Ako sme vás už bližšie informovali, aj naša škola sa zapojila do 13. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktorý bol organizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc  dňa 23. októbra 2017. Tohoročná téma bola: „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“.

Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 243 školských knižníc v základných a stredných školách s celkovým počtom 46 582 účastníkov podujatí. Do hodnotiaceho kola celoslovenského projektu postúpilo 224 školských knižníc. Naša školská knižnica spolu s ďalšími siedmymi školskými knižnicami sa umiestnila na 21. mieste.

Teší nás, že sme aj my prispeli k naplneniu cieľa celoslovenského projektu a zábavnými formami práce s knihou sme podporili u žiakov dobrý vzťah k čítaniu a poznávaniu nového.

Mgr. Eva Kováčiková