V priloženej prezentácii si môžete pozrieť prácu žiakov v triedach prípravného ročníka v školskom roku 2018/2019.