S radosťou sme sa zapojili do 48. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže LIDICE 2020. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2020 Medzinárodným rokom zdravia rastlín. Zdravé rastliny sú významné pre všetok život na Zemi, pre fungovanie ekosystémov, pre bezpečnosť potravín, pomáhajú udržiavať zdravé životné prostredie a prekonávať klimatické zmeny. Podporujú boj proti hladomoru, biede a podvýžive. Rastliny patria k človeku odpradávna. Práve preto bola ústrednou témou súťaže KRAJINA. Mladí umelci si mohli vybrať z týchto  podtém:

  • Život rastlín a stromov
  • Bohatosť a formy krajiny
  • Krajina a domov
  • Krajina poznačená činnosťou človeka
  • Atmosféra krajiny - jej nálada, vône, zvuky
  • Architektúra a krajina
  • Zvieratá v krajine
  • Horizonty

Do súťaže sme zaslali 14 prác žiakov našej školy. Porota posudzovala 22 216 prác detí zo 78 štátov sveta a udelila 1403 ocenení. S potešením sme prijali správu o udelení ČESTNÉHO UZNANIA žiačke 9. ročníka Silvii Majerovej a žiakovi druhého ročníka Jožkovi Majštiníkovi. SRDEČNE BLAHOŽELÁME. Diplomy, fotografie ocenených žiakov a ich práce si môžete pozrieť TU.

Viac o výstave a fotografie ocenených prác si môžete pozrieť na https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/exponaty/evropa/41/

Mgr. Božena Bašová