Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, koľko vecí denne zahodíme do smetného koša? Denne vyprodukujeme veľké množstvo odpadu. Nie všetok odpad však musí skončiť na skládke či v spaľovniach. Niektoré druhy odpadu sa dajú znovu využiť – recyklovať.

Aj my v našej škole sme dali odpadu ďalšiu šancu a spolu so žiakmi sme počas mesiacov október a november vymýšľali ako odpad, čo najlepšie a najefektívnejšie využiť. V piatok 29. novembra prebehla v priestoroch telocvične prezentácia výrobkov všetkých tried. Žiaci odpad využili na výrobu úžitkových predmetov (stojany, svietniky, kŕmidlá...), dekoračných predmetov a žiaci vyšších ročníkov na výrobu edukačných pomôcok. Za kreatívne nápady, ale aj spracovanie, musím poďakovať všetkým našim žiakom i pedagógom.

Mgr. Jana Frniaková