Dňa 05. marca 2020 sme sa zúčastnili už 13. ročníka regionálneho podujatia Môj priateľ počítač. Cieľom tejto akcie je prezentácia schopností a zručností pri práci s PC žiakov špeciálnych základných škôl zo žilinského regiónu. Úlohou žiakov je každý rok si samostatne pripraviť prezentáciu na určenú tému a odprezentovať ju na pôde školy J. M. Hurbana v Žiline. Téma 13. ročníka bola NAŠA ZEM JE ÚŽASNÁ.

Našu školu reprezentovali žiaci Patrik Čerňan a Matúš Horčičák. Pripravili si prezentáciu o environmentálnych aktivitách v našej škole. Predstavili ostatným tému ochrany životného prostredia a odpadov. Prostredníctvom fotografií a videí žiaci ukázali, ako sme v našej škole zrecyklovali niektoré odpadové materiály, dali sme im druhú šancu a vyrobili sme z nich edukačné pomôcky pre spolužiakov z B a C variantu.

         Mgr. Jana Frniaková, Mgr. Viera Kalmanová