce

-          Obchodná prevádzka so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj tovaru

Niektoré zručnosti si vyskúšali, niektoré výrobky ochutnali, s majstrami si podiskutovali.

Mgr. Zdena Počarovská

Počas hodín informatiky a informatickej výchovy sme v dňoch od 13. 11. 2017 do 16. 11. 2017 mali prednášku spojenú s besedou na tému Bezpečne na internete. Zúčastnili sa jej žiaci  II. stupňa A variantu a triedy B2.

Internet prináša deťom učenie i zábavu. Umožňuje im spoznávať nové veci vo svete aj doma, spoznávať nových kamarátov a komunikovať s nimi. Je dobré nestrácať s deťmi kontakt aj pokiaľ ide o svet internetu. Sadnite si občas spolu s dieťaťom za počítač. Možno máte pocit, že vaše dieťa je už natoľko technologicky vyspelé, že s ním nie ste schopní držať krok. To ale vôbec nevadí. Úlohou rodiča je predovšetkým nasmerovať činnosť dieťaťa na internete správnym smerom. Ukázať mu, že internet nie je len prostriedok zábavy, ale že na ňom môže vyhľadávať aj najrozmanitejšie informácie. A popri tom sa od svojho dieťaťa možno aj niečo nové naučíte.

Žiaci 5. ročníka, 6. ročníka a žiaci B variantu si počas prednášky pozreli krátke rozprávky na stránke  http://sk.sheeplive.eu, zamerané na témy ako: diskriminácia, šikanovanie cez internet (kyberšikana), zneužívanie osobných údajov a fotografií. Potom sme viedli diskusiu do ktorej sa žiaci aktívne zapájali. Na záver sa žiaci venovali spomínanej stránke, kde si mali možnosť vymaľovať obrázky k rozoberaným témam alebo sa zahrať hru.

Žiaci vyšších ročníkov sa venovali počas prednášky hlavne téme zneužitia osobných údajov, fotografií a videí, závislosti na mobilných telefónoch a internete. Počas diskusie vyjadrili svoj názor na preberané témy. Najviac sa vyjadrovali k zneužitiu osobných údajov a fotografií.

Na záver si pozreli na webovej stránke http://www.bezpecnyinternet.sk krátke videá: Čo sa môže stať s obrázkom na internete?, Facebook vs. Realita.

Všetci žiaci boli upozornení na nástenku v počítačovej učebni školy, kde si majú možnosť kedykoľvek prečítať o šikanovaní na internete, zneužití osobných údajov, používaní mobilných telefónov a závislosti od internetu, počítača či telefónu.

Mgr. Viera Kalmanová

Spojená škola internátna v Bytči zorganizovala v spolupráci s Okresným úradom Žilina, odborom školstva, jubilejný X. ročník Majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise žiakov špeciálnych základných škôl. Vo štvrtok,  9. novembra 2017, zavítalo do Bytče  60 žiakov zo 16 ŠZŠ z celého Slovenska.  Žiačky a žiaci  z Piešťan, Trenčína, Púchova, Považskej Bystrice, Bytče, Žiliny, Turzovky, Čadce, Ružomberka, Spišských Vlachov, Prešova, Levíc, Rožňavy, Dobšinej a Veľkej Lomnice boli rozdelení do nasledujúcich kategórií: mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie žiačky, starší žiaci, dorastenky a dorastenci. Rozhodcami boli učitelia z Gymnázia Bytča, Mgr. Jozef Švrhovný a Mgr. Pavol Hrobárik, so svojimi študentmi a pán vychovávateľ Miroslav Kurinský zo SŠI Bytča. Jednotlivé zápasy sa hrali v dvoch telocvičniach. V telocvični ZŠ E. Lániho hrali dievčatá a mladší žiaci, v telocvični Gymnázia Bytča starší žiaci a dorastenci.

Majstrovstvá SR sme tradične zahájili hymnou SR. Po nej hostia podujatia PhDr. Michal Lavrík, prednosta Okresného úradu v Žiline a PhDr. PaedDr. Dušan Galbavý PhD., vedúci odboru školstva v Žiline, zaželali súťažiacim v slávnostných príhovoroch veľa úspechov. Pani riaditeľka, Mgr. Anna Ďurajková, vo svojom príhovore okrem iného stručne zhodnotila športovú činnosť žiakov  Spojenej školy internátnej v Bytči a  športové úspechy, ktoré žiaci školy dosiahli  za  ostatných desať rokov. Osobitne  vyzdvihla najmä vzornú a úspešnú reprezentáciu SR  na súťažiach v zahraničí. Futbalisti získali medaily v Taliansku, Maďarsku a Česku, plavci v Monaku, atléti v Belgicku a stolní tenisti v Kalifornii. Primátor Bytče, Bc. Miroslav Minárčik, privítal v meste Bytča všetkých zúčastnených a spolu s PhDr. Michalom Lavríkom otvorili X. ročník Majstrovstiev SR v dvojhre, aby tak ukázali žiakom, že aj dospelí majú vzťah k športu.  

Všetky stretnutia sa odohrali v duchu fair play. Žiaci s nadšením a športovým nasadením bojovali o každú loptičku. Ako to už v športe býva, vyhrali len tí najlepší. Umiestnenie žiakov podľa jednotlivých kategórii nájdete TU.

Za pomoc a spoluprácu pri organizovaní podujatia patrí poďakovanie aj členom DHZ z Hliníka nad Váhom, ktorí sú našimi pomocníkmi, významnými partnermi a sponzormi pri rôznych spoločných podujatiach už dlhoročne.

Mgr. Zdena Počarovská

Žiaci vybraných tried sa v stredu, 08.11.2017, zúčastnili v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči ďalšej zo série prednášok, na ktorú nás pozvali zamestnanci Považského múzea v Žiline. Prednáška bola venovaná problematike prikrmovania vtákov počas zimného obdobia. RNDr. Ladislav Hlôška oboznámil žiakov prostredníctvom prezentácie s druhmi vtákov, ktoré u nás prezimúvajú a porozprával im rôzne zaujímavosti zo vtáčej ríše. Žiaci mali možnosť vypočuť si aj spev vtákov a rôzne druhy signálov "vtáčej reči". Po ukončení prednášky si mohli naši žiaci vyrobiť jednoduché kŕmidlo. Potrebovali na to len plastovú fľašu, kus drôtu a nožnice. Kŕmidlá si odniesti so sebou, aby tak "pohostili" vtáčikov v zime aj v mieste svojho bydliska.

Mgr. Júlia Moravíková