TRDIELKO je občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať ťažko choré deti a ich rodičov formou materiálnej pomoci počas ich liečby a života. Je úžasné pozorovať, ako dobro a láska dokážu spolu pomáhať. A takéto dobro a láska sa prejavili v srdciach našich žiakov, ich rodičov a našich zamestnancov, ktorí sa finančným prispením a nezištnou materiálnou pomocou podieľali na podpore ťažko chorých detí a ich rodičov na Slovensku.

Dňa 10.12.2019 bola táto materiálna pomoc pani riaditeľkou našej školy odovzdaná zástupkyni občianskeho združenia Ing. Ľubici Šovčíkovej, PhD., ktorá vyslovila za ťažko choré deti a ich rodičov všetkým prispievateľom - ľuďom dobrej vôle a dobrého srdca jedno VEĽKÉ ĎAKUJEME !!!

http://www.trdielko.sk/

                                                                                                                           Ing. Pavol Bilas