Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi sme si dňa 23. septembra 2019 pripomenuli tento deň na triednickej hodine, na pracovnom vyučovaní a na hodine výtvarnej výchovy. Deti sú obzvlášť zraniteľné, keďže sa nedokážu adekvátne brániť praktikám dospelého páchateľa v prípade porušovania ich ľudských práv. Spôsobená trauma má ďalekosiahle dôsledky na zdravý psychický a fyzický vývin aj v dospelosti. Práce k pripomenutiu tohto dňa sme vystavili aj vo vestibule školy.

Ing. Pavol Bilas