18. mája 2018 sa uskutočnil futbalový turnaj chlapcov v Púchove - Dolných Kočkovciach v rámci Európskeho týždňa futbalových olympiád. Naše unifikované futbalové družstvo (žiaci Spojenej školy a  Gymnázia Bytča) obsadilo 2. miesto a získalo strieborné medaily.

Miroslav Kurinský

Po minuloročnom 2. mieste na Martinskom futbalovom turnaji sa družstvu v zložení - Jakub Štrkáč, Jaroslav Rác, Branislav Sládeček, Marek Adamec, Enrik Baláž, Milan Klunda - podarilo zvíťaziť a získať krásne 1. miesto s impozantným skóre 21:5. Najlepším hráčom turnaja sa stal Jakub Štrkáč.

Gratulujeme!

Miroslav Kurinský

Majstrovstvá Slovenskej republiky špeciálnych olympiád v stolnom tenise sa konali v dňoch: 09.05. – 10.05.2018 v Bratislave v stolnotenisovej hale Rača. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov, ktorí sa umiestnili nasledovne:

Dvojhra:    

Marek Adamec – 1.miesto

Enrik Baláž – 3.miesto

Jaroslav Rác – 6.miesto

Jakub Štrkáč – 3.miesto

Milan Klunda – 6.miesto

Pamela Štrkáčová – 1.miesto

Lea Sopóciová – 4-miesto

Elin Balážová – 1.miesto

Štvorhra:      

Marek Adamec – Enrik Baláž – 1.miesto

Jaroslav Rác – Jakub Štrkáč – 2.miesto

Pamela Štrkáčová – Elin Balážová – 1.miesto

Mix:             

Jaroslav Rác – Elin Balážová – 2.miesto

Jakub Štrkáč – Pamela Štrkáčová – 3.miesto

Prvýkrát sme sa prihlásili aj na unifikovaný stolný tenis, partnermi boli dvaja chlapci a jedno dievča z Gymnázia Bytča.

Unifikovaná štvorhra:

Jaroslav Rác – Jakub Borovička – 2.miesto

Jakub Štrkáč – Martin Gaňa – 3.miesto

Unifikovaný mix:

Jaroslav Rác – Frederika Holáčiková – 1.miesto

Jakub Borovička – Pamela Štrkáčová – 2.miesto

Martin Gaňa – Elin Balážová – 3.miesto

Gratulujeme!

Mgr. Zdena Počarovská

 

Asociácia za život a rodinu v roku 2018 vyhlásila druhý ročník súťaže Rodina a základné ľudské právo na život. Cieľom súťaže bolo zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej  a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka.

Vo svojich výtvarných dielach sme sa so žiakmi našej špeciálnej základnej školy  snažili o stvárnenie  tém súťaže, ktoré boli:

  • rodina
  • ochrana života ako najzákladnejšieho ľudského práva.

Do súťaže sa zapojili žiaci a študenti z celého Slovenska. Organizátori súťaže mali neľahkú úlohu, pretože im prišlo viac ako 850 výtvarných prác a 34 videí. Podľa ich vyjadrení boli všetky výtvarné diela a videá veľmi pekné a oceniť iba niekoľko z nich nebolo ľahké, pretože cenu by si zaslúžil každý účastník súťaže.

Veľmi nás potešilo, že špeciálne ocenenie za prácu s názvom „Rodina mojich predkov“ získala Pamela Štrkáčová, žiačka 7. ročníka Špeciálnej základnej školy v Bytči. Slávnostné odovzdávanie cien spojené s vernisážou výstavy sa konalo  v bratislavskom Dome Quo Vadis. Pamela si ocenenie bola prevziať spolu so svojimi sestrami. Okrem hodnotného kultúrneho zážitku a emotívneho stretnutia s ostatnými účastníkmi súťaže si dievčatá odniesli aj príjemné zážitky zo slnečnej nedeľnej Bratislavy.

Ocenené práce budú zverejnené na webe organizátora www.zazivotarodinu.sk. Výtvarné práce budú vystavené v galérii Domu Quo Vadis v Bratislave počas mesiaca máj 2018.

Všetky zaslané práce našich žiakov si môžete pozrieť TU.

Mgr. Božena Bašová

Pohyb a tanec sprevádzajú ľudstvo od nepamäti. Tancom ľudia vyjadrujú svoje schopnosti, zručnosti, nálady, pocity aj túžby. Považuje sa za prirodzený prostriedok na výchovu vôle, charakteru, rozvoja rozumových schopností dieťaťa, rozvoja motoriky a pohybu, myslenia a fantázie. Aj dnes je tanec výrazovým prostriedkom, ktorým môžeme komunikovať s deťmi a žiakmi bez slov.

A práve pri našich žiakoch veľa ľudí ostane bez slov. Svojou úprimnosťou, bezprostrednosťou  a úžasnými výkonmi dokážu chytiť každého za srdce. Dôkazom  bolo aj finálové kolo tanečnej súťaže Pohyb bez bariér, ktoré sa konalo dňa 20.04.2018 v krásnych priestoroch Mestského divadla v Žiline. Naše Bodky opäť zažiarili a so svojou úsmevnou choreografiou Rozprávkový sen získali fantastické 1. miesto.

Mgr. Mária Holáčiková

Krásu tanca a pohybu sme predstavili aj tento rok na medzinárodnej súťaži Pohyb bez bariér. Počas dvoch dní sa Športová hala v Žiline roztancovala rôznymi tanečnými štýlmi. Svoju osobitú kategóriu tvoria znevýhodnení tanečníci, ktorí jednoducho milujú tanec. V semifinálovom kole sa naši žiaci B a A variantu predstavili s krásnou choreografiou Rozprávkový sen. Naše Bodky, ako ich všetci voláme, sa umiestnili na krásnom 1. mieste a tak získali postup do finálového kola.

Možno nie všetko vieme povedať, ale práve tancom sa nám darí vyjadriť a ukázať to, akí sme skvelí.

Mgr. Mária Holáčiková

Na jar sa príroda začína prebúdzať z dlhého zimnom spánku. V apríli je už v plnej kráse  a my z nej môžeme čerpať energiu  a vyžívať ju na aktívny  oddych. Aby sme tak mohli robiť aj v budúcnosti, je dôležité  prírodu chrániť a starať sa o ňu.  U našich žiakov budujeme  kladný  vzťah k prírode a jej ochrane pomocou  environmentálnych aktivít. Jednou z takýchto aktivít bola aj beseda, ktorá sa konala  11. apríla pri  príležitosti „Dňa Zeme“ (22.04.). Na besedu sme si pozvali Mgr. Petra Pajgera  z CHKO Strážovské vrchy, od ktorého sme sa formou pútavého rozprávania a  prezentácie dozvedeli veľa nových informácií zo života zvierat a rastlín, ktoré žijú v okolí Bytče. Deň Zeme sme si  pripomenuli aj aktivitami, do ktorých sme museli zapojiť aj naše ruky. V školskej záhrade sme  vybudovali vyvýšené záhony, do nich sme vysadili bylinky a zeleninu. Ďakujeme aj pánovi školníkovi, že nám pohol záhony osadiť.  A ako každý rok, žiaci druhého stupňa prispeli k skrášleniu a vyčisteniu mesta Bytča tým, že sme  20. apríla  vyčistili priestory pri pošte.  Naši menší žiaci sa postarali o vyčistenie areálu školy. Všetkým ďakujeme a dúfame, že sa budú aj naďalej  starať o čistotu a krásu našej prírody.

Ing. Emília Šulajová

V dňoch 22. – 27. apríla 2018 sa v ruskom Petrohrade konal európsky turnaj v unifikovanom futbale chlapcov vo vekovej kategórii 16 - 25 rokov. Slovenskú republiku na základe nominácie Special Olympics Slovakia reprezentovali chlapci z Bytče.

Žiaci Spojenej školy internátnej Bytča spolu so študentmi Gymnázia Bytča reprezentovali v Petrohrade svoje školy a zriaďovateľov – Okresný úrad Žilina, odbor školstva a VÚC Žilina.

Európskeho turnaja v unifikovanom futbale sa zúčastnilo spolu 16 družstiev z Európy a Ázie. Spojenú školu internátnu Bytča reprezentovalo šesť  hráčov: Jaroslav Rác, Branislav Sládeček, Jakub Štrkáč, Erik Baláž, Štefan Biznár, Michal Štrkáč a Gymnázium Bytča reprezentovali štyria hráči. Za najlepšieho hráča tímu Slovenska  bol vyhlásený Michal Štrkáč.

V zaraďovacích kolách sa naši hráči prebojovali do najlepšej výkonnostnej skupiny, do skupiny  A. V tejto skupine sa náš tím umiestnil na 3. mieste, čo považujeme v rámci európsko-ázijskej konkurencie za mimoriadny úspech. Veľkou mierou k nemu prispelo trénerské vedenie Miroslava Kurinského (vychovávateľ SŠI Bytča) a Mgr. Jozefa Švrhovného (učiteľ Gymnázia Bytča), ale najmä športový výkon a  športové správanie hráčov celého slovenského  tímu.

Za reprezentáciu a dosiahnuté umiestnenie športovcom a ich trénerom ďakujeme a ku krásnemu umiestneniu im BLAHOŽELÁME!

Dňa 18.04.2018 sa naši žiaci – Alexandra Paigertová, Jean Baláž, Martin Mišík a Pamela Štrkáčová - zúčastnili recitačnej súťaže Gaňova Tarnava 2018 v Ružomberku. Súťažné dopoludnie sa konalo v krásnych priestoroch zrekonštruovanej synagógy na Panskej ulici. Recitačné výkony Alexandry, Jeana a Martina boli vynikajúce. Všetci traja obsadili prvé miesta a postupujú na celoslovenskú súťažnú prehliadku Gaňova Tarnava v Spišskej Novej Vsi. Pamelka Štrkáčová získala cenu poroty. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov.  

                                                                                                                    Mgr. Milada Randová

Dňa 26.04.2018 sa naši žiaci Alexandra Pajgertová a Jean Baláž zúčastnili 20. ročníka speváckej súťaže ľudových piesní Trenčiansky slávik. Predviedli úžasný výkon, ktorý porota náležite ocenila. Saška obsadila so svojou piesňou A Ty psíča, malé šteňa 2. miesto v 1. kategórii a Jean získal krásne 1. miesto v 2. kategórii za spev piesne Ja som chlapec vrtký.  Žiakom blahoželáme a prajeme im ešte veľa podobných úspechov! Veríme, že týmto spôsobom sa mnohé ľudové piesne zachovajú aj pre budúce generácie.

Mgr. Linda Cigániková

Dňa 12.4.2018 sa v Divadle Púchov konala vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorú každoročne organizuje Spojená škola Púchov. Tento rok bola výstava zameraná na tému „Rok v kuchyni“. Svojimi prácami sa zapojili aj žiaci z našej školy. Medzi ocenenými žiakmi boli Erika Garbierová a Juraj Ďuraj, ktorí získali cenu riaditeľky Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS Púchov. Výstava je prístupná verejnosti od 13. do 26. apríla.

 

                                                                                                                   Mgr. Zlochová Jana

7. apríla sme si pripomenuli Svetový deň zdravia a 70. výročie založenia WHO. Realizovali sme s deťmi ŠMŠ a žiakmi školy diskusiu, aktivity a tvorivé hry zamerané na ochranu a upevnenie zdravia, prevenciu, správnu výživu, pitný režim, pravidelný pohyb, hygienu a ďalšie zásady ovplyvňujúce zdravý spôsob života. Snažíme sa účinne ovplyvňovať alebo zmeniť životný štýl našich žiakov k ich prospechu zaujímavými informáciami, aktivitami a hravými formami. Osveta a informovanosť je veľmi dôležitá, najmä ak je zameraná na deti a žiakov. Chceme ich naučiť od útleho veku zodpovedne pristupovať k svojmu zdraviu lebo vieme, že zdravý životný štýl nie je nič iné, ako naučené cieľavedomé a systematické činnosti, ktoré človek vykonáva pre svoje zdravie, fyzickú zdatnosť i psychickú pohodu.

Viac v priloženej prezentácii.

Mgr. Alena Korduljaková

Naši šiestaci sa zapojili do "facebookovej" súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť Premiumxl - Slovensko. Oslovili rodičov, kamarátov, známych a širokú verejnosť a podarilo sa im vyhrať 20 skateboardov za najvyšší počet komentárov pod súťažným príspevkom. Ďakujeme menovanej spoločnosti a deťom a žiakom školy prajeme veľa zábavy a radosti z výhry. 

Mgr. Júlia Moravíková

Dňa 10. apríla 2018 sa naši žiaci a učitelia zúčastnili slávnostného podujatia Okresného úradu v Žiline pri príležitosti Dňa učiteľov, na ktorom bolo odovzdané ocenenie aj pani Ing. Jane Valterovej, ktorá pracuje ako učiteľka v triede Praktickej školy za jej prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a rozvoj školstva v Žilinskom kraji. Ocenenie si zaslúžila za dlhoročnú obetavú a na vysokej profesionálnej úrovni vykonávanú prácu so zdravotne znevýhodnenými žiakmi pri príležitosti jej životného jubilea a blížiaceho sa odchodu do starobného dôchodku. Prevzala ho z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Podujatie sa konalo v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

Žiaci našej školy prispeli do programu tanenčným vystúpením a spevom ľudových piesní.

Mgr. Júlia Moravíková

 
 

V utorok, 10. apríla 2018, sa uskutočnili Majstrovstvá školy v stolnom tenise za účasti 18 súťažiacich. Hralo sa v troch kategóriách - dievčatá, chlapci I. a chlapci II.

V dievčenskej kategórii bola najúspešnejšia Pamela Štrkáčová pred Elin Balážovou a Erikou Garbierovou.

Skupina chlapci II. mala víťaza Petra Bohuša, 2. miesto obsadil Milan Klunda a tretí skončil Patrik Čerňan.

Najstrhujúcejšie zápolenia predviedli chlapci v skupine I., kde na stupne víťazov vystúpili Jaroslav Rác, Enrik Baláž a Marek Adamec. 4. miesto obsadil Jakub Štrkáč.

Miroslav Kurinský

Dňa 27.03.2018 sa v Kultúrnom dome v Bytči uskutočnil 23. ročník regionálnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik. Naše pozvanie prijali učitelia a žiaci zo špeciálnych a spojených škôl v Žiline, Martine, Kysuckého Nového Mesta, Turzovky, Považskej Bystrice, Púchova, Trenčianskej Teplej. Počas súťažnej prehliadky sa predstavilo 31 recitátorov a 6 spevákov. Porota mala naozaj ťažkú úlohu, pretože takmer všetky recitačné výkony žiakov boli vynikajúce. Najlepší postupujú do krajského kola recitačnej súťaže Gaňova Tarnava, ktoré sa bude konať dňa 18.04.2018 v Ružomberku. Našu školu pôjdu reprezentovať: Alexandra Paigertová, Jean Baláž, Martin Mišík a Pamela Štrkáčová. Všetkým držíme palce a prajeme veľa úspechov.

Mgr. Milada Randová