Naša škola nezatvorila svoju bránu dňom rozdania vysvedčení, ale žiaci mali možnosť odštartovať nezabudnuteľné prázdniny. Nádherných osem dní, ktoré boli plné smiechu, šantenia, hier a dobrodružstiev, zažili naši žiaci v tvorivej letnej škole. Veríme, že spoločne sme si odnášali príjemné pocity, množstvo zážitkov a krásnych chvíľ. Prostredníctvom krátkej prezentácie si pripomenieme tieto dni plné radosti a nezabudnuteľných spomienok.

                   Mgr. Paulína Hujová, Mgr. Mária Holáčiková