Predvianočný čas je spojený s pečením vianočného pečiva a medovníčkov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Naši žiaci Jean Baláž a Lea Sopóciová sa dňa 12.12.2018 zúčastnili tvorivých dielní „ZDOBENÝ  MEDOVNÍK“ v Čadci. O dobrú náladu sa postarali žiaci domovskej školy, ktorí si pripravili  pekný program,  čím navodili vianočnú atmosféru. Pani medovnikárka deťom porozprávala o histórii vzniku medovníkov. Vysvetlila im, ako vznikol názov „perník“, že toto pomenovanie vzniklo v Česku, kde piekli perníky mnísi v kláštoroch a ako koreninu používali čierne korenie, ktoré sa v Čechách volá pepř a od neho sa odvodil názov peperník neskôr perník. Po ukážke zdobenia pripravených medovníčkov sa všetci zúčastnení s elánom pustili do zdobenia. V tomto roku si vyzdobili troch anjelikov, ktorých dostali ako odmenu za dobre vykonanú prácu a tiež pekný darček, ktorý im tam zanechal minulý týždeň Mikuláš. Tiež si mohli upiecť aj vianočné oblátky, ktoré rozvoniavali po celej škole. Na tieto tvorivé dielne chodíme veľmi radi tešíme sa na stretnutie o rok.

Ing. Emília Šulajová