V prílohe sa nachádza prezentácia tried praktickej školy.

Mgr. Viera Kalmanová

So žiakmi praktickej školy sme sa 25. júna 2019 vybrali na výlet do obce Veľké Rovné. Obec je v našom okrese známa ako drotárska. Navštívili sme múzeum Drotárie, aby sme si prezreli ukážky drotárskej práce. Videli sme aj dobovú izbu so starými fotografiami z obce a veľa sme sa dozvedeli o ich rodákoch. Drotárstvu sa venujeme na remeselných prácach. Okrem toho sme si prezreli aj Kostol sv. Michala Archanjela. Dopoludnie sme zakončili na výbornej zmrzline.

                                                                                                                      Mgr. Alena Korduljaková, Mgr. Viera Kalmanová

V dňoch 20.06. a 21.06.2019 sa uskutočnilo prvé slávnostné zhodnotenie manuálnych zručností žiakov praktickej školy. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine a spoločnosti, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce vrátane prác v domácnosti. Zacvičiť ich v remeselných prácach a na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby. Naši žiaci úspešne zvládli štúdium a prajeme im veľa  úspechov v ďalšom živote. Gratulujeme!

                                                                                         Mgr. Viera Kalmanová Viera, Mgr. Jana Zlochová

V stredu 29. mája 2019 sme sa zúčastnili športového dopoludnia žiakov Praktických škôl v Púchove. Cieľom podujatia, pod názvom Šport hrou, bolo stretnutie a vzájomné spoznávanie žiakov a vyučujúcich praktických škôl. Žiaci absolvovali šesť športových disciplín, v ktorých si odskúšali svoje športové schopnosti a zručnosti. Súčasťou aktivít bola aj výroba maľovaných tašiek a na záver parádna diskotéka. So žiakmi sme prežili príjemný deň a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Mgr. Jana Zlochová

Blíži sa koniec školského roka a k nemu neodmysliteľne patrí aj školský výlet. So žiakmi špeciálnej základnej školy a praktickej školy sme sa 22. mája 2019 vybrali do Banskej Štiavnice. Našťastie sme si vopred naplánovali program, ktorý sme realizovali v interiéroch, pretože nám celý deň pršalo ako z krhly. Po príchode do mesta sme najskôr absolvovali prehliadku Mineralogického múzea v Berggerichte spojenú s edukačnými aktivitami: detektív v múzeu, 3D pexeso, 3D film a iné. Potom sme si prezreli výtvarné práce z medzinárodnej výtvarnej súťaže s environmentálnou tematikou MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS, na ktorej žiaci našej školy získali Čestné uznanie za kolekciu prác a Mário Rástočný aj individuálne ocenenie za svoje výtvarné dielo. Vystavené výtvarné práce boli nádherné a žiaci si výstavu so záujmom pozreli. Dopoludnie sme zakončili prehliadkou Štôlne Michal, ktorá sa nachádza v pivničných priestoroch Berggerichtu. Spoločný obed v reštaurácii Gallery všetkým veľmi chutil. Popoludní sme vďaka Ing. arch. Ivete Chovanovej, vedúcej Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, zažili v priestoroch galérie zaujímavé umelecké popoludnie. Najskôr sme sa prostredníctvom prezentácie oboznámili so životom a umeleckými dielami Jozefa Kollára, potom sme sa cez tvorivé vzdelávacie aktivity zoznámili s jeho tvorbou priamo, dokonca sme sa umelcami na nejaký čas aj stali. Okrem suvenírov a vlastnoručne zhotovenej kópie obrazu Jozefa Kollára sme si domov odniesli aj nové zážitky, skúsenosti a poznatky.

Mgr. Božena Bašová, Mgr. Viera Kalmanová

Dňa 17. apríla 2019 sa uskutočnil Veľkonočný turnaj žiakov v stolnom tenise. Zápasilo sa v 3 kategóriách – žiačky, žiaci a dorast.

Výsledky:

Žiačky:

1. miesto – Pamela Štrkáčová

2. miesto – Lea Sopóciová

3. miesto – Veronika Hýčková

Žiaci:

1. miesto – Enrik Baláž

2. miesto – Ján Jašík

3. miesto – František Rástočný

Dorast:

1. miesto – Peter Bohuš 

2. miesto – Milan Klunda

3. miesto – Jozef Papaj                

Nevhodné krmivo môže spôsobiť zimou oslabenému vtáčiemu organizmu ťažké zažívacie problémy, ktoré sa môžu skončiť až bolestivým úhynom. Čím teda vtáčence nekŕmime? Neponúkame im zostatky našich jedál – soľ aj korenie sú pre ne jed. Nebezpečný môže byť aj chlieb a staršie zostatky jedál, ktoré môžu obsahovať baktérie a plesne – tie im spôsobujú črevné problémy.

V našej škole sme sa rozhodli obohatiť  jedálniček záhradných spevavcov a pomôcť im tak prežiť ťažké zimné obdobie. Na jar sa nám odvďačia spevom a počas vegetačného obdobia pomôžu čistiť záhradu od škodcov.

 

 

Muffiny pre vtáčiky

  • zmes pre vtáky
  • vajce
  • misku na miešanie
  • olej
  • alobal
  • nádobu na pečenie v rúre

 

POSTUP

Zmes pre vtáky nasypeme do šálky, dobre premiešame. Mriežku v rúre umiestnime do dolnej polovice rúry. Rúru predhrejeme na 160℃. Vnútro formy vymažeme olejom a vystelieme alobalom, ktorý tiež vymažeme olejom. V miske zľahka vyšľaháme vajce. Pridáme zmes pre vtáky a dobre premiešame. Naplníme formu a upečieme. Po vychladnutí pripevníme špagát a zavesíme do záhrady.

Mgr. Viera Kalmanová

Kúzelná atmosféra Vianoc nás všetkých vracia do detstva. Rozžiarené detské očká pod vianočným stromčekom naplno nasávajú atmosféru rodinnej pohody. Patrí k tomu aj mnoho sviatočných symbolov. Adventný veniec, mikulášske balíčky a čižmy, vianočný kapor, stromček, príjemné chute a vône... Čas lásky a pohody by nebol tým pravým bez ručne robených vianočných ozdôb a dekorácii. Aj žiaci praktickej školy si vyrobili voňavé ikebany na vianočný stôl. Ponúkame fotografie ako inšpiráciu.

Mgr. Viera Kalmanová

Žiaci praktickej školy rozvíjajú svoju zručnosť v mnohých praktických činnostiach potrebných pre bežný život. Vždy sa snažíme realizovať osvojovanie pracovných zručností tak, aby vznikol aspoň jednoduchý dekoratívny alebo úžitkový výrobok. Tentokrát žiaci 1. a 2. ročníka, po nácviku šitia zadným stehom a po oboznámení sa so základnými textilnými materiálmi, pristúpili k výrobe voňavého vrecúška. Kúpili sme ľan, prichystali pomôcky a nástroje, nasušenú levanduľu zo školskej záhradky a dali sa do práce. Žiaci vyžehlili, namerali a nastrihali ľanovú látku. Pri meraní a rysovaní obdĺžnikov využili poznatky z matematiky, overili si svoju zručnosť aj na inom materiáli, ako na papieri. Zistili, aké dôležité sú rovné a kolmé čiary pri výrobe, ako uľahčujú nasledujúci krok v pracovnom postupe a aký vplyv majú na kvalitu hotového výrobku. Občas museli niečo opraviť, rozmotať, vypárať, trochu aj pohundrali, ale nakoniec uznali, že priebežne opravovať sa vyplatilo. Hotové vrecúška boli veľmi pekné, kvalitne zhotovené a žiaci boli na svoju prácu veľmi pyšní (ja unavená, ale spokojná :o). Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie SPP.

Mgr. Alena Korduljaková

Náš školský rok – učenie aj hry, práca aj zábava, nové poznatky, skúsenosti a zážitky. Pozrite prezentáciu a uvidíte :o)

Mgr. Alena Korduljaková

V príhohe sa nachádza prezentácia tried praktickej školy, v ktorej si môžete prečítať základné informácie a prezrieť fotografie tried, žiakov a ich výrobkov.

Ing. Jana Valterová