Dňa 11.04.2019 sa naše žiačky Lívia Michálková, Alexandra Pajgertová a Izabela Balážová zúčastnili 21. ročníka speváckej súťaže ľudových piesní Trenčiansky slávik. V silnej konkurencii „spevákov“ z ďalších špeciálnych škôl trenčianskeho kraja sa Izabela Balážová umiestnila s piesňou „Číže si šuhajko“ na 2. mieste v 2. kategórii a Saška Pajgertová získala cenu poroty v 2. kategórií za spev piesne „Limbora, Limbora“. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k ich výkonom!

Mgr. Valéria Kuceljová