Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

Jednou z aktivít VI. ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE bola aj výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej špeciálnej základnej školy.    Žiaci výtvarne spracovali týchto päť tém:

1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.

2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.

3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.

4. téma: Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny.

5. téma: Cukry, tuky, soľ. 

Výtvarnej tvorbe predchádzala diskusia o význame zdravej výživy, vhodnom výbere potravín a správnom životnom štýle. Diskutovali sme aj o potrebe kupovania a konzumovania slovenských potravín, o využívaní potravín z domácich chovov, záhrad a sadov. Neobišli sme ani problematiku plytvania s potravinami.

Výtvarné práce našich žiakov si môžete pozrieť TU.                          

Mgr. Božena Bašová

XI.ročník Majstrovstiev Slovenska pre žiakov špeciálnych základných škôl v stolnom tenise sa konal 25.10.2018 v priestoroch telocvične Gymnázia a ZŠ Lániho v Bytči. Súťažilo celkom 65 žiakov z 18-tich ŠZŠ, ktorí reprezentovali svoju školu či mesto. Pretekári boli zaradení podľa vekových kategórií na mladšie žiačky, mladších žiakov, staršie žiačky, starších žiakov, mladšie dorastenky a mladší dorastenci. V dvojhre sa hralo na dva víťazné sety v dvojstupňovom systéme, v štvorhre vylučovacím systémom.

Majstrovstvá SR žiakov špeciálnych základných škôl 2018 boli financované  z projektu  nadácie Tesco: „Vy rozhodujete, my pomáhame“.

Organizátori ďakujú podporovateľom: MsÚ Bytča, SŠI Bytča, Gymnáziu Bytča,  ZŠ Lániho Bytča, hypermarketu Tesco.

Výsledková listina – dvojhry:

Kategória: mladšie žiačky

1.m.

Kristína Piačková

Považská Bystrica

2.m.

Lea Sopóciová

Bytča

3.m.

Elizabeth Michálková

Považská Bystrica

Kategória: mladší žiaci

1.m.

František Červenák

Dobšiná

2.m.

Dominik Záslav

Ružomberok

3.m.

Samuel Šibrík

Prešov

4.m.

Patrik Ferko

Rožňava

5.m.

Filip Szakács

Prievidza

6.m.

Jakub Parady

Handlová

7.m.

Andrej Parady

Handlová

8.m.

Mário Rástočný

Bytča

Kategória: staršie žiačky

1.m.

Pamela Štrkáčová

Bytča

2.m.

Katarína Žigová

Rožňava

3.m.

Sandra Michalíková

Považská Bystrica

4.m.

Ingrid Uhlichová

Turzovka

5.m.

Božena Šamková

Prešov

6.m.

Pamela Lišková

Trenčín

 

Kategória: starší žiaci

1.m.

Kevin Pollák

Mlynky

2.m.

Marek Kaločai

Vráble

3.m.

Anton Krištok

Vráble

4.m.

Patrik Gažík

Rožňava

5.m.

Roman Červenák

Dobšiná

6.m.

Marek Kováč

Ružomberok

7.m.

Jaroslav Rác

Púchov

8.m.

František Rástočný

Bytča

9.m.

Daniel Rác

Púchov

10.m.

Erik Balog

Prešov

11.m.

Maximilián Holub

Spišské Vlachy

12.m.

Michal Milo

Žilina

 

Kategória: dorastenky

1.m.

Nikola Mišalková

Spišské Vlachy

2.m.

Virgínia Janová

Rožňava

3.m.

Simona Pilná

Púchov

4.m.

Viktória Mintáchová

Kysucké Nové Mesto

5.m.

Denisa Polhošová

Veľká Lomnica

6.m.

Michaela Kaločanová

Trenčín

7.m.

Kristína Pretová

Považská Bystrica

 

Kategória: dorastenci

1.m.

Martin Šidelka

Mlynky

2.m.

Denis Pražienka

Vráble

3.m.

Stanislav Červenák

Dobšiná

4.m.

Horváth Gregor

Mlynky

5.m.

Branislav Petrovič

Vráble

6.m.

Marek Adamec

Bytča

7.m.

Rudolf Pišta

Veľká Lomnica

8.m.

Miroslav Kováč

Ružomberok

 

Štvorhry

Kategória: žiačky

1.m.

Pamela Štrkáčová

Lea Sopóciová

 

Bytča

2.m.

Katarína Žigová

Božena Šamková

Rožňava

Prešov

3.m.

Virgínia Janová

Denisa Polhošová

Rožňava

Veľká Lomnica

 

Kategória: žiaci

1.m.

Martin Šidelka

Kevin Pollák

 

Mlynky

2.m.

Roman Červenák

Stanislav Červenák

 

Dobšiná

3.m.

Anton Krištok

Denis Pražienka

 

Vráble

Mgr. Zdena Počarovská

Slovenská pedagogická knižnica na 22. októbra 2018 vyhlásila 14. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Projekt sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok  pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.  Do vyhláseného projektu sa zapojila aj naša školská knižnica v spolupráci s koordinátorom čitateľskej gramotnosti a učiteľmi slovenského jazyka a literatúry.  Tohoročná téma bola: „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska.“

Počas pondelkového predpoludnia boli naši žiaci rozdelení do štyroch skupín. Postupne navštevovali jednotlivé stanovištia v triedach a v telocvični, kde boli pre nich pripravené rôzne zaujímavosti.

V triede 1. a 2. ročníka  sa dozvedeli, že si pripomíname 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska. Pozreli si krátky film venovaný spomienke na 1. Československú republiku a na Milana Rastislava Štefánika. Páčil sa im aj nemý film spred 100 rokov. Spoločne sme sa porozprávali  o knihách,  ako vzniká kniha, ako sa o knihy staráme, kde si ich môžeme kúpiť alebo požičať a kde je školská knižnica. Pomocníček Knihovníček si pripravil pre žiakov aj hádanky, kreslené rozprávky a pesničky.  Potom si žiaci pozreli vystavené knižky a záložky do kníh. Vystavené záložky vytvorili naši žiaci  v rámci projektu „Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.“

 Záložky do kníh si vymeníme s partnerskou Spojenou školou – ŠZŠI v Trnave.

V triede prípravného ročníka ožili bábky. Prišiel nás navštíviť Hugo, trpaslík, ktorý pricestoval z Rozprávkova. Hugo poznal množstvo príbehov a jeden nám vyrozprával. Bol to príbeh o Maruške a havkovi Lapajkovi. Neskôr si spolu so žiakmi zaspieval a zatancoval.

Žiaci siedmeho ročníka sa na podujatie Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice  pripravovali už vopred. Rozhodli sa totiž, že si nacvičia divadlo. Na hodinách výtvarnej výchovy si namaľovali kulisy a nakreslili hlavné postavy rozprávky od  A. S. Puškina O rybárovi a rybke. Na hodinách čítania si usilovne čítali texty rozprávky a jednotlivých postáv, aby im všetci, aj tí najmenší kamaráti z našej školy, prváci a  deti   zo ŠMŠ, dobre rozumeli. Divadlo odohrali v telocvični, kde si museli vopred pripraviť kulisy a všetky rekvizity. Diváci boli rozdelení do štyroch skupín, preto mali siedmaci so svojim divadelným predstavením okrem premiéry aj tri reprízy. Herci boli za svoj výkon ocenení veľkým potleskom od pozorných divákov. Siedmaci pochopili, že príprava a realizácia divadla je  náročná, ale veľmi zaujímavá a obohacujúca práca.  Hneď v deň odohrania divadla spoločne rozmýšľali nad tým, aké rozprávky, bájky či povesti  si prečítajú, aby si mohli nacvičiť nové divadelné predstavenie.

Naši žiaci II. stupňa  tento deň strávili netradične v Štátnom archíve v Bytči, kde im riaditeľka PhDr. Jana Kurucárová pútavým rozprávaním priblížila historické udalosti, ktoré vznik Československej republikysprevádzali. Návšteva v archíve všetkých žiakov veľmi zaujala.  Pútavé rozprávanie približujúce obdobie vzniku Česko – Slovenska, spôsob života ľudí  tohto obdobia, ako aj rôzne životné osudy bytčianskych rodákov  žiaci pozorne počúvali,  veľa sa pýtali, čítali a s úctou sa dotýkali historických dokumentov. Na záver sme spoločne na základe videného, počutéhoa  zmyslami vnímaného dedičstva našich predkov diskutovali o udalostiach pamätného roku 1918  a porovnávali sme ich so súčasným životom bratských národov Slovákov a Čechov. 

                                                                     Mgr. Eva Kováčiková, Mgr. Magdaléna Tóthová

Krásna jesenná príroda vylákala našich štvrtákov a piatakov do Súľovských skál. 1. októbra 2018 sa les stal našou triedou,  privítal nás nádhernou vôňou  a pestrou paletou farieb. Pri prechádzke sme spoznávali naše druhy pôvodných stromov: buk, smrek, borovicu a iné. Z krov sme našli  liesku, trnku, kalinu, bršlen, dráč a svíb. Na lúkach sme videli posledné lúčne kvety a liečivé rastliny: zvončeky, klinčeky, materinu dúšku, repík, čakanku. Dozvedeli sme sa o nich veľa zaujímavých informácií. Pani učiteľka nás upozornila aj na veľmi pekné druhy rastlín, napríklad jesienku a bršlen európsky, ktoré sú pre človeka nebezpečné lebo môžu spôsobiť otravu až smrť človeka. V lone prírody sme sa cítili veľmi dobre a z potuliek sme si priniesli aj prírodniny, ktoré využijeme na pracovnom vyučovaní. Tešíme sa na ďalšiu enviro vychádzku spojenú so zážitkovým učením. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP.

Ing. Emília Šulajová

Desať našich žiakov reprezentovalo školu na 22. ročníku Majstrovstiev Slovenska v atletike na štadióne FK Slávia TUKE v Košiciach v dňoch 12.09. – 13.09.2018. V prvý deň si športovci urobili prehliadku druhého najväčšieho mesta Slovenska – Košíc. Druhý deň športovali. Súťažili v behu na 25 m, 50 m, 200 m, 800 m, v skoku do diaľky z miesta, v skoku do diaľky s rozbehom, v skoku do výšky, vo vrhu guľou, ale aj v chôdzi na 400 a 800 m. Každý si domov priniesol nielen krásny zážitok, ale aj cenné kovy. Súťažilo celkom 120 športovcov. Vo fotogalérii si môžete pozrieť prežité dva dni našich športovcov v Košiciach.

Medailisti:

Zlatú medailu si priniesol Milan Klunda za chôdzu na 800 m, Juraj Ďuraj za beh na 200 m a 400 m, Enrik Baláž za vrh guľou, Lea Sopóciová za beh na 50 m, Pamela Štrkáčová za skok do diaľky.

Striebornú medailu získal Ján Jašík za beh na 400 m, Vanesa Martinková za beh na 25 m, Pamela Štrkáčová za skok do výšky a Nikola Dudíková za beh na 50 m.

Bronzovú medailu vybojoval Branislav Štruml za skok z miesta.

Gratulujeme.

Mgr. Zdena Počarovská

Dňa 21. septembra 2018 sa uskutočnilo jesenné účelové cvičenie za účasti žiakov 3.-9. ročníka ŠZŠ a Praktickej školy. V teoretickej časti sa žiaci formou prezentácie oboznámili s topografiou, pobytom a pohybom v prírode, zdravotnou prípravou, dopravnou výchovou a CO.

Po podaní hlásenia a presune po trase SŠI Bytča - ihrisko Malá Bytča plnili žiaci úlohy na jednotlivých stanovištiach. Jesenné účelové cvičenie splnilo všetky stanovené ciele.

Miroslav Kurinský

Pri príležitosti 420. výročia narodenia Imricha Turzu sa uskutočnila v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči prvá odborná historická prednáška. Prednášku viedla PhDr. Jana Kurucárová, riaditeľka štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči. Zúčastnili sa jej žiaci 8. a 9. ročníka a Praktickej školy.

Prednáška priblížila detstvo, štúdium a krátky život Imricha Turzu. Imrich Turzo bol vytúžený syn a dedič oravsko-bytčianskej vetvy rodu Turzovcov. Narodil sa urodzenej a vznešenej Alžbete Czoborovej, manželke neskoršieho grófa a uhorského palatína Juraja Turza.

Mgr. Viera Kalmanová

Letný vánok, slnečné lúče, prázdninové chvíle s najbližšími...To všetko ukončil zvuk zvončeka na školskej chodbe, dňa  03.09.2018, kde sme spoločne privítali nový školský rok 2018/2019.  Príhovorom sme si  zaspomínali  na minuloročné úspechy a riaditeľka školy Mgr. Anna Ďurajková úprimnými slovami všetkým zaželala veľa radosti, spokojnosti a úspechov na novej ceste za poznaním.

Mgr. Linda Cigániková

Projekt realizujeme na základe grantového programu podpory lokálnych komunít vyhláseného Nadáciou COOP Jednota

Touto cestou chceme poďakovať nadácii COOP Jednota za pridelenie finančných prostriedkov na projekt, ktorého cieľom je rozšíriť a doplniť voľnočasové zariadenia pre deti a žiakov školy prostredníctvom vybudovania detského ihriska.

Spojená škola internátna Bytča získala od Nadácie COOP Jednota 5918€, ktoré chce použiť na dobudovanie bezpečného detského ihriska, ktoré sa nachádza na  školskom dvore. V rámci projektu chceme umiestniť dopadové plochy pod hracie prvky, osadiť fitnes stroje a postaviť prístrešok vo forme altánu, ktorý bude slúžiť deťom a  žiakom na rozvoj psychomotorických aktivít počas vyučovania a ako priestor na relax po vyučovaní. Taktiež obnovíme plechový plot pozdĺž školského dvora a dotvoríme ho veselými farbami s detskými motívmi.

 Začiatok projektu: júl 2018           Ukončenie projektu: november 2018

Srdečne ďakujeme Nadácii COOP Jednota za podporu nášho projektu.

Mgr. Ľubomíra Kucková

Vo štvrtok, 28. júna 2018, sa uskutočnil už piaty ročník stolnotenisového turnaja zamestnancov SŠI za aktívnej účasti 25 súťažiacich, ostatní boli povzbudzujúci. Akcia mala športovo-kultúrny rozmer ukončenia školského roka 2017/2018. Prvé miesto obhájil Miroslav Kurinský, striebro získala Martina Kurejová - Melocíková, z bronzu sa tešil Patrik Čička. Všetci ostatní súťažiaci získali 4. miesto :-).

Dovidenia na šiestom ročníku na konci budúceho školského roka.

Miroslav Kurinský

Školský rok 2017/2018 sme slávnostne ukončili všetci spolu - veľkí aj malí - v hlavnej budove školy. Program uvádzala pani učiteľka Mgr. Miladka Randová. Vystúpili v ňom naši škôlkari a žiaci prvého stupňa tak, ako sa patrí: zarecitovali, zatancovali, zaspievali...

Pani riaditeľka odovzdala žiakom, ktorí si to zaslúžili a reprezentovali našu školu počas celého školského roka na rôznych súťažiach a podujatiach, pochvaly i sladké odmeny. Mnohí žiaci si pochvalu vyslúžili za výborný prospech, vzornú dochádzku či správanie.

Rozlúčili sa s nami i naši deviataci, ktorým prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu i živote.

Všetkým deťom a žiakom prajeme krásne prázdniny plné nových zážitkov a dobrodružstiev a tešíme sa na nich 3. septembra 2018.

Mgr. Júlia Moravíková

 

Deň 26. jún 2018 patril pretekom v ľahkej atletike. V tomto školskom roku to bol už jubilejný X. ročník. Pretekali  žiaci B a C variantu ŠZŠ Žilinského kraja spolu so žiakmi Trenčianskeho kraja. Zúčastnilo sa ho celkom 9 škôl. Súťažili v behu na 15 m, skoku z miesta a v hode na cieľ. Pretekárov bolo celkom 43. Mestá, ktoré reprezentovali: Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján, Turzovka, Čadca, Bytča, Púchov a Považská Bystrica.

Mgr. Zdena Počarovská

Dňa 26. júna 2018 absolvovali žiaci štvrtého, šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka letné účelové cvičenie. Pani učiteľky pripravili k témam civilná ochrana, riešenie mimoriadnych udalostí, dopravná výchova, pobyt a pohyb v prírode a zdravotná príprava videoprezentácie. Teoretická časť deti zaujala a aktívne sa zapájali. Po nástupe a kontrole pripravenosti sa žiaci v dobrej nálade vydali na turistickú vychádzku na futbalové ihrisko do Hliníka nad Váhom. Praktickú časť plnili na troch stanovištiach. Precvičili si úlohy vyplývajúce z teoretickej časti a cvičenie ukončili testom. Napriek daždivému ránu nakoniec tohtoročnému účelovému cvičeniu prialo aj počasie, cvičenie dopadlo na výbornú a splnilo všetky stanovené ciele.

Mgr. Jana Zlochová

Dňa 22.06.2018 našu školu navštívilo divadlo Na hojdačke s divadelným predstavením s názvom Žabí kráľ. Námetom divadelného predstavenia bola rozprávka od známych rozprávkarov bratov Grimmovcov. Bábkoherci spolupracovali s deťmi a zapojili ich do deja rozprávky. Z dievčat sa tak stali princezné, ktoré svojim bozkom chceli premeniť žabiaka na krásneho princa.

Mgr. Zdena Počarovská

Dňa 27.06.2018 sme si so žiakmi školy spríjemnili dopoludnie účasťou na koncerte Tomáša Bezdedu, ktorý sa konal na školskom dvore ZŠ Eliáša Lániho.

Žiaci mohli spievať, tancovať a zabávať sa, a tak si spríjemniť posledné dni školského roka a naladiť sa na letné prázdniny.

Nechýbala ani autogramiáda či fotenie so známym spevákom.

Mgr. Júlia Moravíková

Lea Sopóciová, Pamela Štrkáčová, Juraj Ďuraj, Jean Baláž, Enrik Baláž a Ján Jašík – to sú naši športovci, ktorí reprezentovali školu v štvorboji v Púchove 19.06.2018. Súťažili v behu na 60 m, 200 m, v skoku do diaľky a v hode granátom. Pamela Štrkáčová a Enrik Baláž sa umiestnili vo svojej kategórii na 1.mieste a Lea Sopóciová na 3.mieste.

Mgr. Zdena Počarovská