V piatok, 25. mája 2018, sa naši žiaci zúčastnili v Žiline podujatia pod názvom Parádny deň 10 s mottom: „Každý víťaz začína od 0“. Po úvodných príhovoroch predstaviteľov Žilinského samosprávneho kraja a ďalších hostí, vrátane slovenského futbalového reprezentanta Tomáša Hubočana, sme mali možnosť vidieť ukážky tréningu džudistov, ukážku programu v gymnastike, činnosť hasičského zboru ako napr. hasenie požiaru. Žiaci mali možnosť odskúšať si hasičskú techniku a odev hasičov. Absolvovali desať športových disciplín, v ktorých si odskúšali svoje športové schopnosti a zručnosti, svoju pohotovosť, rýchlosť a vytrvalosť. Každé dieťa bolo za svoju činnosť odmenené. Za tento parádny deň  ďakujeme Spojenej škole, na  Rosinskej ceste 4, v  Žiline.

Mgr. Valéria Kuceljová