Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý môže zdravý človek poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Potreba krvi je veľká, každý darca je dôležitý. Nabudúce to možno budeme my, ktorí budeme potrebovať pomoc.

Cieľom vzdelávania žiakov v tejto problematike je priblížiť im podstatu a význam darcovstva, vysvetliť im dôsledky nedostatku krvi a naučiť ich porozumieť vzťahu, aký by mal mať človek k tomuto problému a k ľuďom všeobecne. Prostredníctvom motivačných videí a diskusiou sa snažíme ovplyvniť ich hodnotovú orientáciu, postoje a spôsob života tak, aby boli schopní empatických vzťahov, ktoré vedú k zdravému životu človeka. Vzdelávaním a motivovaním žiakov chceme podporiť základňu darcov krvi nasledujúcich generácií, aby sa darovanie krvi stalo súčasťou ich životného štýlu.

Viac v priloženej prezentácii.

Mgr. Alena Korduljaková