Všetci dobre vieme, že triedenie odpadu je nevyhnutné, keď si chceme zachovať našu prírodu krásnu a čistú aj pre budúce generácie. V rámci projektu EKO ALARM nám pani Kmeťová z nadácie „ Priatelia Zem“ prišla porozprávať o triedení odpadu  a využití zozbieraného papiera, plastu a kovu.  Prakticky sme si zopakovali, aký odpad patrí do ktorej smetnej nádoby. V rámci prednášky sme videli dokument o  výrobe recyklovaného papiera.  Dozvedeli sme sa, že papier sa dá recyklovať maximálne sedemkrát a tiež to, že pokladničný bloček nepatrí do koša na papier. Našich žiakov zaujal aj  dokumentárny film „PLASTY V OCEÁNOCH“ , kde sme videli, ako plasty poškodzujú morské živočíchy až im privodia smrť. Pani Kmeťová sa venovala každej triede individuálne, preto pobudla na našej škole dva dni od 10. do 11.12.2018. Žiaci počas prednášok  a enviroaktivít  ukázali, že majú dobré poznatky o triedení odpadu, všímajú si svoje životné prostredie, majú prehľad o umiestnení kontajnerov na odpad v mieste svojho bydliska.  Dúfame, že aj naďalej budú vzorne pristupovať k triedeniu odpadu a tak prispievať k ozdravovaniu nášho životného prostredia.

Ing. Emília Šulajová