Október so sebou prináša mnohé krásne aktivity a projekty. Jednou z nich je aj Svetový deň ochrany zvierat. Tohtoročnou témou boli Ohrozené zvieratá Slovenska. V týždni od 05.10. do 09.10. sa všetci žiaci pod vedením svojich učiteľov do zaujímavej a poučnej akcie s chuťou a radosťou zapojili. V každej triede sa strihalo, lepilo, kreslilo, maľovalo i modelovalo z plastelíny. Žiaci si pozreli prezentáciu o ohrozených zvieratách a utvrdili sa v tom, že o prírodu sa treba starať a správať sa voči nej zodpovedne. Všetky triedy sa s témou statočne popasovali a vznikli úžasné projekty: Noemova archa, učebné pomôcky, postery, 3D plagát, leporelá, knižka a iné.

Zvieratá i naša príroda sa musia ochraňovať a rešpektovať. Zistili sme, že naša škola je plná múdrych, zodpovedných a priateľských detí, ktoré milujú zvieratá a vedia, ako sa o ne starať a ochraňovať ich.

                                                                                                          Mgr. Jana Frniaková