Dňa 20.03.2018 sa po veľkej prestávke na školskej chodbe stretli všetci naši žiaci a začalo sa školské kolo súťažnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik. Hneď v úvode sa nám predstavili deti z folklórneho súboru Podžiaranček z Papradna a zaspievali nám krásne staré balady. Ich folklórne vystúpenia sa postupne prelínali celou súťažnou prehliadkou. A veru ani naši žiaci sa nedali zahanbiť. Veľmi pekne recitovali básne i prózu, vyspevovali slovenské ľudové piesne. Svoje recitačné výkony predviedlo spolu 26 detí. Všetkým žiakom a ich učiteľom patrí veľká pochvala.

Mgr. Milada Randová