V prílohe sa nachádza aktuálny zoznam školských pomôcok pre žiakov s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami na školský rok 2020/2021. 

                                                                                           

V prílohe sa nachádza Školský vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia platný od 01.09.2020.

V prílohe sa nachádza Inovovaný školský vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, platný od 01.09.2016, doplnený 01.09.2017, 01.09.2018 a 01.09.2019.