Aj žiaci so Spojenej školy internátnej v Bytči pravidelne zbierajú vrchnáčiky z PET fliaš a tie doteraz odovzdali tým deťom, ktoré potrebovali pomoc. Keď v novembri vyrástlo pred Mestským úradom v Bytči kovové srdce na plastové vrchnáky, tak sme sa rozhodli aj my zapojiť a pomôcť dobrej veci a spoločne vyzbierané vrchnáky sme doň vhodili. Napriek tomu, že aj naše deti patria do skupiny zdravotne znevýhodnených, s radosťou a nezištne sa snažia pomáhať tým, ktorí to potrebujú viac. Spojili sme príjemné s užitočným a veríme, že sociálne cítenie našich žiakov budeme rozvíjať aj ďalej.

Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová, Bc. Marta Játiová