Pohyb a tanec sprevádzajú ľudstvo od nepamäti. Tancom ľudia vyjadrujú svoje schopnosti, zručnosti, nálady, pocity aj túžby. Považuje sa za prirodzený prostriedok na výchovu vôle, charakteru, rozvoja rozumových schopností dieťaťa, rozvoja motoriky a pohybu, myslenia a fantázie. Aj dnes je tanec výrazovým prostriedkom, ktorým môžeme komunikovať s deťmi a žiakmi bez slov.

A práve pri našich žiakoch veľa ľudí ostane bez slov. Svojou úprimnosťou, bezprostrednosťou  a úžasnými výkonmi dokážu chytiť každého za srdce. Dôkazom  bolo aj finálové kolo tanečnej súťaže Pohyb bez bariér, ktoré sa konalo dňa 20.04.2018 v krásnych priestoroch Mestského divadla v Žiline. Naše Bodky opäť zažiarili a so svojou úsmevnou choreografiou Rozprávkový sen získali fantastické 1. miesto.

Mgr. Mária Holáčiková

Krásu tanca a pohybu sme predstavili aj tento rok na medzinárodnej súťaži Pohyb bez bariér. Počas dvoch dní sa Športová hala v Žiline roztancovala rôznymi tanečnými štýlmi. Svoju osobitú kategóriu tvoria znevýhodnení tanečníci, ktorí jednoducho milujú tanec. V semifinálovom kole sa naši žiaci B a A variantu predstavili s krásnou choreografiou Rozprávkový sen. Naše Bodky, ako ich všetci voláme, sa umiestnili na krásnom 1. mieste a tak získali postup do finálového kola.

Možno nie všetko vieme povedať, ale práve tancom sa nám darí vyjadriť a ukázať to, akí sme skvelí.

Mgr. Mária Holáčiková

Na jar sa príroda začína prebúdzať z dlhého zimnom spánku. V apríli je už v plnej kráse  a my z nej môžeme čerpať energiu  a vyžívať ju na aktívny  oddych. Aby sme tak mohli robiť aj v budúcnosti, je dôležité  prírodu chrániť a starať sa o ňu.  U našich žiakov budujeme  kladný  vzťah k prírode a jej ochrane pomocou  environmentálnych aktivít. Jednou z takýchto aktivít bola aj beseda, ktorá sa konala  11. apríla pri  príležitosti „Dňa Zeme“ (22.04.). Na besedu sme si pozvali Mgr. Petra Pajgera  z CHKO Strážovské vrchy, od ktorého sme sa formou pútavého rozprávania a  prezentácie dozvedeli veľa nových informácií zo života zvierat a rastlín, ktoré žijú v okolí Bytče. Deň Zeme sme si  pripomenuli aj aktivitami, do ktorých sme museli zapojiť aj naše ruky. V školskej záhrade sme  vybudovali vyvýšené záhony, do nich sme vysadili bylinky a zeleninu. Ďakujeme aj pánovi školníkovi, že nám pohol záhony osadiť.  A ako každý rok, žiaci druhého stupňa prispeli k skrášleniu a vyčisteniu mesta Bytča tým, že sme  20. apríla  vyčistili priestory pri pošte.  Naši menší žiaci sa postarali o vyčistenie areálu školy. Všetkým ďakujeme a dúfame, že sa budú aj naďalej  starať o čistotu a krásu našej prírody.

Ing. Emília Šulajová

V dňoch 22. – 27. apríla 2018 sa v ruskom Petrohrade konal európsky turnaj v unifikovanom futbale chlapcov vo vekovej kategórii 16 - 25 rokov. Slovenskú republiku na základe nominácie Special Olympics Slovakia reprezentovali chlapci z Bytče.

Žiaci Spojenej školy internátnej Bytča spolu so študentmi Gymnázia Bytča reprezentovali v Petrohrade svoje školy a zriaďovateľov – Okresný úrad Žilina, odbor školstva a VÚC Žilina.

Európskeho turnaja v unifikovanom futbale sa zúčastnilo spolu 16 družstiev z Európy a Ázie. Spojenú školu internátnu Bytča reprezentovalo šesť  hráčov: Jaroslav Rác, Branislav Sládeček, Jakub Štrkáč, Erik Baláž, Štefan Biznár, Michal Štrkáč a Gymnázium Bytča reprezentovali štyria hráči. Za najlepšieho hráča tímu Slovenska  bol vyhlásený Michal Štrkáč.

V zaraďovacích kolách sa naši hráči prebojovali do najlepšej výkonnostnej skupiny, do skupiny  A. V tejto skupine sa náš tím umiestnil na 3. mieste, čo považujeme v rámci európsko-ázijskej konkurencie za mimoriadny úspech. Veľkou mierou k nemu prispelo trénerské vedenie Miroslava Kurinského (vychovávateľ SŠI Bytča) a Mgr. Jozefa Švrhovného (učiteľ Gymnázia Bytča), ale najmä športový výkon a  športové správanie hráčov celého slovenského  tímu.

Za reprezentáciu a dosiahnuté umiestnenie športovcom a ich trénerom ďakujeme a ku krásnemu umiestneniu im BLAHOŽELÁME!

Dňa 18.04.2018 sa naši žiaci – Alexandra Paigertová, Jean Baláž, Martin Mišík a Pamela Štrkáčová - zúčastnili recitačnej súťaže Gaňova Tarnava 2018 v Ružomberku. Súťažné dopoludnie sa konalo v krásnych priestoroch zrekonštruovanej synagógy na Panskej ulici. Recitačné výkony Alexandry, Jeana a Martina boli vynikajúce. Všetci traja obsadili prvé miesta a postupujú na celoslovenskú súťažnú prehliadku Gaňova Tarnava v Spišskej Novej Vsi. Pamelka Štrkáčová získala cenu poroty. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov.  

                                                                                                                    Mgr. Milada Randová

Dňa 26.04.2018 sa naši žiaci Alexandra Pajgertová a Jean Baláž zúčastnili 20. ročníka speváckej súťaže ľudových piesní Trenčiansky slávik. Predviedli úžasný výkon, ktorý porota náležite ocenila. Saška obsadila so svojou piesňou A Ty psíča, malé šteňa 2. miesto v 1. kategórii a Jean získal krásne 1. miesto v 2. kategórii za spev piesne Ja som chlapec vrtký.  Žiakom blahoželáme a prajeme im ešte veľa podobných úspechov! Veríme, že týmto spôsobom sa mnohé ľudové piesne zachovajú aj pre budúce generácie.

Mgr. Linda Cigániková

Dňa 12.4.2018 sa v Divadle Púchov konala vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorú každoročne organizuje Spojená škola Púchov. Tento rok bola výstava zameraná na tému „Rok v kuchyni“. Svojimi prácami sa zapojili aj žiaci z našej školy. Medzi ocenenými žiakmi boli Erika Garbierová a Juraj Ďuraj, ktorí získali cenu riaditeľky Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS Púchov. Výstava je prístupná verejnosti od 13. do 26. apríla.

 

                                                                                                                   Mgr. Zlochová Jana

7. apríla sme si pripomenuli Svetový deň zdravia a 70. výročie založenia WHO. Realizovali sme s deťmi ŠMŠ a žiakmi školy diskusiu, aktivity a tvorivé hry zamerané na ochranu a upevnenie zdravia, prevenciu, správnu výživu, pitný režim, pravidelný pohyb, hygienu a ďalšie zásady ovplyvňujúce zdravý spôsob života. Snažíme sa účinne ovplyvňovať alebo zmeniť životný štýl našich žiakov k ich prospechu zaujímavými informáciami, aktivitami a hravými formami. Osveta a informovanosť je veľmi dôležitá, najmä ak je zameraná na deti a žiakov. Chceme ich naučiť od útleho veku zodpovedne pristupovať k svojmu zdraviu lebo vieme, že zdravý životný štýl nie je nič iné, ako naučené cieľavedomé a systematické činnosti, ktoré človek vykonáva pre svoje zdravie, fyzickú zdatnosť i psychickú pohodu.

Viac v priloženej prezentácii.

Mgr. Alena Korduljaková

Naši šiestaci sa zapojili do "facebookovej" súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť Premiumxl - Slovensko. Oslovili rodičov, kamarátov, známych a širokú verejnosť a podarilo sa im vyhrať 20 skateboardov za najvyšší počet komentárov pod súťažným príspevkom. Ďakujeme menovanej spoločnosti a deťom a žiakom školy prajeme veľa zábavy a radosti z výhry. 

Mgr. Júlia Moravíková

Dňa 10. apríla 2018 sa naši žiaci a učitelia zúčastnili slávnostného podujatia Okresného úradu v Žiline pri príležitosti Dňa učiteľov, na ktorom bolo odovzdané ocenenie aj pani Ing. Jane Valterovej, ktorá pracuje ako učiteľka v triede Praktickej školy za jej prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a rozvoj školstva v Žilinskom kraji. Ocenenie si zaslúžila za dlhoročnú obetavú a na vysokej profesionálnej úrovni vykonávanú prácu so zdravotne znevýhodnenými žiakmi pri príležitosti jej životného jubilea a blížiaceho sa odchodu do starobného dôchodku. Prevzala ho z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Podujatie sa konalo v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

Žiaci našej školy prispeli do programu tanenčným vystúpením a spevom ľudových piesní.

Mgr. Júlia Moravíková

 
 

V utorok, 10. apríla 2018, sa uskutočnili Majstrovstvá školy v stolnom tenise za účasti 18 súťažiacich. Hralo sa v troch kategóriách - dievčatá, chlapci I. a chlapci II.

V dievčenskej kategórii bola najúspešnejšia Pamela Štrkáčová pred Elin Balážovou a Erikou Garbierovou.

Skupina chlapci II. mala víťaza Petra Bohuša, 2. miesto obsadil Milan Klunda a tretí skončil Patrik Čerňan.

Najstrhujúcejšie zápolenia predviedli chlapci v skupine I., kde na stupne víťazov vystúpili Jaroslav Rác, Enrik Baláž a Marek Adamec. 4. miesto obsadil Jakub Štrkáč.

Miroslav Kurinský

Dňa 27.03.2018 sa v Kultúrnom dome v Bytči uskutočnil 23. ročník regionálnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik. Naše pozvanie prijali učitelia a žiaci zo špeciálnych a spojených škôl v Žiline, Martine, Kysuckého Nového Mesta, Turzovky, Považskej Bystrice, Púchova, Trenčianskej Teplej. Počas súťažnej prehliadky sa predstavilo 31 recitátorov a 6 spevákov. Porota mala naozaj ťažkú úlohu, pretože takmer všetky recitačné výkony žiakov boli vynikajúce. Najlepší postupujú do krajského kola recitačnej súťaže Gaňova Tarnava, ktoré sa bude konať dňa 18.04.2018 v Ružomberku. Našu školu pôjdu reprezentovať: Alexandra Paigertová, Jean Baláž, Martin Mišík a Pamela Štrkáčová. Všetkým držíme palce a prajeme veľa úspechov.

Mgr. Milada Randová

Dňa 20.03.2018 sa po veľkej prestávke na školskej chodbe stretli všetci naši žiaci a začalo sa školské kolo súťažnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik. Hneď v úvode sa nám predstavili deti z folklórneho súboru Podžiaranček z Papradna a zaspievali nám krásne staré balady. Ich folklórne vystúpenia sa postupne prelínali celou súťažnou prehliadkou. A veru ani naši žiaci sa nedali zahanbiť. Veľmi pekne recitovali básne i prózu, vyspevovali slovenské ľudové piesne. Svoje recitačné výkony predviedlo spolu 26 detí. Všetkým žiakom a ich učiteľom patrí veľká pochvala.

Mgr. Milada Randová

Deň pred veľkonočnými prázdninami sme v našej škole privítali pani Zuzanu Šuškovú, riaditeľku bytčianskej pobočky Prima banky a pani Ruženu Šimúnovú, riaditeľku žilinskej pobočky. Dôvodom bola beseda so žiakmi 4. - 9. ročníka a vybranými žiakmi Praktickej školy na stále aktuálnu tému finančnej gramotnosti.

Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Pani riaditeľky sa venovali najskôr žiakom 4. - 6. ročníka a neskôr skupine žiakov 7. - 9. ročníka a Praktickej školy. Pripravili si pre nich rôzne zaujímavé aktivity - nájsť a priradiť logá rôznych bankových inštitúcií, vyhľadať slová, ktoré do banky patria a nepatria, vysvetliť rôzne pojmy, ktoré súvisia s peniazmi... Poučili žiakov o význame bankových inštitúcií, poskytli informácie o druhoch účtov a zvlášť sa venovali témam ako sporenie či ochrana osobných údajov.

Pani riaditeľkám veľmi pekne ďakujeme za prípravu a realizovanie besedy a aktivít, ktoré nám spestrili deň pred prázdninami, za to, že žiaci získali cenné informácie i za milú pozornosť pre žiakov a učiteľov.

Ako žiaci pracovali, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Júlia Moravíková

Prvé jarné lúče nás vylákali 23. marca do prekrásnej prírody Súľovských skál. Rastú tu mnohé zákonom chránené rastliny, napr. prvosienka holá, poniklec prostredný, horcokvet, zvonček maličký, kvety z čeľade vstavačovitých – orchidaceae. Žije tu aj veľké množstvo  motýľov, dosiaľ bolo zistených 225 druhov. K vzácnym motýľom, ktoré sa tu nachádzajú, patrí jasoň červenooký, dúhovec väčší, babôčka pávooká. K ochrane niektorých ohrozených druhov motýľov a rastlín, zvlášť jasoňa červenookého, prispeli vyčistením  lúky od náletových drevín v Prírodnej rezervácii Súľovské skaly aj naši deviataci, čím ochránili prirodzený biotop potrebný pre  život týchto  vzácnych druhov.  V čistení lúky budeme systematicky  pokračovať aj v ďalších rokoch.

Ing. Emília Šulajová

Mesiac marec prináša nielen jarné obdobie, ale je známy aj ako Mesiac knihy. Pri tejto príležitosti žiaci našej školy navštívili dňa 23.03.2018 Mestskú knižnicu v Bytči. Knižnicu sme navštívili postupne v štyroch skupinách. Pani knihovníčka nás privítala a  porozprávala  nám o knihách. Pre žiakov pripravila rôzne zaujímavé aktivity. Mladší žiaci si  vypočuli rozprávku O zajkovi Hrajkovi a zvieratkách z farmy a potom odpovedali na otázky – čo si zapamätali z rozprávky.  Hádali hádanky a nakoniec si vyfarbili maľovanky. Tiež si pozreli, aké knihy sa v knižnici nachádzajú. Starší žiaci sa rozprávali o veľkonočných zvykoch, o orientácii v knižnici a v knihách, čítali veľkonočné vinše a maľované hádanky. Niektorí  zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku. Nakoniec všetci dostali od tety knihovníčky sladkú odmenu.

Veríme, že aj týmto spôsobom si  žiaci  našej školy postupne vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

Mgr. Eva Kováčiková