V mesiacoch marec a apríl 2019 boli ocenení naši kolegovia pán Miroslav Kurinský a Mgr. Zdenka Počarovská za dlhoročnú, obetavú a na vysokej ľudskej i profesionálnej úrovni vykonávanú pedagogickú prácu so zdravotne znevýhodnenými žiakmi, najmä v oblasti športu na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni.

Pán Miroslav Kurinský si ocenenie prevzal dňa 25.03.2019 priamo z rúk JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD., ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR. Mgr. Zdene Počarovskej bolo ocenenie odovzdané dňa 04.04.2019 v Dolnom Kubíne. Ocenenie prevzala z rúk generálneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Mária Schrenkela a tiež prednostu Okresného úradu Žilina PhDr. Michala Lavríka. Podujatie organizoval Okresný úrad Žilina pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci programu sa na slávnostnom podujatí s prednesom prózy predstavil aj žiak piateho ročníka našej školy Jean Baláž.

Pán Miroslav Kurinský sa výchove zdravotne znevýhodnených detí a žiakov venuje už 39 rokov. V špeciálnych školách pracuje ako pedagogický zamestnanec od roku 1980. V Špeciálnej základnej škole internátnej v Krpeľanoch, ktorú z dôvodu reštrukturalizácie školstva zrušili, pracoval ako hlavný vychovávateľ 28 rokov. Pravidelne sa so žiakmi venoval športovým aktivitám, pripravoval ich na rôzne športové podujatia, organizoval týždenné turistické tábory. Od roku 2012 pracuje v našej Spojenej škole internátnej v Bytči ako vychovávateľ. Hneď od nástupu na pracovisko aktívne podporoval u žiakov záujem o šport, rozvíjal ich schopnosti a talenty v rôznych športoch, najmä v stolnom tenise, vo futbale a v atletike. Trénoval viacerých zdravotne znevýhodnených majstrov Slovenska v stolnom tenise. Pripravoval aj dvoch žiakov Špeciálnej základnej školy v Bytči na reprezentáciu Slovenska v stolnom tenise, ktorí na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde v Los Angeles vybojovali v dvojhrách zlato a bronz, v zmiešanej štvorhre zlato. Každoročne organizuje Majstrovstvá školy v stolnom tenise a tréningu žiakov venuje aj svoj voľný čas. Spolu s Mgr. Počarovskou organizujú Majstrovstvá Slovenska žiakov špeciálnych škôl v stolnom tenise, kde si plní aj hlavné rozhodcovské povinnosti. Okrem stolného tenisu dosahuje výborné výsledky aj pri príprave atlétov a futbalistov. V apríli 2018 sa zúčastnil spolu s unifikovaným družstvom chlapcov na európskom turnaji v unifikovanom futbale v Petrohrade. Európskeho turnaja v unifikovanom futbale sa zúčastnilo spolu 16 družstiev z Európy a z Ázie. Slovenskú republiku na základe nominácie Special Olympics Slovakia reprezentovali chlapci zo Špeciálnej základnej školy a Gymnázia z Bytče. V zoraďovacích kolách sa naši hráči prebojovali do najlepšej výkonnostnej skupiny A. V tejto skupine sa náš tím umiestnil na treťom mieste, čo je v rámci európsko-ázijskej konkurencie mimoriadny úspech. Veľkou mierou k nemu prispelo práve trénerské vedenie Miroslava Kurinského a Mgr. Jozefa Švrhovného (Gymnázium Bytča), ale najmä športový výkon a športové správanie hráčov celého slovenského tímu. Všetky športové úspechy žiakov, ktorým sa pán Kurinský venuje, nemôžeme vymenovať. Do Bytče cestuje pán Miroslav Kurinský každý deň až z Lipovca (okr. Martin). Napriek tomu sa stále vo svojom voľnom čase venuje rozvíjaniu športových aktivít zdravotne znevýhodnených žiakov.

Mgr. Zdena Počarovská pracuje ako pedagogický zamestnanec v špeciálnych školách už od roku 1978. V Považskej Bystrici pôsobila 20 rokov, 9 rokov pracovala v  Púchove a od roku 2007 pracuje v Bytči. Okrem vzorného plnenia povinností, ktoré jej vyplývajú z pracovnej pozície učiteľky, sa mimoriadne aktívne venuje športovým aktivitám zdravotne znevýhodnených žiakov. Je aktívnou členkou Special Olympics Slovakia a  Slovenského zväzu športovcov s mentálnym postihnutím. V týchto organizáciách pôsobila aj ako členka Výkonného výboru. Aktívne sa zapája do rôznych športových súťaží nielen v rámci regiónu či Slovenska, ale aj v zahraničí. V belgických Antverpách sa so žiakom a žiačkou zúčastnila na Európskej letnej špeciálnej olympiáde v ľahkej atletike. V konkurencii 58 krajín získali žiaci pod jej trénerským vedením dve 4. miesta, jednu striebornú a jednu zlatú medailu. S jedným žiakom sa zúčastnila aj na Plaveckých pretekoch princeznej Charlene v Monaku, ktorých sa zúčastnilo 25 štátov. V disciplíne 25 m prsia získali zlatú medailu a v disciplíne 50 m voľný spôsob bronz. Už 11 rokov je hlavnou organizátorkou Majstrovstiev Slovenskej republiky mentálne postihnutých žiakov. So stolnými tenistami (so žiakom a žiačkou) bola aj na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde v Los Angeles. Pre Slovensko vybojovali v dvojhrách zlato a bronz, v zmiešanej štvorhre zlato. Okrem toho sa mimoriadne aktívne pričinila o vytvorenie chlapčenského a dievčenského unifikovaného futbalového družstva. Tieto unifikované futbalové družstvá, ktoré sú vytvorené z hráčov špeciálnej základnej školy a študentov gymnázia z Bytče, úspešne reprezentovali Bytču a Žilinský kraj nielen doma, ale aj v zahraničí: v Ríme, v Maďarsku, v Česku a v Petrohrade. Pri športovej príprave žiakov a počas športových podujatí aktívne spolupracuje najmä s kolegom pánom Kurinským. Mgr. Počarovská svoju prácu vykonáva so zápalom, venuje jej veľa energie a voľného času. Pre šport už nadchla veľa žiakov, ktorí sa vďaka tomu naučili zmysluplne využívať voľný čas, zažili pocit úspechu, hrdosti z reprezentácie Slovenskej republiky a spolupatričnosti. Okrem športovcov vychováva tiež Mgr. Zdenka Počarovská zo žiakov aj výborných recitátorov, ktorí sa každoročne úspešne zúčastňujú nielen na regionálnych, krajských ale aj celoslovenských súťažiach a prehliadkach v prednese poézie a prózy.

Mgr. Božena Bašová