Hviezdoslavov Kubín je oslavou slovenského jazyka a krásnej literatúry. Je to príležitosť na uctenie si kultúrnych tradícii, ktoré majú nezastupiteľné miesto v každom národe. Preto sme dňa 21.03.2019 organizovali školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, aby sme prostredníctvom básní a príbehov od slovenských autorov, naďalej šírili a oživovali bohatstvo našej literatúry, pestovali a posilňovali kladný vzťah k slovenskej literatúre. Žiaci podali obdivuhodné výkony, ktoré boli porotou následne vyhodnotené a žiakom boli udelené diplomy.
Slovensko má bohaté kultúrne tradície, folklór je veľmi výrazný a zaujímavý. Slovenský národ svoj folklór dôsledne udržiava, čerpá z bohatých tradícií a kultúry. Ľudové piesne sa prenášajú z generácie na generáciu. Mnohé z nich sú veľmi rytmické a veselé, zabavia pri tanci, niektoré sú naopak smutné a hovoria o sklamaniach či o láske k rodnému kraju. Spievajú sa nielen na folklórnych slávnostiach, ale učia sa ich aj naši žiaci, aby poznali svoje kultúrne dedičstvo. Na Bytčianskom sláviku zazneli ľudové priesne v podaní viacerých našich žiakov. Na regionálnu prehliadku Bytčianskeho slávika postúpila Alexandra Pajgertová. Pevne dúfam, že sme priložili ruku k dielu pri zachovávaní tradícii.
Mgr. Linda Cigániková