Školská knižnica v spolupráci s učiteľmi slovenského jazyka a literatúry v týždni od 11. do 15.02.2019 uskutočnila na hodinách SJL aktivitu spoločné čítanie z ľubovoľnej knižky s využitím zážitkového učenia a hrania rolí Veselý Čítajko.

Žiaci prípravných ročníkov A a B si so svojimi pani učiteľkami prečítali rozprávku O rybárovi a rybke. Rozprávka sa im páčila a pomocou farebných ilustrácií a hlavných postáv, ktoré namaľovali žiaci siedmeho ročníka, si celý príbeh zdramatizovali.

Do triedy B1 opäť po roku zavítali žiaci z triedy B2. Hodina slovenského jazyka sa zmenila na rozprávkový svet, ktorým ich sprevádzala krásne ilustrovaná knižka Rozprávky do ručičky. Žiaci v nej listovali a spoznávali svojich rozprávkových kamarátov. Najviac sa im zapáčili zvieratká z rozprávky Drevený zámoček. Starší žiaci svojim čítaním zvieratká oživili a v závere hodiny si celý príbeh spoločne zahrali.

V triede 1. a 2. ročníka prečítala pani učiteľka žiakom ich najobľúbenejšiu rozprávku z knihy Márie Rázusovej-Martákovej O medovníkovom domčeku. Žiakov rozprávka zaujala a pomocou maňušiek si jej dej spoločne zopakovali. Na hodine čítania si žiaci 3. a 5. ročníka čítali z encyklopédie. Najviac ich zaujímali zvieratá. Každý si vybral to zvieratko, o ktorom sa chcel dozvedieť niečo pozoruhodné. Potom si o tom spoločne porozprávali. V rámci aktivity Veselý Čítajko sa žiaci 4. ročníka preniesli do rozprávky. Spoločným čítaním si pripomenuli rozprávky ako Červená Čiapočka, Šípková Ruženka a Popoluška. Na záver si žiaci zahrali, zatancovali a zaspievali Hru na Ruženku. Žiaci 8. a 9. ročníka si spoločne čítali z knižky Zo života Adama, v ktorej sú stvárnené žartovné príbehy zo školského prostredia.

Do aktivity Veselý Čítajko sa zapojili aj žiaci variantu C2, ktorým pani učiteľka v rámci rozvíjania komunikačnej schopnosti zahrala rozprávku Veselé zvieratká. Pomocou maňušiek a nakreslených obrázkov si predstavili zvuky jednotlivých zvieratiek. Deti sa veľmi pekne do činnosti zapojili a spontánne reagovali na podnety.

                                                             Mgr. Eva Kováčiková, Mgr. Magdaléna Tóthová

V rámci aktivity spoločné čítanie z ľubovoľnej knižky Veselý Čítajko sme so žiakmi triedy spojeného 6. a 7. ročníka A variantu najskôr navštívili školskú knižnicu. Pani učiteľka Mgr. Tóthová nás ochotne oboznámila s knihami, ktoré máme v školskej knižnici a poradila nám aj pri výbere vhodnej knihy pre každého žiaka. Knihy si žiaci zobrali domov. Mali si ich prečítať celé alebo aspoň nejakú časť z nich. Potom sme sa na hodinách čítania a literatúry s knihami vzájomne oboznámili. Každý žiak povedal ostatným, kto je autorom knihy, ktorú si vybral, aký je jej názov, ktoré vydavateľstvo ju vydalo a kto ju ilustroval. Potom ostatným prečítal ukážku z knihy alebo porozprával obsah z prečítaného.

Na záver sme sa dohodli, že si budeme knihy zo školskej knižnice požičiavať aj naďalej. Kto prečíta najviac kníh a oboznámi s ich obsahom aj ostatných žiakov, dostane na konci školského roka od pani učiteľky odmenu - novú knihu podľa vlastného výberu, ktorú si pôjdu spolu kúpiť do kníhkupectva.

                                                                                   Mgr. Božena Bašová