Dňa 14.03.2019 v rámci aktivít o ľudských právach, právach detí, tolerancii, šikane a kyberšikane v spolupráci s SNSĽP – Bratislava sa žiaci 6., 7. roč., PŠ 2, 8., 9. roč., PŠ 3 a trieda variantu B2 zúčastnili besedy práve na tému „Šikana a kyberšikana,“ ktorá je v súčasnosti najaktuálnejšia. Mali možnosť dozvedieť sa množstvo zaujímavých vecí, ako aj podeliť sa so svojimi skúsenosťami a informáciami  s p. lektorkami. Tie žiakom vysvetlili ako postupovať, keď sa ocitnú v takej situácii i na koho sa možno obrátiť a požiadať o pomoc. Zároveň sa všetci žiaci zapojili do rôznych zaujímavých činností.

                                                                                                                         Mgr. Magdaléna Tóthová