Dňa 12.4.2018 sa v Divadle Púchov konala vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorú každoročne organizuje Spojená škola Púchov. Tento rok bola výstava zameraná na tému „Rok v kuchyni“. Svojimi prácami sa zapojili aj žiaci z našej školy. Medzi ocenenými žiakmi boli Erika Garbierová a Juraj Ďuraj, ktorí získali cenu riaditeľky Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva HELP-DYS Púchov. Výstava je prístupná verejnosti od 13. do 26. apríla.

 

                                                                                                                   Mgr. Zlochová Jana

7. apríla sme si pripomenuli Svetový deň zdravia a 70. výročie založenia WHO. Realizovali sme s deťmi ŠMŠ a žiakmi školy diskusiu, aktivity a tvorivé hry zamerané na ochranu a upevnenie zdravia, prevenciu, správnu výživu, pitný režim, pravidelný pohyb, hygienu a ďalšie zásady ovplyvňujúce zdravý spôsob života. Snažíme sa účinne ovplyvňovať alebo zmeniť životný štýl našich žiakov k ich prospechu zaujímavými informáciami, aktivitami a hravými formami. Osveta a informovanosť je veľmi dôležitá, najmä ak je zameraná na deti a žiakov. Chceme ich naučiť od útleho veku zodpovedne pristupovať k svojmu zdraviu lebo vieme, že zdravý životný štýl nie je nič iné, ako naučené cieľavedomé a systematické činnosti, ktoré človek vykonáva pre svoje zdravie, fyzickú zdatnosť i psychickú pohodu.

Viac v priloženej prezentácii.

Mgr. Alena Korduljaková

Naši šiestaci sa zapojili do "facebookovej" súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť Premiumxl - Slovensko. Oslovili rodičov, kamarátov, známych a širokú verejnosť a podarilo sa im vyhrať 20 skateboardov za najvyšší počet komentárov pod súťažným príspevkom. Ďakujeme menovanej spoločnosti a deťom a žiakom školy prajeme veľa zábavy a radosti z výhry. 

Mgr. Júlia Moravíková

Dňa 10. apríla 2018 sa naši žiaci a učitelia zúčastnili slávnostného podujatia Okresného úradu v Žiline pri príležitosti Dňa učiteľov, na ktorom bolo odovzdané ocenenie aj pani Ing. Jane Valterovej, ktorá pracuje ako učiteľka v triede Praktickej školy za jej prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a rozvoj školstva v Žilinskom kraji. Ocenenie si zaslúžila za dlhoročnú obetavú a na vysokej profesionálnej úrovni vykonávanú prácu so zdravotne znevýhodnenými žiakmi pri príležitosti jej životného jubilea a blížiaceho sa odchodu do starobného dôchodku. Prevzala ho z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Podujatie sa konalo v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

Žiaci našej školy prispeli do programu tanenčným vystúpením a spevom ľudových piesní.

Mgr. Júlia Moravíková

 
 

V utorok, 10. apríla 2018, sa uskutočnili Majstrovstvá školy v stolnom tenise za účasti 18 súťažiacich. Hralo sa v troch kategóriách - dievčatá, chlapci I. a chlapci II.

V dievčenskej kategórii bola najúspešnejšia Pamela Štrkáčová pred Elin Balážovou a Erikou Garbierovou.

Skupina chlapci II. mala víťaza Petra Bohuša, 2. miesto obsadil Milan Klunda a tretí skončil Patrik Čerňan.

Najstrhujúcejšie zápolenia predviedli chlapci v skupine I., kde na stupne víťazov vystúpili Jaroslav Rác, Enrik Baláž a Marek Adamec. 4. miesto obsadil Jakub Štrkáč.

Miroslav Kurinský

Dňa 27.03.2018 sa v Kultúrnom dome v Bytči uskutočnil 23. ročník regionálnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik. Naše pozvanie prijali učitelia a žiaci zo špeciálnych a spojených škôl v Žiline, Martine, Kysuckého Nového Mesta, Turzovky, Považskej Bystrice, Púchova, Trenčianskej Teplej. Počas súťažnej prehliadky sa predstavilo 31 recitátorov a 6 spevákov. Porota mala naozaj ťažkú úlohu, pretože takmer všetky recitačné výkony žiakov boli vynikajúce. Najlepší postupujú do krajského kola recitačnej súťaže Gaňova Tarnava, ktoré sa bude konať dňa 18.04.2018 v Ružomberku. Našu školu pôjdu reprezentovať: Alexandra Paigertová, Jean Baláž, Martin Mišík a Pamela Štrkáčová. Všetkým držíme palce a prajeme veľa úspechov.

Mgr. Milada Randová

Dňa 20.03.2018 sa po veľkej prestávke na školskej chodbe stretli všetci naši žiaci a začalo sa školské kolo súťažnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik. Hneď v úvode sa nám predstavili deti z folklórneho súboru Podžiaranček z Papradna a zaspievali nám krásne staré balady. Ich folklórne vystúpenia sa postupne prelínali celou súťažnou prehliadkou. A veru ani naši žiaci sa nedali zahanbiť. Veľmi pekne recitovali básne i prózu, vyspevovali slovenské ľudové piesne. Svoje recitačné výkony predviedlo spolu 26 detí. Všetkým žiakom a ich učiteľom patrí veľká pochvala.

Mgr. Milada Randová

Deň pred veľkonočnými prázdninami sme v našej škole privítali pani Zuzanu Šuškovú, riaditeľku bytčianskej pobočky Prima banky a pani Ruženu Šimúnovú, riaditeľku žilinskej pobočky. Dôvodom bola beseda so žiakmi 4. - 9. ročníka a vybranými žiakmi Praktickej školy na stále aktuálnu tému finančnej gramotnosti.

Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Pani riaditeľky sa venovali najskôr žiakom 4. - 6. ročníka a neskôr skupine žiakov 7. - 9. ročníka a Praktickej školy. Pripravili si pre nich rôzne zaujímavé aktivity - nájsť a priradiť logá rôznych bankových inštitúcií, vyhľadať slová, ktoré do banky patria a nepatria, vysvetliť rôzne pojmy, ktoré súvisia s peniazmi... Poučili žiakov o význame bankových inštitúcií, poskytli informácie o druhoch účtov a zvlášť sa venovali témam ako sporenie či ochrana osobných údajov.

Pani riaditeľkám veľmi pekne ďakujeme za prípravu a realizovanie besedy a aktivít, ktoré nám spestrili deň pred prázdninami, za to, že žiaci získali cenné informácie i za milú pozornosť pre žiakov a učiteľov.

Ako žiaci pracovali, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mgr. Júlia Moravíková

Prvé jarné lúče nás vylákali 23. marca do prekrásnej prírody Súľovských skál. Rastú tu mnohé zákonom chránené rastliny, napr. prvosienka holá, poniklec prostredný, horcokvet, zvonček maličký, kvety z čeľade vstavačovitých – orchidaceae. Žije tu aj veľké množstvo  motýľov, dosiaľ bolo zistených 225 druhov. K vzácnym motýľom, ktoré sa tu nachádzajú, patrí jasoň červenooký, dúhovec väčší, babôčka pávooká. K ochrane niektorých ohrozených druhov motýľov a rastlín, zvlášť jasoňa červenookého, prispeli vyčistením  lúky od náletových drevín v Prírodnej rezervácii Súľovské skaly aj naši deviataci, čím ochránili prirodzený biotop potrebný pre  život týchto  vzácnych druhov.  V čistení lúky budeme systematicky  pokračovať aj v ďalších rokoch.

Ing. Emília Šulajová

Mesiac marec prináša nielen jarné obdobie, ale je známy aj ako Mesiac knihy. Pri tejto príležitosti žiaci našej školy navštívili dňa 23.03.2018 Mestskú knižnicu v Bytči. Knižnicu sme navštívili postupne v štyroch skupinách. Pani knihovníčka nás privítala a  porozprávala  nám o knihách. Pre žiakov pripravila rôzne zaujímavé aktivity. Mladší žiaci si  vypočuli rozprávku O zajkovi Hrajkovi a zvieratkách z farmy a potom odpovedali na otázky – čo si zapamätali z rozprávky.  Hádali hádanky a nakoniec si vyfarbili maľovanky. Tiež si pozreli, aké knihy sa v knižnici nachádzajú. Starší žiaci sa rozprávali o veľkonočných zvykoch, o orientácii v knižnici a v knihách, čítali veľkonočné vinše a maľované hádanky. Niektorí  zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku. Nakoniec všetci dostali od tety knihovníčky sladkú odmenu.

Veríme, že aj týmto spôsobom si  žiaci  našej školy postupne vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

Mgr. Eva Kováčiková

Vybraní žiaci II. stupňa a Praktickej školy sa dňa 22.03.2018 zúčastnili odbornej etnologickej prednášky o veľkonočných zvykoch, obradoch a tradíciách v našom regióne. Prednáška sa konala v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Súčasťou podujatia boli tvorivé dielne, kde si žiaci mali možnosť  ozdobiť veľkonočné vajíčko servítkovou technikou decoupage.

Mgr. Júlia Moravíková

V stredu, 14. 03. 2018, sa naša škola zúčastnila ďalšieho ročníka regionálneho podujatia „Môj priateľ počítač“. Podujatie organizoval Okresný úrad Žilina, odbor školstva a Spojená škola, J. M. Hurbana, Žilina.  

Opäť boli pozvaní žiaci a učitelia špeciálnych základných škôl žilinského regiónu, ktorí prišli ukázať vedomosti a zručnosti v práci s počítačom. Našu školu reprezentovali žiačky 7. ročníka Erika Garbierová a Pamela Štrkáčová.

V tomto školskom roku  v rámci finančnej gramotnosti bola zadaná téma:

„ Keby som bol milionárom...“

Žiaci sebe aj ostatným ukázali, že počítač nemusí byť len na hranie a konverzácie cez sociálne siete.  V dnešnej dobe je veľmi dôležité vedieť s ním pracovať a hlavne využiť nadobudnuté vedomosti v praxi. Všetci žiaci z každej pozvanej školy spracovali tému odlišným spôsobom. Videli a počuli sme prezentácie, krátke filmové videá, rozhovor ale aj prezentáciu na známu rozprávku O troch grošoch. Niektoré projekty boli úsmevné, iné zas vážne.

Naša prezentácia bola zameraná na to, ako by sa dal minúť jeden milión eur. Pracovali sme s internetom, skenerom... Odpovede sme hľadali na facebooku aj medzi kamarátmi. Pamela pridala do prezentácie aj svoj príbeh, ako by ona sama peniaze utratila. Jej príbeh zaujal mnohých, za čo si vyslúžila veľký potlesk.

                                                                                              Mgr. Viera Kalmanová

V rámci voľnočasových aktivít  žiaci ŠKD a ŠI strávili popoludnie  už celosvetovo obľúbenou voľnočasovou aktivitou karaoke. Karaoke existuje v Japonsku od skorých 70tych rokov. Pojem karaoke sa skladá z japonského slova „kara“, čo znamená „prázdny“ a zo skratkového slova „oke“ čo znamená orchester. Deti spievali známe detské piesne, tancovali a dokonca svoj spev doprevádzali hrou na  jednoduché  hudobné nástroje.

Mgr.  Daniela Vyšná

Ako sme vás už bližšie informovali, aj naša škola sa zapojila do 13. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktorý bol organizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc  dňa 23. októbra 2017. Tohoročná téma bola: „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“.

Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 243 školských knižníc v základných a stredných školách s celkovým počtom 46 582 účastníkov podujatí. Do hodnotiaceho kola celoslovenského projektu postúpilo 224 školských knižníc. Naša školská knižnica spolu s ďalšími siedmymi školskými knižnicami sa umiestnila na 21. mieste.

Teší nás, že sme aj my prispeli k naplneniu cieľa celoslovenského projektu a zábavnými formami práce s knihou sme podporili u žiakov dobrý vzťah k čítaniu a poznávaniu nového.

Mgr. Eva Kováčiková

Žiaci našej školy sa zúčastnili na 12. ročníku tvorivých dielní, ktoré sa uskutočnili dňa 07. marca 2018 v Spojenej škole sv. Jozefa v Turzovke. Oboznámili sa s výtvarnou technikou „Kamienkovanie.“ Pri maľovaní na kamene vytvárali neopakovateľné diela. Mohli využiť množstvo rôznych geometrických vzorov, motívy zvierat, kvetín či ľudských tvárí.  Inšpiratívne nápady sa žiakom veľmi páčili a tešia sa na ďalšie stretnutie.

 

Bc. Mária Chabadová

Dňa 27.02.2018 k nám do školy zavítali herci divadla Portál z Prešova, aby našim deťom a žiakom zahrali divadelné predstavenie O troch grošoch. Vtipnou formou, doplnenou pesničkami, zobrazili známy dej ľudovej rozprávky o tom, ako sa dá vyžiť z troch grošov. Lámali si nad tým hlavy kráľovskí radcovia, ktorým sa ich pláca zdala príliš malá, a tak im kráľovná dala za príklad chudobného kopáča, ktorý jeden groš požičiava, druhý vracia a len z toho tretieho žije...

Mgr. Júlia Moravíková