Žiaci II. stupňa a Praktickej školy sa zúčastnili dňa 20.06.2018 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči odbornej etnologickej prednášky s názvom Ľudová kultúra. Prednáška priblížila žiakom tradičnú ľudovú kultúru regiónu Horné Považie.

Prostredníctvom ukážok v prezentácii a skutočných krojov z depozitu Považského múzea v Žiline mohli žiaci spoznať tradície v odievaní.

Ľudovú kultúru tanca a spevu sprostredkovali žiakom členovia folklórneho súboru Štiavničan, ktorí ich po skončení prednášky naučili základné kroky viacerých tancov.

Mgr. Júlia Moravíková

Dňa 19.06.2018 sa naši šiestaci spolu s triednou učiteľkou a pani zástupkyňou vybrali do mesta Trenčín na poznávací výlet.

Pred cestou si všeličo o Trenčíne zistili. Vyhľadávali informácie na internete, vypracovali si finančný rozpočet  a kreslili miesta, ktoré by chceli v Trenčíne navštíviť. Rozmýšľali aj o tom, čo na výlet potrebujú, spísali si zoznam potrebných vecí...

Cestovali osobným vlakom, čo bolo pre viacerých z nich po prvýkrát. Počasie sa im vydarilo a tak im nič nestálo v ceste, aby si výlet naplno užili.

Ako prvý cieľ si stanovili prehliadku Trenčianskeho hradu – dominanty Trenčína i celého Považia. Hrad strážil pradávne obchodné trasy, spájajúce stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou. Dozvedeli sa, že dnešný hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná pevnosť, strážiaca dôležité vážske brody a karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty, spájajúce oblasť severného Uhorska a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V ďalších rokoch sa stal sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. Dnes sú v jeho priestoroch umiestnené výstavné priestory a viaceré expozície Trenčianskeho múzea.

V rámci prehliadky mali žiaci možnosť vidieť v priestoroch kasárne hradu výstavu Aký kroj, tak sa stroj... a interaktívnu výstavu Da Vinciho lietajúcich strojov Aeronautica.

Na hrade mali možnosť nazrieť do Studne lásky, ktorá je spätá s povesťami o láske Omara a Fatimy; hladomorňu, Ľudovítov palác, Barborin palác, Rotundu a Matúšovu vežu.

Na nádvorí si prezreli viacerých dravých vtákov a samozrejme mali možnosť zakúpiť si suveníry.

Po vyčerpávajúcej prehliadke hradu navštívili aj Katov dom, ktorý ako kamenný dom existoval pravdepodobne už v roku 1607. Katov dom predstavuje jedinú zachovanú stavbu takéhoto typu v Trenčíne. Predstavuje meštiansky dom s okružnou pavlačou, v ktorom sa nachádzali obytné priestory, čierna kuchyňa a hospodársko-výrobná časť. Katov dom je spájaný s výkonom spravodlivosti a väzením. Podľa niektorých údajov býval v tomto dome koncom 19. storočia mestský dráb a istý čas tu bolo i väzenie. Niektoré zdroje uvádzajú, že v 16. – 17. storočí skutočne slúžil ako obydlie mestského kata.

Ďalším cieľom šiestakov bola prechádzka po trenčianskych námestiach a samozrejme krátke občerstvenie.

To, ako im bolo super, si môžete pozrieť vo fotogalérii :-)

Mgr. Júlia Moravíková

13. jún 2018 si užili naši žiaci vo veku do 12 rokov predpoludnie plné radosti z pohybu v rámci Metlife Dňa mladých športovcov Špeciálnych olympiád. Podujatie svojou účasťou prišli podporiť aj ambasádori Špeciálnych olympiád Slovensko Martina Kohlová (kajakárka) a strieborný medailista z Ria, Matej Beňuš. Cieľom tohto podujatia je ukázať deťom, aký šport je pre nich najvhodnejší. Vo vybranom športe môžu mladí športovci súťažiť na súťažiach Špeciálnych olympiád nielen doma, ale aj v zahraničí.

Mgr. Zdena Počarovská

Unifikovaný futbalový turnaj dievčat v Bytči sa konal 25. mája 2018 na futbalovom ihrisku s umelou trávou v priestoroch Gymnázia v Bytči. Zúčastnili sa ho štyri unifikované dievčenské futbalové tímy z Trenčína, Púchova, Považskej Bystrice a Bytče. Po napínavých vzájomných futbalových zápasoch sa umiestnili nasledovne: 1.miesto – Púchov, 2.miesto – Považská Bystrica, 3.miesto – Bytča, 4.miesto – Trenčín.

Mgr. Zdena Počarovská

Dňa 30.mája 2018 sa konal 11. ročník športových hier – Kysucký jarmok hier, ktorý organizuje ŠZŠ s MŠ v Kysuckom Novom Meste. Našu školu reprezentovali žiaci z 2. a 3. ročníka, ktorí súťažili v dvoch kategóriách - ako jednotlivci a neskôr ako tím.  V kategórii jednotlivcov získal tretí najvyšší počet bodov Filip Motl. Súboj tímov bol veľmi napínavý. Rozhodovali sekundy. Našim žiakom sa podarilo obsadiť 4.miesto. Aj napriek tomu si odniesli veľa hodnotných cien a odchádzali spokojní a šťastní.

Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová

Dopravná výchova má svoje nezastupiteľné miesto už aj pri vzdelávaní žiakov na prvom stupni. Preto sme sa rozhodli, spolu so žiakmi 1., 2. a 3. ročníka, navštíviť Dopravné ihrisko v Považskej Bystrici. Úlohou dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku je pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke, či už ako chodcov alebo cyklistov a osvojenie si základných pravidiel cestnej premávky.

Vo štvrtok, 07.06.2018, absolvovali žiaci praktický výcvik pod vedením skúsenej inštruktorky. Žiaci mali k dispozícii bicykle, motokáry i kolobežky. Jazdili po ceste s reálnymi dopravnými značkami, so semaforom, s kruhovým objazdom aj s vlakovým priecestím. Veríme, že aj vďaka tomuto krátkemu výcviku sa stanú z našich žiakov zodpovednejší účastníci cestnej premávky.

Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová

Dňa 5. júna sme prijali pozvanie na divadelné predstavenia, ktorá sa konali v KD Bytča pod názvom Dividlo 2018.

Mali sme možnosť pozrieť si predstavenie Polepetko v podaní Dramaťákov zo ZUŠ Bytča, sprevádzané doprovodom hudobného odboru. Druhým výborným predstavením bolo vystúpenie Divadla mladých pri GVOZA (Veľká okružná, Žilina).

Našim žiakom sa výkony mladých hercov veľmi páčili, prežili sme s nimi príjemné dopoludnie plné rozprávkových bytostí a kúziel, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Mgr. Júlia Moravíková

Aj  naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom. Starší žiaci sa zúčastnili detského čitateľského maratónu s názvom Čítajme si v Mestskej knižnici v Bytči. Mladší žiaci navštívili knižnicu v piatok - 8. júna 2018. Stretli sa s mladým spisovateľom Petrom Gärtnerom, ktorý nám predstavil svoju knižku s názvom O čertovi Kolofónovi. Potom otvoril veľký drevený kufor, z ktorého vyrástlo bábkové divadlo. Bábky ožili a zahrali deťom príbeh o čertovi Kolofónovi, ktorý mal za úlohu priviesť do pekla aspoň dve neposlušné deti. Sme veľmi radi, že aj v Bytči máme mladého umelca, ktorý dokáže vyčariť na tvárach detí úsmev od samého začiatku až do konca predstavenia.

Mgr. Eva Kováčiková

V stredu, 6. júna 2018, sme so žiakmi I. stupňa a tried B variantu navštívili Kolibu Papradno, ktorá sa nachádza v rovnomennej obci Papradno. Všetkých očarila nádherná príroda v oblasti Podjavorníka.  Naši žiaci  mali  k dispozícii detské ihrisko   s rôznymi preliezačkami, kde sa mohli dosýta vyšantiť. Zoznámili sa  aj s koníkmi, ktoré tu chovajú. Potom si pochutili na opekaných špekáčikoch.  Počasie sa nám vydarilo a spoločne sme prežili príjemné dopoludnie v objatí krásnej slovenskej prírody. 

Mgr. Eva Kováčiková

Tento školský rok sme sa po prvýkrát zúčastnili tanečnej súťaže TANEC BEZ HRANÍC PIEŠŤANY 2018. V stredu, 23. mája 2018, sa v Kine Fontána v Piešťanoch konal jej V. ročník. Organizátormi tohto krásneho podujatia bola Spojená škola, Valová 40, Piešťany a Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany. Na podujatí sa svojimi tanečnými vystúpeniami  prezentovali žiaci z trinástich špeciálnych základných škôl. Súťažilo sa v kategóriách ľudový tanec, moderný tanec a tie boli rozdelené podľa veku žiakov na 1. a 2. stupeň. Spolu o hodnotné ceny a poháre súperili žiaci z Vrbového, Trenčína, Myjavy, Senice, Holíča, Hlohovca, Galanty, Nového Mesta nad Váhom, Piešťan, Zlatých Klasov, dve ŠZŠ z Trnavy a my z Bytče.

Tanečné výkony účinkujúcich boli výborné a preto sme radi, že sa nám podarilo získať ceny za všetky tri naše tanečné vystúpenia. Cenu za najlepšiu choreografiu udelili nášmu  ľudovému tancu - Jarné prebúdzanie. Tretie miesto v kategórii moderný tanec získali žiaci 1. stupňa  s tancom Rozprávkový sen a rovnako aj žiaci 2. stupňa  s choreografiou Rockový deň. Oceneným tanečným kolektívom ceny odovzdávala poslankyňa Európskeho parlamentu, Mgr. Jana Žitňanská. 

O dobrú náladu sa počas prestávky postaral aj spevák Lukáš Adamec, víťaz druhého ročníka speváckej súťaže Superstar. Tanec na javisku i mimo neho spájal všetkých zúčastnených bez ohľadu na pohlavie, vek či zdravotné znevýhodnenie. Organizátorom za všetko srdečne ďakujeme  a už teraz sa tešíme na VI. ročník TANCA BEZ HRANÍC PIEŠŤANY 2019.

Mgr. Božena Bašová

Program podpory lokálnych komunít

PROJEKT : Ihrisko pre deti so zdravotným znevýhodnením

 

Poďakovanie

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí hlasovali v období od 1. mája do 31. mája 2018 v  predajniach COOP Jednota Bytča a svojim žetónom podporili náš projekt Ihrisko pre deti so zdravotným znevýhodnením. Aj Váš hlas prispel k tomu, aby bol náš projekt podporený sumou 5918 € a umožnil vytvoriť detské ihrisko. Ešte raz srdečne ďakujeme!

Mgr. Ľubomíra Kucková

Naša škola bola vyhodnotená ako najúspešnejšia na športových hrách dňa 07.06.2018. Úspešní reprezentanti našej školy získali 8 zlatých, 7 strieborných a 3 bronzové umiestnenia (Pamela Štrkáčová - 3 zlaté, Juraj Ďuraj - 2 zlaté, 1 bronzová, Enrik Baláž - 2 zlaté,1 bronzová, Jaroslav Rác - 3 strieborné, Elin Balážová - 3 strieborné, Nikola Dudíková - 1 zlatá, Lea Sopóciová - 1 strieborná, 1 bronzová), spolu 18 pódiových umiestnení - zisk pohára pre najúspešnejšiu školu.

Blahoželáme!

Miroslav Kurinský

Krásnym slnečným dňom sa začalo dopoludnie venované našim deťom a to prezentáciou, ktorá bola zameraná na Medzinárodný deň detí, s Mgr. Tóthovou. Potom bolo pre deti pripravené množstvo športových aktivít, hier spojených so zábavou, dobrou náladou a odmenami. Nechýbali ani rozprávkové bytosti, ktoré rozžiarili detské tváričky. Spoločne sme sa dobre zabavili a na záver sme si dopriali super zmrzlinu. Zábava pokračovala v telocvični diskotékou. Bol to vydarený deň a tešíme sa na spoločné stretnutie aj o rok. 

                                                                                                                        Mgr. Tóthová, Mgr. Cigániková, Bc. Kadorová, Játiová, Belúchová                                          

Dňa 29.mája sme navštívili Čističku odpadových vôd v Bytči. Naši deviataci a žiaci praktickej školy sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí, ktoré súvisia s čistením odpadovej vody z domácností. Videli sme celý proces čistenia odpadových vôd. Zachytávanie hrubých nečistôt pomocou hrablí. Tiež biologické čistenie pomocou baktérií. Dozvedeli sme sa, ako sa spracúva usadený  kal.  Získaný kal sa  vo vežiach  pomocou baktérií rozloží, pričom sa vytvorí plyn, ktorý využívajú na ohrievanie usadeného  kalu a  v zime pomocou neho  vykurujú všetky budovy v areáli čističky. Tuhú časť kalu nechajú vysušiť a následne sa  použije  na prípravu záhradníckych substrátov. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila, zároveň  si rozšírili vedomosti z chémie a tiež  sa u nich posilnilo environmentálne povedomie.

Ing. Emília Šulajová

V piatok, 25. mája 2018, sa naši žiaci zúčastnili v Žiline podujatia pod názvom Parádny deň 10 s mottom: „Každý víťaz začína od 0“. Po úvodných príhovoroch predstaviteľov Žilinského samosprávneho kraja a ďalších hostí, vrátane slovenského futbalového reprezentanta Tomáša Hubočana, sme mali možnosť vidieť ukážky tréningu džudistov, ukážku programu v gymnastike, činnosť hasičského zboru ako napr. hasenie požiaru. Žiaci mali možnosť odskúšať si hasičskú techniku a odev hasičov. Absolvovali desať športových disciplín, v ktorých si odskúšali svoje športové schopnosti a zručnosti, svoju pohotovosť, rýchlosť a vytrvalosť. Každé dieťa bolo za svoju činnosť odmenené. Za tento parádny deň  ďakujeme Spojenej škole, na  Rosinskej ceste 4, v  Žiline.

Mgr. Valéria Kuceljová

V týždni od 14. mája do 18. mája 2018 nás opäť navštívili naši priatelia z partnerskej  školy z nemeckého Weissenburgu.

V utorok doobeda sme v troch tvorivých dielňach  spolu s  našimi nemeckými kamarátmi vyrábali rôzne dekoratívne výrobky z FIMO hmoty, kamienkov, drobného a odpadového materiálu.  Šikovné žiačky spolu s Ing. Šulajovou stihli popri výrobe  magnetiek z pascí na myši upiecť aj výborný koláč.  Popoludní nám počasie neprialo, preto sme museli obľúbený futbalový zápas zrušiť. Súťaže a spoločnú zábavu sme presunuli do telocvične a vestibulu školy.

V stredu sme navštívili Bratislavu. V hlavnom meste Slovenskej republiky sme boli na hrade a v zoologickej záhrade. Počasie, našťastie, vydržalo, a tak sme si mohli dosýta vychutnať spoločné chvíle nášho poznávacieho výletu.

Vo štvrtok od rána pršalo, preto sme plánované športové dopoludnie v Súľove, spojené s varením gulášu a  turistickou vychádzkou, zrušili. Vďaka ústretovosti zamestnancov Považského múzea v Žiline sme mohli dopoludnie aktívne prežiť v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Prezreli sme si jeho priestory, ale aj prezentáciu a výstavu historických renesančných kostýmov a doplnkov autorky Matriny Hřibovej  pod názvom Móda z čias renesancie. Popoludní išli naši nemeckí kamaráti do Žiliny.

V piatok ráno nás čakala so žiakmi i pedagógmi partnerskej školy rozlúčka. Rozlúčili sme sa piesňou a spoločným tancom. Nechýbali úprimné objatia i slzičky. Počas celého týždňa sme spolu prežili dni plné spoznávania, tvorivosti, súťaženia, zábavy, tanca a  radosti. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Mgr. Božena Bašová