Dňa 27.11.2019 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka aj s pani riaditeľkou a triednym učiteľom zúčastnili 13. ročníka celosvetovej kampane Červené stužky, ktorá sa konala na Mestskom úrade v Žiline. Kampaň pod záštitou riaditeľa WHO na Slovensku bola podporovaná MŠVVaŠ SR, Okresným úradom - odborom školstva v Žiline, Mestským úradom v Žiline. Organizačne túto kampaň zabezpečilo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Hlavnými bodmi programu bola odborná prednáška na tému HIV/AIDS, ktorú prezentoval prof. Doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. a veľmi pútavé vystúpenie Márie Olexovej (sestra Františka), ktorá pôsobí na misii sv. Jána v Barbetone v Afrike. Posledným bodom bolo vyhodnotenie výtvarnej súťaže, na ktorej naša žiačka 9. ročníka Pamela Štrkáčová získala čestné uznanie. Blahoželáme!

Ing. Pavol Bilas