Každoročne si žiaci našej školy pripomínajú Svetový deň mlieka v školách, ktorý tento rok pripadol na 30. septembra. Vyzdvihli sme význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ako dôležitej zložky výživy, propagáciu a podporu Slovenských výrobcov. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúci organizmus. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu, sú zdrojom bielkovín, vitamínov, minerálov. Pre žiakov sme si pripravili prezentáciu o mlieku a mliečnych výrobkoch, povedali sme si, ktoré zvieratá nám dávajú mlieko a rozprávali sme sa o tom, aké je mlieko a výrobky z mlieka prospešné pre naše zdravie, a práve preto by sme ho mali konzumovať každý deň. Vedia to aj pani kuchárky, ktoré nám v tento deň pripravili dobroty z mlieka. Naši šikovní štvrtáci a piataci si pod vedením pedagógov Mgr. Martiny Koišovej a Ing. Pavla Bilasa vytvorili zaujímavý a poučný projekt o mlieku, jeho produktoch, naučili sa rozlišovať mliečne výrobky, ochutnať ich a aj takýmto spôsobom si nadobudli nové vedomosti a zručnosti.

 A preto: ,,Keď chcete byť zdraví, s mliečkom sa to darí. Na zdravie!”.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Bc. Marta Játiová