Dňa 29.04.2019 sa v kultúrnom dome v Bytči uskutočnil pre našich žiakov výchovný koncert. Pedagógovia a žiaci ZUŠ Bytča pripravili pre nás príjemné chvíle plné hudby, tanca a spevu. Všetci sme si z koncertu odniesli hlboký umelecký zážitok.

Mgr. Katarína Valíčková