Celoslovenský festival Dni nádeje otvoril v roku 2020 už svoj 26. ročník. Podujatie je zamerané na prevenciu patologických javov v spoločnosti. Skladá sa z osvetovej, preventívnej, športovej a kultúrnej časti. V tomto pandemickom období sa jednotlivé aktivity nedajú realizovať podľa plánu, ale aj napriek tomu organizátori uskutočnili aspoň tie, ktoré im nariadené opatrenia umožnili. Medzi ne patrí aj výtvarná a literárna súťaž, ktorá poskytuje deťom, žiakom a mládeži možnosť umelecky vyjadriť svoj vzťah k životu a zmysluplnému  využívaniu voľného času. Dni nádeje sú priestorom pre všetkých, ktorých sa dotkla problematika závislostí, ale aj pre tých, ktorí svojimi aktivitami poukazujú na ich riešenia.

Ďakujeme organizátorom a pani riaditeľke Ing. Anne Halečkovej, že sme mohli byť súčasťou zmysluplného projektu.

Výtvarné práce našich žiakov, s ktorými sme sa zapojili do podujatia, si môžete pozrieť TU.

                                                                                                                Mgr. Božena Bašová, Ing. Pavol Bilas