Dňa 18.11. sme si na našej škole aktívne pripomenuli Medzinárodný deň bez fajčenia. Žiaci si pozreli krátku prezentáciu o negatívnych vplyvoch fajčenia na ľudský organizmus. Sami odsúdili fajčiarov a mnohí sa priznali, že, žiaľ, neraz boli účastníkmi pasívneho fajčenia. Naučili sme sa rôzne nové pojmy, ako ľahké drogy, nikotín i chronická obštrukčná choroba pľúc. Nasledovala zaujímavá a obohacujúca diskusia, do ktorej sa deti zapájali a kládli podnetné otázky. Sme veľmi radi, že žiaci ŠZŠ v tom majú jasno a jednohlasne fajčenie i fajčiarov odsúdili. Chcú žiť zdravo a peniaze míňať na príjemnejšie veci, pretože: ,,Cigareta - páchnuca vňať z buriny, ktorá má na jednom konci oheň a na druhom blázna.” (Abraham Lincoln)

Mgr. Martina Koišová, Ing. Pavol Bilas