Naši žiaci sa dňa 05.02.2014 zúčastnili Majstrovstiev okresu Bytča v stolnom tenise žiakov a žiačok základných škôl. Družstvo dievčat v zložení žiačok: Kubíková M., Rástočná D., Bongilajová J.a Balážová M. čestne obstálo a obsadilo 2. miesto v skupine.

Nečakaný úspech dosiahlo družstvo chlapcov v zložení: Cabaj A., Rástočný P., Baláž A., Kováč P., ktorí obsadili celkové 1. miesto. Stali sa tak majstrami okresu Bytča a vybojovali si postup na krajské majstrovstvá do Čadce.

Adam Cabaj - najllepší hráč turnaja získal plný počet bodov. K víťazstvu prispeli aj Peter Rástočný (3,5 boda) a Armand Baláž (1 bod).

Srdečne blahoželáme!