Zoologickej prednášky Tajomstvá nočného lesa sa dňa 21.02.2019 zúčastnili žiaci 3. – 9. ročníka spolu so žiakmi Praktickej školy v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Prednášku viedol zoológ Považského múzea RNDr. Ladislav Hlôška PhD., ktorý priblížil žiakom nočný život lesných zvierat, ich spôsob života a formy komunikácie. Súčasťou prednášky bola tiež ukážka preparátov a audiovizuálne formy prezentácie. Žiaci tak mali možnosť porozumieť nočných zvukom lesa a presvedčiť sa, že vôbec nie sú strašidelné.

Mgr. Júlia Moravíková