Dňa 21.11.2018 sa žiaci 4. – 9. ročníka A variantu zúčastnili odbornej prednášky zoológa RNDr. Ladislava Hlôšku, PhD. Škola malého stopára. Prednáška sa konala v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Žiaci mali možnosť pozrieť si prezentáciu spolu s obrázkami, audioukážkami a krátkymi videoukážkami zo života našich lesných zvierat. Súčasťou prednášky bola prehliadka výstavy „Lesné zverstvo našich hôr“, ktorá priblížila život tradičných druhov zvierat nášho regiónu. Žiaci sa zapojili aj do tvorivých dielní, v rámci ktorých sa učili určovať stopy zvierat a zhotoviť ich sadrové odliatky.

Mgr. Júlia Moravíková