Dňa 17. mája 2019 nás krásne slnečné počasie sprevádzalo do Spojenej školy v Púchove na nádhernú športovú akciu Niečo aj pre nás – Cirkus. Súťaž bola určená pre žiakov B a C variantu. Našu školu reprezentovali žiaci B variantu Dominika Babčanová, Jakub Brezáni, Janka Fuljerová a Silvia Voloníková. Žiaci súťažili v rôznych disciplínach na jednotlivých stanovištiach v telocvični a v areáli školy. Veľmi sa im páčili športové a zábavné aktivity, cestujúca voda, pochytaj bubliny, aktivity na interaktívnej tabuli a karaoke. Za svoje športová výkony si všetci žiaci odniesli ocenenia a odmeny.

Mgr. Mária Holáčiková