Minulý rok sme po triedach a na chodbách našej školy rozmiestnili nádoby na triedený odpad – plast a papier. Aj v tomto školskom roku pokračujú naši žiaci a zamestnanci v zbere a triedení odpadu. Vo štvrtok 03.10.2019 sme si prednáškou pripomenuli, prečo je dôležité triediť odpad, ako ho správne triediť, a ktorá farba kontajnera je na aký odpad. Žiaci si v praxi otestovali triedenie odpadu, recyklačné značenie a boli oboznámení o zbere ďalších druhov odpadu na našej škole (elektro odpad, zber batérií a zubných kefiek). Na záver sme vyhlásili súťaž v zbere papiera, ktorá potrvá do konca mája.

Mgr. Jana Frniaková