Vo štvrtok 13. februára 2014 sa uskutočnilo stretnutie s MsP Bytča. Pre mladších žiakov školy príslušníci pripravili základy dopravnej výchovy. So staršími žiakmi viedli prednášku spojenú s besedou na tému Drogy a iné návykové látky - zodpovednosť a následky. Stretnutie bolo veľmi poučné a zaujímavé.