5. decembra 2019 navštívil deti a žiakov našej školy Mikuláš. Nebol sám. Doprovod mu robili čerti aj anjeli - prváci z Dopravnej akedémie zo Žiliny pod vedením dvoch pedagógov. Mikuláš so svojimi pomocníkmi nadelil deťom okrem sladkých balíčkov aj divadelné predstavenie o Popolške. Deti mu poďakovali básničkami, pesníčkami i vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Spoločne si zaspievali Tichú noc a popriali si krásne sviatky.

Mgr. Júlia Moravíková