V divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne sa dňa 7. novembra 2018 o 14,00 hodine konalo slávnostné oceňovanie žiakov prednostom Okresného úradu Žilina Michalom Lavríkom.

Podujatie zorganizoval Okresný úrad Žilina pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, za účasti ministerky školstva Martiny Lubyovej.

Na základe návrhu pedagogických zamestnancov a vedenia Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča udelil Okresný úrad Žilina Ďakovný list žiačke 8. ročníka Pamele Štrkáčovej, ktorá už niekoľko rokov úspešne reprezentuje našu školu, mesto Bytča, Okresný úrad Žilina a Žilinský kraj na rôznych športových, recitačných, tanečných a výtvarných súťažiach.

Prehľad ocenení Pamely Štrkáčovej za  školský rok 2017/2018:

1. miesto v okresnom kole výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, kategória Špeciálne základné školy.           

1. miesto v internetovom hlasovaní, z víťazných prác žiakov z celého Slovenska v kategórii Špeciálne základné školy, vo výtvarnej súťaži „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.

Špeciálne ocenenie v celoslovenskej výtvarnej súťaži Rodina a základné ľudské právo na život.                                                                                                                  

1. miesto s tanečnou skupinou Cesta v oblastnej súťaži tvorivosti žiakov ŠZŠ Svetlušky.

Cena poroty v krajskom kole recitačnej súťaže Gaňova Tarnava v  prednese poézie a prózy žiakov Žilinského kraja.

1. miesto v dvojhre i štvorhre, kategória staršie žiačky, na X. ročníku Majstrovstiev Slovenskej republiky v stolnom tenise žiakov ŠZŠ v Bytči.

1. miesto v dvojhre, 1. miesto v štvorhre starších žiačok, kategória A, 2. miesto v unifikovanom MIXE a  3. miesto v MIXE na Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád v stolnom tenise v Bratislave. Organizátor: Special Olympics Slovakia.

1. miesto v atletickom štvorboji, kategória staršie žiačky, v  Púchove.

Tri 1. miesta na Športových hrách žiakov ŠZŠ Žilinského regiónu, kategória staršie žiačky.

1. miesto a ocenenie najlepšia brankárka na 25. ročníku Vianočného medzinárodného turnaja v unifikovanom futbale Vyšehradský pohár – súčasť Grassroots programu SFZ. Organizátor: Special Olympics Slovakia.

3. miesto na turnaji v unifikovanom futbale dievčat v Bytči. Organizátor: SŠI Bytča a Special Olympics Slovakia.

V  školskom roku 2018/2019 sa v dňoch 12.09.-13.09.2018 zúčastnila na Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád v atletike, ktoré sa konalo v Košiciach. V skoku do výšky obsadila 2. miesto, v skoku do diaľky vybojovala zlatú medailu. Organizátor súťaže: Special Olympics Slovakia.                                                          

Na Majstrovstvách Slovenskej republiky žiakov ŠZŠ v stolnom tenise, ktoré sa konali 25.10.2018 v Bytči, získala 1. miesto v dvojhre, kategória staršie žiačky a  rovnako 1. miesto v štvorhre, kategória žiačky.

Pamelke srdečne blahoželáme a dúfame, že nám bude robiť radosť aj naďalej a bude pozitívnym príkladom hodným nasledovania aj pre ostatných žiakov našej školy.

Mgr. Božena Bašová