Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vznikla nová internetová stránka www.ucimenadialku.sk, ktorej cieľom je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, žiakom a rodičom počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie nového koronavírusu. V sekcii Zdroje si môžete vyhľadať na základe filtrovania odkazy na rozmanité druhy materiálov určených aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako sú napr. interaktívne cvičenia a testy, náučné videá, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov a iné. Prostredníctvom portálu dostane každý, kto potrebuje odpoveď na svoj problém a nájde tam užitočné rady a námety.