Spojená škola v Púchove zorganizovala aj tento školský rok Výstavu výtvarných prác žiakov zo zdravotným znevýhodnením na tému „Čím chcem byť“. Vernisáž výstavy sa konala 15.04.2019 vo foyeri Divadla Púchov. Medzi ocenenými žiakmi nechýbali ani žiaci z našej špeciálnej základnej školy. Erik Ďurkech, Mirko Škoruba, Nikolka Kulíšková a Sidka Rácová si ocenenie v Púchove prevzali osobne. Krásny slnečný deň sme využili aj na prechádzku, ktorou sme náš výlet do Púchova ukončili. Peťko Gaňa a Aďko Zajac sa vernisáže nemohli zúčastniť, preto sme im ocenenie odovzdali  nasledujúci deň v škole. Ďakujeme organizátorom za zorganizovanie výstavy, ktorá je prístupná  verejnosti vo foyeri Divadla Púchov do konca apríla. Fotografie z výstavy si môžete pozrieť aj vo fotogalérii Spojenej školy v Púchove na ich webovom sídle www.spojenaskolapuchov.sk

Mgr. Božena Bašová