Kobukrav, občianske združenie, Trhovisko 444/6 Dunajská Streda, vyhlásilo v júni 2020 pre deti vo veku od 3 do 15 rokov medzinárodnú súťaž v kreslení "Ja a koronavírus" tematicky zameranú na pohľad detí na koronavírus a ich zážitky z obdobia karantény. Myšlienkou súťaže bolo uctiť si kresbami obete koronavírusu a vytvoriť z nich mozaiku kresieb, aby každá obeť mala svoju kresbu. Do medzinárodnej súťaže  sa úspešne zapojili aj žiaci našej školy. Za kolekciu prác získala ocenenie celá naša škola, ale porota udelila aj individuálne ocenenia dvom žiakom ŠZŠ – deviatačke Silvii Majerovej a štvrtákovi Peťkovi Minárikovi. Blahoželáme a tešíme sa, že máme v škole takých šikovných, vnímavých,  pozorných a tvorivých žiakov a žiačky. Práce našich žiakov si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

Mgr. Božena Bašová