Školský rok 2017/2018 sme slávnostne ukončili všetci spolu - veľkí aj malí - v hlavnej budove školy. Program uvádzala pani učiteľka Mgr. Miladka Randová. Vystúpili v ňom naši škôlkari a žiaci prvého stupňa tak, ako sa patrí: zarecitovali, zatancovali, zaspievali...

Pani riaditeľka odovzdala žiakom, ktorí si to zaslúžili a reprezentovali našu školu počas celého školského roka na rôznych súťažiach a podujatiach, pochvaly i sladké odmeny. Mnohí žiaci si pochvalu vyslúžili za výborný prospech, vzornú dochádzku či správanie.

Rozlúčili sa s nami i naši deviataci, ktorým prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu i živote.

Všetkým deťom a žiakom prajeme krásne prázdniny plné nových zážitkov a dobrodružstiev a tešíme sa na nich 3. septembra 2018.

Mgr. Júlia Moravíková