Krajské kolo súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych základných škôl Gaňova Tarnava 2019 sa konalo 17.04.2019 v krásnych priestoroch synagógy v Ružomberku. Žiaci našej školy sa v silnej konkurencii umiestnili nasledovne:

V prednese poézie v I. kategórii na 3. mieste Marko Kresáň, v II. kategórii na 2. mieste Alexandra Pajgertová a v III. kategórii na 4. mieste Nikolka Kulíšková.

V prednese prózy v I. kategórii na 1. mieste Ivan Stolár, v II. kategórii na 2. mieste Tomáš Rychtarčík a v III. kategórii na 3. mieste Patrik Čerňan.

Ceny im osobne odovzdala riaditeľka našej školy. Gratulujeme!                            

Mgr. Zdenka Počarovská