Aj tento školský rok sme sa v rámci osláv Medzinárodného dňa školských knižníc prihlásili do celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Súťažnú prácu, s ktorou sme sa v októbri do uvedenej súťaže zapojili, sme zverejnili vo forme prezentácie na webovom sídle školy v príspevku  Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

S potešením sme prijali informáciu Mgr. Rozálie Cenigovej, ústrednej metodičky pre školské knižnice Slovenskej pedagogickej knižnice z Bratislavy, o udelení ocenenia našej škole. V rámci celoslovenského projektu sme sa spomedzi 56 školských  knižníc umiestnili na výbornom 3. mieste. Srdečná gratulácia a veľké poďakovanie patrí všetkým žiakov a učiteľkám, ktoré sa do súťaže zapojili, ako aj hlavným koordinátorkám súťaže Mgr. Evke Kováčikovej a Mgr. Janke Kačincovej, vedúcim školskej a učiteľskej knižnice.

Tlačovú správu o súťaži „Poznáme už víťazov osláv Medzinárodného dňa školských knižníc“ zverejnilo na svojom webovom sídle aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vy si ju môžete prečítať  na  https://www.minedu.sk/pozname-uz-vitazov-oslav-medzinarodneho-dna-skolskych-kniznic/

Mgr. Božena Bašová