Na 21. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže s ekologickou tematikou „My sa nevieme sťažovať nahlas“ získali v kategórii špeciálne školy ocenenie aj žiaci našej špeciálnej základnej školy. Téma aktuálneho ročníka výtvarnej súťaže „Máme plán B“ umožnila žiakom prostredníctvom výtvarnej tvorby zobraziť vo svojich prácach nadšenie a radosť z čistej prírody, ale aj apelovať na jej krehkosť a potrebu ochrany. Šiestak Mário Rástočný získal individuálne ocenenie Slovenskej agentúry životného prostredia za výtvarnú  prácu s názvom „Naozaj chceme takto žiť?“. Veľkú radosť sme mali aj z udelenia čestného uznania za kolekciu našich výtvarných prác. Vernisáže výstavy, ktorá sa uskutočnila 11. apríla 2019 vo výstavných priestoroch Berggerichtu v Banskej Štiavnici, sme sa zúčastnili aj my. Po jej skončení sme prijali pozvanie vedúcej Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici Ing. arch. Ivety Chovanovej na prehliadku galérie. Touto cestou sa jej chceme poďakovať za hodnotný umelecký zážitok, ako aj jej odborný a ľudský prístup.

Ďakujeme aj organizátorom súťaže: Slovenskému banskému múzeu - Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, BBSK - Pohronskému osvetovému stredisku Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica, Slovenskej agentúre životného prostredia Banská Bystrica a Mestu Banská Štiavnica za zorganizovanie výtvarnej súťaže, pozvanie na vernisáž a udelenie ocenenia.

Mgr. Božena Bašová