Fašiangové obdobie plné zábavy, hojnosti, spevu a tanca. Aj my sme sa zodpovedne pripravovali na školský karneval, ktorý sa konal dňa 22.02.2019. Žiaci sa naň tešili celé týždne a úporne rozmýšľali, akú masku si tento rok zvolia. Školská chodba sa zmenila na rozprávkový svet, a že to bola zábava parádna, sa môžete pozrieť hneď.

Mgr. Mária Holáčiková